كف پوش اپوكسي يکپارچه

تعريف:

يك محصول اپوكسي دوجزيي با ويسكوزيته پايين است. بدليل ويسكوزيته پايين مي توان از آن براي ساخت لايه هاي خودتراز، دانه دار، موجدار و ملات شمشه گيري و نيز لايه اشباع كننده استفاده كرد.

اين محصول فاقد حلال مي باشد.

موارد مصرف:

مناسب براي شمشه، پوشش، و لايه هاي با مقاومت سايشي معمولي تا نيمه سنگين مانند سالن هاي انبار مونتاژ تعميرگاه كارگاه و سكوهاي بارگيري بوده و سيستم دانه دار مناسب سطوح مرطوب مانند صنعت نوشابه سازي صنايع غذايي و آشيانه هاي نگهداري و شستشوي هواپيما مي باشد.

فوايد:

نفوذ ناپذير

اجـراي آسـان

مقاومت در برابر سايش

قابليت اجرا در وضعيت ايستاده

مقاومت شيميايي و مكانيكي بالا

قابليت پذيرش مقادير زياد پركننده

مقاومت بالا در مقابل تماس زودتر از موعد با آب

 

گزارش آزمايشات:

ضد لغزش بر طبق استاندارد DIN 51130

طي آزمايشات مكرر بي خطر از لحاظ فيزيولوژيك PI 404 – ۵a

قابليت تميز شدن عالي بر طبق استاندارد BS4247 و IRAS Ltd و St, Helens از انگلستان و همچنين DIN 25415 – ۱ گزارش آزمايش ۴۰۹۸/۲

 

مشخصات فني:

رنگ: تقريباً تمام طيف رنگ RAL را مي توان بر اساس تقاضا توليد كرد. در مورد طيف هاي روشن مانند زرد يا نارنجي ممكن است هنگام افزودن ماسه كوارتز تغييراتي در رنگ ايجاد شود.

نگهداري: در ظروف در بسته اصلي در محل خشك و خنك: حداکثر۱ سال

بسته بندي:یونیت ۲۰ كيلوگرمي

اطلاعات محصول:

سيستم پوشش:پوشش خودتراز

ميزان مصرف مواد: آستر كردن ( براي سطوح با قدرت جذب معمولي ) kg/m25/0- 3/0

تراز كردن: سطوح ناهموار را (مثلا پس از آماده سازي به روشهاي مكانيكي مانند سند بلاست، شـات بلاست و ساب زدن) بايـد توسط ملات كاملاً صاف كرد. براي اين منظور مي توان از ملات Sika Epoxy Floor Primer 156 استفاده کنید).

v پوشش خود تراز به ضخامت ۵/۱ تا ۳ ميليمتر

نسبت اختلاط:

۱ قسمت وزني Sika Epoxy Floor 261

۱ قسمت وزني ماسه كوارتز (۰۸/۰ تا ۲۵/۰ميليمتر )

ميزان مصرف : ۹/۰ كيلوگرم رزين

۸/۱ كيلو گرم از مخلوط در هر متر مربع براي هر يك ميليمتر ضخامت

 

vپوشش خود تراز به ضخامت ۵/۱ تا ۳ ميليمتر با زيبايي مطلوبتر

نسبت اختلاط:

۱ قسمت وزني      Sika Epoxy Floor 261

۶/۰ قسمت وزني ماسه كوارتز F36 ( 08/0 تا ۲۵/۰ميليمتر )

۲/۰ قسمت وزني Sika Epoxy Floor  Filler 1

ميزان مصرف :۶/۱ كيلو گرم از مخلوط در هر متر مربع براي هر يك ميليمتر ضخامت

 

vپوشش خود تراز به ضخامت يك ميليمتر

نسبت اختلاط:

۱ قسمت وزني      Sika Epoxy Floor 261

۴/۰ قسمت وزني   Sika Epoxy Floor  Filler 1

ميزان مصرف: ۶/۱ كيلوگرم از مخلوط در هر متر مربع براي هر يك ميليمتر ضخامت

 

vلايه دانه دار بضخامت تقريبي ۴ ميليمتر

آستر كردن: ( براي سطوح با قدرت جذب معمولي )

Sika Epoxy Floor 261: 3/0 تا ۵/۰ كيلوگرم در هر متر مربع

لايه مبنا : ۲ كيلوگرم بر متر مربع Sika Epoxy Floor 261

۲/۲ كيلو گرم بر متر مربع ماسه كوارتز F36 (08/0 تا ۲۵/۰ ميليمتر )

دانه داركردن سطح: تقريباً ۷/۰ كيلوگرم بر متر مربع Sika Epoxy Floor 261

 

v پوشش موجدار:

آستر كردن: براي سطوحي كه در معرض ترافيك سنگين قرار دارند ۳/۰ تا ۵/۰ كيلو گرم  Sika Epoxy Floor 261

اجراي ۴/۰ تا ۵/۰ كيلوگرم بر متر مربع Sika Epoxy Floor 261

اجراي ۵/۰ تا ۷/۰ كيلوگرم بر متر مربع Sika Epoxy Floor 261 مخلوط شده با تقريباً ۵/۱ تا ۲ % اروزیل(عامل تيكسوتروپ )

v رويه محافظ:

آستر كردن: ۳/۰ تا ۵/۰ كيلوگرم بر متر مربع Sika Epoxy Floor 261

رويه: ۲ لايه Sika Epoxy Floor 261 هر كدام به ميزان ۲۵/۰ تا ۳/۰ كيلوگرم بر متر مربع

در مواردي كه فقط رفت و آمد سبك وجود داشته باشد و سطح نيز از قدرت جذب معمولي برخوردار باشد ميتوان از آستر كردن با Sika Epoxy Floor Primer 156 چشم پوشي كرد. براي بدست آوردن قدرت پوشش بهينه در زماني كه سطح ناهموار است ميتوان Sika Epoxy Floor 261 را با حداكثر ۵ % اروزیل(معرف تيكسوتروپ) مخلوط كرد.

نا صافي سطح و همچنين ذرات آلودگي موجود بر سطح را نمي توان با رويه هاي محافظ نازك پوشش داد. بنابراين بايد سطح كار و اطراف آنرا قبل از اجراي پوشش بطