تعريف:

ابر روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات با حفظ کارایی

معرفی محصول:

سیکا ويسکوز۲۰۱۰ یک افزودنی بر پایه پلی کربوکسیلات می باشد که برای تولید بتن های توانمند که نیاز به کسب مقاومت های زیاد و عملکرد خوب هستند طرح شده ا ند. این محصول فاقد یون کلر میباشد و با انواع سیمان سازگار است.

این محصول بر اساس استانداردISIR-2930 (جدول۳) و نوع Fاستاندارد ۴۹۴ ۸  (1017-EN934-2  ASMتولید  و عرضه میگردد.

عملکرد: 

ویسکوز ۲۰۱۰ با فوق روان کننده های متداول متفاوت است بدین ترتیب که دارای زنجیر ه های جا نبی مولکولی می باشد و در شروع آب گیری سیمان همانند فوق روان کننده های متداول با افزایش الکتریسیته ساکن باعث پخش شدگی ذرات سیمان می شود ولی در ادامه حضور همین زنجیر ه های جانبی باعث ممانعت شدید ازتجمع مجدد ذرات سیمان می شود. این رفتار باعث پدیدار شدن بتنی روان با حفظ کارایی حتی در مقادیر بسیار کم می باشد.

موارد کاربرد:

بتن ریزی در هوای نورمال یا نسبتان گرم

تولید بتن توانمند و با نسبت آب به سیمان کم

تولید بتن خود متراکم SCC

تولید بتن های حاوی انواع پوزولان و سرباره نظیر دوده سیلیسی. خاکستر بادی و غیره

استفاده در کف سازی صنعتی

مزایای استفاده :

  پخش بهتر ذرات داخل بتن

  بهبود مقاومت های مکانیکی بتن (مقاومت فشاری ، خمشی، وغیره)

   افزایش چسبندگی بتن و میلگرد

افزایش روانی بتن و بهبود خواص پمپ پذیری و پرکنندگی آن

   جلوگیری از ایجاد درز سرد در بتن ریزی های ناپیوسته با حجم زیاد

مقادیر مصرف :

    مصرف متداول ویسکوز ۲۰۱۰ بین  4/0  تا ۱  درصد وزن سیمان می باشد

    مقادیر خارج از محدوده به شرط انجام آزمایشهای کارگاهی مجاز است

    بدیهی است برای دستیا بی به مقدار مورد نیاز، انجام آزمایش های کارگاهی برای هر پروژه ضروری است

    مصرف بیش از اندازه این افزودنی باعث تاخیر در زمان اولیه و نهایی و همچنین تاخیر در کسب مقاومت کوتاه

    مدت میشود. 

روش مصرف:  

   ویسکوز۲۰۱۰ باید در زمان  ساخت بتن اضافه شود و تاثیر بهتر آن زمانی است حدودا ۷۰ الی ۸۰ درصد طرح       اضافه شده باشد.

   هرگز این محصول را به مصالح خشک اضافه نکنید.

   عدم اختلاط این محصول با هر نوع محصول دیگر مگر با تاییدیه این شرکت امکان پذیر است

    پس از افزودن این محصول باید عمل اختلاط تا دستیابی به بتن همگن ادامه یابد

مشخصات ظاهری: 

 شکل ظاهری : مایع روان

  رنگ: قهو ه ای

  وزن مخصوص:    1/06 +-   0/02  gr/cm در دمای ۲۰ سانتیگراد

  عدد قلیایی ۵٫ ۰ +-۵

   مقدار کلر:  کمتر از ۱/۰ درصد

بسته بندی:     

 ویسکوز ۲۰۱۰ در گالن های ۲۲ کیلوگرمی و بشکه های ۲۲۰ و ۱۱۰۰ کیلوگرمی و تانکر های بزرگ عرضه   می گردد.

شرايط نگهداري

  بایستی در ظروف اصلی خود و در دمای ۵+ سانتیگراد به دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری  شود.

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني: در صورت تماس با پوست با آب و صابون بشوئيد.

در صورت تماس با چشم يا مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوئيد و بلافاصله به پزشك مراجعه كنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب يا خاك نريزيد.

مسمويت: زير نظر آيين نامه هاي بهداشت سوييس غير سمي است.

حمل و .نقل: بي خطر

تعریف: ابر روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات با حفظ کارایی

معرفی محصول:

سیکا ويسکوز۲۰۳۰ یک افزودنی بر پایه پلی کربوکسیلات می باشد که برای تولید بتن های توانمند که نیاز به کسب مقاومت های زیاد و عملکرد خوب هستند طرح شده ا ند. این محصول فاقد یون کلر میباشد و با انواع سیمان سازگار است.

این محصول بر اساس استانداردISIR-2930 (جدول۳) و نوع Fاستاندارد ۴۹۴ ۸  (1017-EN934-2  ASMتولید  و عرضه میگردد.

عملکرد: 

ویسکوز ۲۰۳۰ با فوق روان کننده های متداول متفاوت است بدین ترتیب که دارای زنجیر ه های جا نبی مولکولی می باشد و در شروع آب گیری سیمان همانند فوق روان کننده های متداول با افزایش الکتریسیته ساکن باعث پخش شدگی ذرات سیمان می شود ولی در ادامه حضور همین زنجیر ه های جانبی باعث ممانعت شدید ازتجمع مجدد ذرات سیمان می شود. این رفتار باعث پدیدار شدن بتنی روان با حفظ کارایی حتی در مقادیر بسیار کم می باشد.

موارد کاربرد:

بتن ریزی در هوای نورمال یا نسبتان گرم

تولید بتن توانمند و با نسبت آب به سیمان کم

تولید بتن خود متراکم SCC

تولید بتن های حاوی انواع پوزولان و سرباره نظیر دوده سیلیسی. خاکستر بادی و غیره

استفاده در کف سازی صنعتی

مزایای استفاده :

 پخش بهتر ذرات داخل بتن  

بهبود مقاومت های مکانیکی بتن (مقاومت فشاری ، خمشی، وغیره)

افزایش چسبندگی بتن و میلگرد

افزایش روانی بتن و بهبود خواص پمپ پذیری و پرکنندگی آن

جلوگیری از ایجاد درز سرد در بتن ریزی های ناپیوسته با حجم زیاد

مقادیر مصرف :

    مصرف متداول ویسکوز ۲۰۳۰ بین  4/0  تا ۱  درصد وزن سیمان می باشد

    مقادیر خارج از محدوده به شرط انجام آزمایشهای کارگاهی مجاز است

    بدیهی است برای دستیا بی به مقدار مورد نیاز، انجام آزمایش های کارگاهی برای هر پروژه ضروری است

    مصرف بیش از اندازه این افزودنی باعث تاخیر در زمان اولیه و نهایی و همچنین تاخیر در کسب مقاومت کوتاه

    مدت میشود. 

روش مصرف:  

   ویسکوز۲۰۳۰ باید در زمان  ساخت بتن اضافه شود و تاثیر بهتر آن زمانی است حدودا ۷۰ الی ۸۰ درصد طرح       اضافه شده باشد.

 هرگز این محصول را به مصالح خشک اضافه نکنید.

  عدم اختلاط این محصول با هر نوع محصول دیگر مگر با تاییدیه این شرکت امکان پذیر است

   پس از افزودن این محصول باید عمل اختلاط تا دستیابی به بتن همگن ادامه یابد

مشخصات ظاهری:

     شکل ظاهری : مایع روان

      رنگ: قهو ه ای

      وزن مخصوص:    1/07 +-   0/02  gr/cm در دمای ۲۰ سانتیگراد

      عدد قلیایی ۵٫ ۰ +-۵

      مقدار کلر:  کمتر از ۱/۰ درصد

بسته بندی:     

 ویسکوز ۲۰۳۰ در گالن های ۲۲ کیلوگرمی و بشکه های ۲۲۰ و ۱۱۰۰ کیلوگرمی و تانکر های بزرگ عرضه می گردد.

شرايط نگهداري

  بایستی در ظروف اصلی خود و در دمای ۵+ سانتیگراد به دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری  شود.

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني: در صورت تماس با پوست با آب و صابون بشوئيد.

در صورت تماس با چشم يا مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوئيد و بلافاصله به پزشك مراجعه كنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب يا خاك نريزيد.

مسمويت: زير نظر آيين نامه هاي بهداشت سوييس غير سمي است.

حمل و .نقل: بي خطر P

فوق روان كننده با خاصيت زودسخت كنندگي

تعريف:

اين ماده يك فوق روان كننده زودگير براي بتن و ملات است. اين افزودني ، ‌مقاومت اوليه را افزايش مي دهد ، بدون آنكه بر روي مقاومت نهايي اثر منفي بگذارد.

موارد مصرف:

در موارديكه مقاومت اوليه بالا پس از ۸ الي ۲۴ ساعت مورد نظر باشد، در كارخانه هاي بتن آماده و براي استفاده با دماي بين ۵ تا ۲۰ درجه سانتيگراد قابل استفاده است.

استفاده از اين ماده امكان ماله كشي و پرداخت سطح بتن را در دماهاي پايين فراهم مي‌آورد، بدون آنكه از پيوستگي و چسبندگي بتن کاسته شود.

بدين ترتيب اين محصول براي استفاده در بتن دالها و سيستم سقفها بويژه در زمستان كه بتن در معرض هوا قرار دارد ،‌ بسيار مناسب است.

فوايد:

موجب پراكندگي بهتر سيمان در بتن مي شود، كه در نتيجه بدون كاهش پيوستگي و چسبندگي ، حالت خميري بهتري به بتن مي دهد.

 البته بسته به مقدار مصرف ، نسبت آب به سيمان را مي توان تا ۱۰% كاهش داد و بواسطه آن مقاومت هاي اوليه را تا حدود ۵۰%  نسبت به بتن حاوي ساير فوق روان كننده افزايش داد.

اين ماده بدون كلرايد است و هيچ محدوديتي براي استفاده در بتن مسلح و بتن پيش تنيده ندارد. با اين وجود ، نبايد آنرا بهمراه افزودني هاي منبسط شونده و افزودني هاي جبران كننده جمع شدگي بكار برد.

چنانچه مقاومت هاي اوليه بالاتري مورد نياز باشد ، مي توان از افزودني زود سخت كننده رپيد در بتن استفاده كرد.

مشخصات فني :

مقدار PH: 1 ± ۵/۵

شكل ظاهري: مايع مايل به زرد و شفاف

بسته بندي: بشكه هاي ۲۲۰ كيلوگرمي

وزن مخصوص: ۰/۰۲ ± ۱/۰۴ كيلوگرم بر ليتر

نوع: تركيبي از مواد ديسپرس شده مصنوعي و مواد تركيب كننده

مدت نگهداري:۱۸ماه پس از توليد ، به شرط نگهداري در بسته بندي اوليه و باز نشده

شرايط نگهداري: بايد دور از تابش مستقيم  نور آفتاب و همچنين انجماد نگهداري شود.

كاربرد:

ميزان مصرف: ميـزان مصرف پيشنهادي براي دستيابي به بتن خميري وبا مقاومت اوليه بالا بين ۰/۶ تا ۱/۸ درصد وزن  سيمان مصرفي است .

طريقه اختلاط: اين افزودني را مي توان به آب اختلاط افـزود و يا همزمان با افزودن آب اختلاط به داخـل ميکسر ريخت . همچنين مي توان اين افزودني را در محل بتن ريزي به داخل تراك ميكسـر اضافه كرد. در اين حالت پس از افـزودن آن به داخل تراك ميكسر لازم است كه عمل مخلوط كردن به مدت حداقل يك دقيقه به ازاي هرمتر مكعب افزايش يابد. پيش از تخليه بتن بايد يكنواختي و همگني آن بطور چشمي كنترل شود.

بتن ريزي: با استفـاده از اين ماده مي تـوان بتن با كيفيت بالا توليـد كرد. بتن تازه ، بويژه در دماهاي پايين بايد به نحو مناسبي عمل‌آوري شود.

 v طبـق استاندارد  SIA 162_ 1989، دماي بتن تازه در حين بتن ريزي نبايـد كمتر از ۵ درجه سانتيگراد باشد. چناچه احتمال يخ زدگي وجود داشته باشد بايد تمهيداتي مناسب براي محافظت بتن بكار برده شود تا زماني كه بتن به مقاومت كافي در برابر يخبندان  10  نيوتن بر ميليمتر مربع  دست يابد.

v اين ماده را نمي توان با افزودني هاي منبسط شونده تركيب كرد.

نكات مهم:

چنانچه اين افزودني براي توليد و ريختن بتن روان مورد استفاده قرار مي گيرد ، نكات اجراي مناسب را درنظر بگيريد.

فوق روان کننده HE200 يخ زده را پس از آنكه به آرامي در دماي اتاق باز شد و به دقت نيز مخلوط شد ميتوان مورد استفاده قرارداد.

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني درصورت تماس با پوست با آب وصابون بشوييد در صورت تماس با چشم و يا با مخاطهاي تنفسي باآب گرم بشوييد و بلافاصله به پزشك مراجعه كنيد.

مسائل زيست محيطي:   مقادير اضافي را در آب و يا خاك نريزيد.

مسمويت: غيرسمي است

حمل و نقل بي خطر

دیرگیر بتن مایع

تعريف:

:SIKA DM403  ماده ای است که پس از افزوده شدن به بتن موجب ایجاد تاخیر در زمان گیرش میگردد و سرعت پیشرفت واکنش هیدراسیون را کم میکند.

این ماده بر اساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:

موارد مصرف:

۱-بتن ریزی های حجیم نظیر سدسازی  

۲-بتن ریزی های نیمه حجیم مانند شالوده های بسیار بزرگ

۳- ساخت و حمل بتن در مسافت های طولانی و بسیار دورتر از کارخانه های بتن  

روش مصرف:

۱- میتواند با بخش کوچکی از آب اختلاط بتن مخلوط گشته و به بتن اضافه گردد.

۲- میتواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختلاط کامل عمل بتن ریزی آغاز گردد.

۳- این ماده افزودنی بتن را میتواند در زمان ساخت بتن در بچینگ و یا به بتن آماده در تراک میکسر اضافه نمود.

۴- توزین مواد افزودنی بتن باید به صورت دقیق انجام پذیرد.

فوايد:

 ایجاد تاخیر در زمان گیرش بتن

.فراهم شدن امکان بتن ریزی در مناطق گرمسیر

.امکان بتن ریزی در مناطق بادخیز

.حمل بتن در مسافت های طولانی

.افزایش زمان کارایی و ویبره پذیری بتن

.کاهش احتمال ایجاد درز سرد در بتن ریزی های حجیم

.سازگار با انواع سیمان های پرتلند

..افزایش مقاومت بتن در دراز مدت

.جلوگیری از به وجود آمدن ترک های سطحی

مشخصات فني:

حالت فیزیکی:مایع

رنگ: قهوه اي

وزن مخصوص: ۰۵/۰  – +  06/1

یون کلر: ندارد

مقدار مصرف

بسته به دمای هوا، درمای بتن ، عیار سیمان و مدت زمان لازم برای تاخیر انداختن زمان گیرش بتن ، مقدار مصرف بین  1/0 تا ۰/۳  درصد وزن سیمان متغیراست که با انجام آزمایش های کارگاهی مقدار دقیق مصرف مشخص خواهد شد.

بسته بندي: گالن ۲۰ کیلویی

شرايط نگهداري: دمای ۱۰+ تا ۳۰+ درجه سانتی گراد .

مدت نگهداري: یک سال در بسته بندی اولیه                                                                   

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني: درصورت تماس با پوست با آب و صابون بشوييد. در صورت تماس با چشم ويا با مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوييد و بلافاصله به پزشك مراجعه كنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب و يا خاك نريزيد.

مسموميت: غير سمي است.

حمل ونقل: بي خطر

دیرگیر بتن پودری

تعريف:

Sika Expander– D با ساختار کریستال بوده که پس از افزودهشدن به بتن موجب ایجاد تاخیر در زمان گیرش میگردد و سرعت پیشرفت واکنش هیدراسیون را کم میکند.

این ماده براساس استاندارد های زیر قابل ارزیابی می باشد:

موارد مصرف:

۱-بتن ریزی های حجیم نظیر سدسازی  

۲-بتن ریزی های نیمه حجیم مانند شالوده های بسیار بزرگ

۳- پماژ بتن در مسیر های طولانی

فوايد:

 .تاخیر در زمان گیرش بتن

.فراهم شدن امکان بتن ریزی در مناطق گرمسیر

.امکان بتن ریزی در مناطق بادخیز  

.امکان بتن ریزی با فاصله حمل زیاد

.افزایش زمان کارایی بتن

.افزایش مقاومت بتن در دراز مدت

.جلوگیری از به وجود آمدن ترک های سطحی

مشخصات فني:

حالت فیزیکی: پودر

رنگ: قهوه اي و سفید

وزن مخصوص:۰/۰۵  – +0/95

یون کلر: ندارد

مقدار مصرف

بسته به دمای هوا و مدت زمان لازم برای تاخیر انداختن زمان گیرش بتن مقدار مصرف بین

  0/01 تا ۰/۵  درصد وزن سیمان متغیراست که با انجام آزمایش های کارگاهی مقدار دقیق مصرف مشخص خواهد شد.

بسته بندي: کیسه ۲۰ کیلویی

شرايط نگهداري: دمای ۱۰+ تا ۳۰+ درجه سانتی گراد .

مدت نگهداري: یک سال در بسته بندی اولیه                                                                   

  1. مناسب جهت ساخت ملات در هوای سرد و یخبندان
  2. مناسب برای ساخت ملات هایی که سرعت ژل شدن در آن ها ا همیت ویژه دارد.
دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني: درصورت تماس با پوست با آب و صابون بشوييد. در صورت تماس با چشم ويا با مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوييد و بلافاصله به پزشك مراجعه كنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب و يا خاك نريزيد.

مسموميت: غير سمي است. حمل ونقل: بي خطر

تعريف:

گونه پیشرفته ای از مواد افزودنی بتن است که برای بهبود مشخصات مکانیکی و دوام انواع بتن های آماده،درمحل اجرا به بتن افزوده می شود.این ماده علاوه بربالا بردن اسلامپ (افزایش کارایی)باعث کاهش جذب آب و رفع نفوذپذیری بتن سخت شده می گردد.

مواداصلی سازنده سیکامزوکریت به شرح ذیل می باشد:

۱-پوزولان

۲- فوق روان کننده پلیمری

 3-واترپروف

۴-بهبود دهنده های رئولوژی بتن

اثرات ماده سیکامزوکریت را می توان پس از مصرف دربتن با استانداردهای زیر مورد تحلیل

 قرار داد:

موارد مصرف:
*

      ۱- ارتقاءکیفی بتن فونداسیون ها،ستون ها ودیوار های برشی که با استفاده از بتن آماده اجرا می شوند.

*

      ۲- نفوذناپذیر نمودن بتن های آماده

*

      ۳-بهبود کارایی بتن های آماده از طریق افزایش کارایی و مدت زمان کارپذیری

*

      ۴-بهبود کیفی بتن هایی که مواد افزودنی آن ها بایددر محل اجرا(پای کار)پیش از پمپاژاضافه شوند.

فوايد:
*

      افزایش کارایی بتن

*

      افزایش مدت زمان کارپذیری بتن در حالت خمیری

*

      سهولت پمپاژ و کاهش استهلات تجهیزات بتن ریزی

*

      بهبود خواص رئولوژی بتن

*

      سازگاری با انواع سیمان های پرتلند

*

      کاهش مقاومت فشاری بتن

*

      کاهش جذب آب و نفوذپذیری بتن

*

      جلوگیری از نفوذ یون کلر و سایر یون های مخرب شیمیایی به داخل بتن

*

      کاهش احتمال بروزپدیده A-A-R

مشخصات فني:

رنگ:کرم  

حالت فیزکی: پودر

یون کلر:ندارد

آلایندگی محیط زیست: ندارد

بسته بندي: کیسه  20کیلوگرمی

وزن مخصوص:۰/۰۵ ± ۱/۳۳

شرايط نگهداري:بايد دور از انجماد و همچنين دوراز تابش شديد آفتاب نگهداري شود.

مدت نگهداريیک سال  پس از توليد، به شرط نگهداري در بسته بندي اوليه و باز نشده

کاربرد:

ميزان مصرف: ۳ تا ۶ درصد وزن سيمان مصرفي خواهد بود.

طريقه اختلاط:

ماده سیکامزوکریت را به بتن آماده افزوده و پس از اختلاط کامل،عملیات بتن ریزی را آغاز نمایید.

توجه :استفاده از ماده سیکامزوکریت در بچینگ،بلامانع می باشدو می توان این ماده را به اجزای خشک بتن و یا به مخلوط آماده بتن اضافه نمود.

——————————————————————————–

دستورات ايمني:

پيش بينيهاي ايمني: درصورت تماس با پوست باآب و صابون بشوئيد در صورت تماس با چشم ويا با مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوييد و بلافاصله به پزشک مراجعه کنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب ويا خاک نريزيد.

مسمويت: غير سمي است.

حمل و نقل:  بي خطر :normal’>دستورات ايمني:

پيش بينيهاي ايمني: درصورت تماس با پوست باآب و صابون بشوئيد در صورت تماس با چشم ويا با مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوييد و بلافاصله به پزشک مراجعه کنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب ويا خاک نريزيد.

مسمويت: غير سمي است.

حمل و نقل:  بي خطر

تعريف:

گونه پیشرفته ای از مواد افزودنی بتن با قابلیت بهبود خواص رئولوژیک بتن در حالت خمیری می باشدکه برای ساخت بتن های توانمندو چند منظوره در زمان ساخت به بتن افزوده میشود. این ماده علاوه بر افزایش کارایی بتن در حالت خمیری و بهبود پمپ پذیری بتن تازه،باعث رفع جذب آب و قطع نفوذپذیری بتن سخت شده میگردد.

مواداصلی سازنده سیکاپمکریت  به شرح ذیل می باشد:

۱-پوزولان

۲- فوق روان کننده پلیمری

 3-واترپروف

۴-بهبود دهنده های رئولوژی بتن

اثرات ماده سیکاپمکریت  را می توان پس از مصرف دربتن با استانداردهای زیر مورد تحلیل

 قرار داد:

موارد مصرف:
*

      ۱- ارتقاء کیفی (خواص بتن تازه و سخت شده)بتن فونداسیون ،دال ها،ستون ها و دیوارهای برشی که به روش پمپی بتن ریزی می شوند.

*

      ۲- ساخت و حمل بتن درمسافت های طولانی و مناطق

*

      گرمسیر

*

      ۳- ساخت بتن های پر مقاومت و نفوذ ناپذیری

*

      ۴- بتن ریزی درمناطق تحت حمله یون های مخرب شیمیایی نظیر نواحی شمالی و جنوبی کشور و شوره زارها

*

      ۵-ساخت بتن تصفیه خانه ها

فوايد:
*

      کاهش نسبت آب به سیمان

*

      کاهش ۱۰تا۱۵ درصدی عیار سیمان

*

      افزایش کارایی بتن

*

      افزایش مدت زمان کارپذیری بتن در حالت خمیری

*

      سهولت پمپاژ و کاهش استهلاک تجهیزات بتن ریزی

*

      بهبود خواص رئولوژی بتن

*

      افزایش مقاومت فشاری بتن در حدود۲۰ تا ۵۰ درصد

*

      کاهش جذب آب و نفوذپذیری بتن

*

      جلوگیری از نفوذ یون کلر و سایر یون های مخرب شیمیایی به داخل بتن

*

      کاهش احتمال بروزپدیده A-A-R بواسطه کاهش عیار سیمان

مشخصات فني:

رنگ: قهوه ای

حالت فیزکی:دو غاب غلیظ

یون کلر:ندارد

آلایندگی محیط زیست: ندارد

بسته بندي: سطل ۲۵کیلوگرمی

وزن مخصوص:۱/۰ ±۱/۵۶

شرايط نگهداري:بايد دور از انجماد و همچنين دوراز تابش شديد آفتاب نگهداري شود.

مدت نگهداريیک سال  پس از توليد، به شرط نگهداري در بسته بندي اوليه و باز نشده

کاربرد:

ميزان مصرف: ۳ تا ۸ درصد وزن سيمان مصرفي خواهد بود.

طريقه اختلاط:

سیکاپمکریت را می توان به دو صورت به بتن اضافه نمود:

۱-پس از اختلاط کامل تمام اجزاءسازنده بتن

۲-با کل آب اختلاط بتن یا بخشی از آن مخلوط نموده و

 به مخلوط بتنی اضافه شود.

——————————————————————————–

دستورات ايمني:

پيش بينيهاي ايمني: درصورت تماس با پوست باآب و صابون بشوئيد در صورت تماس با چشم ويا با مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوييد و بلافاصله به پزشک مراجعه کنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب ويا خاک نريزيد.

مسمويت: غير سمي است.

حمل و نقل:  بي خطر

MICRO GEL-Z

تعريف:

ماده افزودنی بتن بهبود دهنده خواص رئولوژیک بتن درحالت خمیری و ارتقاء دهنده کیفیت بتن سخت شده می باشد. این ماده علاوه بر افزایش  کارایی بتن در حالت خمیری  وافزایش دوام سخت شده از طریق رفع جذب آب و قطع نفوذ پذیری ،موجب تسریع زمان گیرش بتن میگردد.

 مواد اصلی سازنده میکرو ژل به شرح ذیل می باشد.

۱-دوده سیلیسی

۲-کاهنده قوی آب بتن

اثرات ماده افزودنی را پس از مصرف در بتن  میتوان با استانداردهای زیر مورد تحلیل قرار داد:

موارد مصرف:
*

      ۱-بتن ریزی درآب و هوای سرد ومناطق سردسیر

*

      ۲-ساخت بتن های پر مقاومت و نفوذ ناپذیر

*

       3-بتن ریزی در مناطق تحت حمله یون های مخرب شیمیایی نظیر نواحی شمالی و جنوبی کشور و شوره زارها

*

      ۴-ساخت بتن اسکله ها،پل ها،مخازن ،منابع و…

*

      ۵-ساخت بتن  تصفیه خانه ها

فوايد:
*

      کاهش نسبت آب به سیمان

*

      کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی عیار سیمان

*

      افزایش روانی یا کارایی بتن

*

      تسریع زمان گیرش بتن

*

      سهولت پمپاژ و کاهش استهلات تجهیزات بتن ریزی

*

      سازگاری با انواع سیمان های پرتلند

*

      حصول مقاومت فشاری زودرس

*

      افزایش مقاومت فشاری حدود ۱۰ تا ۴۰ درصد نسبت به

*

       بتن فاقد ماده افزودنی

*

      کاهش جذب آب و نفوذ پذیری بتن

*

      جلوگیری ازنفوذ یون کلر و سایر یون های مخرب

*

       شیمیایی به داخل بتن

*

      کاهش احتمال بروز پدیده A-A-R بواسطه کاهش

*

      مصرف عیار سیمان

مشخصات فني:

رنگ:خاکستری تیره  

حالت فیزکی: دوغاب غلیظ

یون کلر:ندارد

آلایندگی محیط زیست: ندارد

بسته بندي: سطل ۲۵کیلوگرمی

وزن مخصوص: ۰/۰۵ ±۱/۴۲

شرايط نگهداري:بايد دور از انجماد و همچنين دوراز تابش شديد آفتاب نگهداري شود.

مدت نگهداريیک سال  پس از توليد، به شرط نگهداري در بسته بندي اوليه و باز نشده

کاربرد:

ميزان مصرف: ۳ تا ۸ درصد وزن سيمان مصرفي . براي دستيابي به مقدار مصرف دقيق و مورد نياز توصيه مي شودكـه مخلوطهاي آزمايشـي ساخته شود.اين ماده با انواع سيمان پرتلند ازجمله سيمان ضد سولفات (S.R.C) سازگار است.

طريقه اختلاط:

ماده افزودنی میکروژل زودگیر را می توان به دوصورت به

 بتن اضافه نمود:

۱- پس از اختلاط کامل تمام اجزاء سازنده بتن

۲- با کل آب اختلاط بتن یا بخشی از آن مخلوط نموده وبه مخلوط بتنی اضافه شود.

——————————————————————————–

دستورات ايمني:

پيش بينيهاي ايمني: درصورت تماس با پوست باآب و صابون بشوئيد در صورت تماس با چشم ويا با مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوييد و بلافاصله به پزشک مراجعه کنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب ويا خاک نريزيد.

مسمويت: غير سمي است.

حمل و نقل:  بي خطر ���U�

MICRO GEL-D

تعريف:

ماده افزودنی بتن بهبود دهنده خواص رئولوژیک بتن درحالت خمیری و ارتقاء دهنده کیفیت بتن سخت شده می باشد. این ماده علاوه بر بالا بردن اسلامپ در زمان ساخت بتن (افزایش کارایی)،رفع جذب آب و قطع نفوذپذیری دربتن سخت شده،موجب ایجاد تاخیر در زمان گیرش میگردد وسرعت روند پیشرفت واکنش هیدراسیون را کم می نماید.

 مواد اصلی سازنده میکرو ژل به شرح ذیل می باشد.

۱-دوده سیلیسی

۲-کاهنده قوی آب بتن

اثرات ماده افزودنی را پس از مصرف در بتن  میتوان با استانداردهای زیر مورد تحلیل قرار داد:

موارد مصرف:
*

      ۱-ساخت و حمل بتن در مسافت های طولانی و مناطق گرمسیر

*

      ۲-ساخت بتن های پر مقاومت و نفوذ ناپذیر

*

       3-بتن ریزی در مناطق تحت حمله یون های مخرب شیمیایی نظیر نواحی شمالی و جنوبی کشور و شوره زارها

*

      ۴-ساخت بتن اسکله ها،پل ها،مخازن ،منابع و…

*

      ۵-ساخت بتن  تصفیه خانه ها

*

      ۶-بتن ریزی در شرایط آب وهوایی گرم

*

      ۷-بتن ریزی های حجیم و نیمه حجیم

فوايد:
*

      کاهش نسبت آب به سیمان

*

      کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی عیار سیمان

*

      افزایش روانی یا کارایی بتن

*

      افزایش مدت زمان کارپذیری بتن درحالت خمیری

*

      ایجاد تاخیر در زمان گیرش بتن

*

      سهولت پمپاژ و کاهش استهلات تجهیزات بتن ریزی

*

      سازگاری با انواع سیمان های پرتلند

*

      افزایش مقاومت فشاری حدود ۱۰ تا ۴۰ درصد نسبت به بتن فاقد ماده افزودنی

*

      بهبود مقاومت خمشی و کششی بتن

*

      کاهش جذب آب و نفوذ پذیری بتن

*

      جلوگیری ازنفوذ یون کلر و سایر یون های مخرب شیمیایی به داخل بتن

*

      کاهش احتمال بروز پدیده A-A-R بواسطه کاهش مصرف عیار سیمان

مشخصات فني:

رنگ:خاکستری تیره  

حالت فیزکی: دوغاب غلیظ

یون کلر:ندارد

آلایندگی محیط زیست: ندارد

بسته بندي: سطل ۲۵کیلوگرمی

وزن مخصوص: ۰/۰۵ ± ۱/۴۴

شرايط نگهداري:بايد دور از انجماد و همچنين دوراز تابش شديد آفتاب نگهداري شود.

مدت نگهداريیک سال  پس از توليد، به شرط نگهداري در بسته بندي اوليه و باز نشده

کاربرد:

ميزان مصرف: ۳ تا ۸ درصد وزن سيمان مصرفي . براي دستيابي به مقدار مصرف دقيق و مورد نياز توصيه مي شودكـه مخلوطهاي آزمايشـي ساخته شود.اين ماده با انواع سيمان پرتلند ازجمله سيمان ضد سولفات (S.R.C) سازگار است.

طريقه اختلاط:

۱- پس از اختلاط کامل تمام اجزاء سازنده بتن

۲- با کل آب اختلاط بتن یا بخشی از آن مخلوط نموده وبه مخلوط بتنی اضافه شود.

——————————————————————————–

دستورات ايمني:

پيش بينيهاي ايمني: درصورت تماس با پوست باآب و صابون بشوئيد در صورت تماس با چشم ويا با مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوييد و بلافاصله به پزشک مراجعه کنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب ويا خاک نريزيد.

مسمويت: غير سمي است.

حمل و نقل:  بي خطر

MICRO GEL-L

تعريف:

ماده افزودنی بتن بهبود دهنده خواص رئولوژیک بتن درحالت خمیری و ارتقاء دهنده کیفیت بتن سخت شده می باشد. این ماده علاوه بر بالا بردن اسلامپ در زمان ساخت بتن (افزایش کارایی)،باعث کاهش جذب آّب و نفوذپذیری بتن سخت شده می گردد ودر افزایش مقاومت های خمشی و کششی بتن بسیارموثر است.

 مواد اصلی سازنده میکرو ژل به شرح ذیل می باشد.

۱-دوده سیلیسی

۲-کاهنده قوی آب بتن

۳-الیاف pp

اثرات ماده افزودنی را پس از مصرف در بتن  میتوان با استانداردهای زیر مورد تحلیل قرار داد:

موارد مصرف:
*

      ۱-ساخت بتن های پر مقاومت و نفوذ ناپذیر

*

      ۲-ساخت بتن های مسلح بدون آرماتور حرارتی

*

       3-بتن ریزی در مناطق تحت حمله یون های مخرب شیمیایی نظیر نواحی شمالی و جنوبی کشور و شوره زارها

*

      ۴-ساخت بتن اسکله ها،پل ها،مخازن ،منابع و…

فوايد:
*

      کاهش نسبت آب به سیمان

*

      کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی عیار سیمان

*

      افزایش روانی یا کارایی بتن

*

      کاهش احجام یا حذف آرماتورهای حرارتی

*

      افزایش مدت زمان کارپذیری بتن درحالت خمیری

*

      سهولت پمپاژ و کاهش استهلات تجهیزات بتن ریزی

*

      سازگاری با انواع سیمان های پرتلند

*

      افزایش مقاومت فشاری حدود ۱۰ تا ۴۰ درصد نسبت به بتن فاقد ماده افزودنی

*

      بهبود مقاومت خمشی و کششی بتن

*

      کاهش جذب آب و نفوذ پذیری بتن

*

      جلوگیری ازنفوذ یون کلر و سایر یون های مخرب شیمیایی به داخل بتن

*

      کاهش احتمال بروز پدیده A-A-R

مشخصات فني:

رنگ:خاکستری تیره  

حالت فیزکی: دوغاب غلیظ

یون کلر:ندارد

آلایندگی محیط زیست: ندارد

بسته بندي: سطل ۲۵کیلوگرمی

وزن مخصوص:۰/۰۵ ± ۱/۴۴

شرايط نگهداري:بايد دور از انجماد و همچنين دوراز تابش شديد آفتاب نگهداري شود.

مدت نگهداريیک سال  پس از توليد، به شرط نگهداري در بسته بندي اوليه و باز نشده

کاربرد:

ميزان مصرف: ۳ تا ۸ درصد وزن سيمان مصرفي . براي دستيابي به مقدار مصرف دقيق و مورد نياز توصيه مي شودكـه مخلوطهاي آزمايشـي ساخته شود.اين ماده با انواع سيمان پرتلند ازجمله سيمان ضد سولفات (S.R.C) سازگار است.

طريقه اختلاط:

۱- پس از اختلاط کامل تمام اجزاء سازنده بتن

۲- با کل آب اختلاط بتن یا بخشی از آن مخلوط نموده وبه مخلوط بتنی اضافه شود.

——————————————————————————–

دستورات ايمني:

پيش بينيهاي ايمني: درصورت تماس با پوست باآب و صابون بشوئيد در صورت تماس با چشم ويا با مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوييد و بلافاصله به پزشک مراجعه کنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب ويا خاک نريزيد.

مسمويت: غير سمي است.

حمل و نقل:  بي خطر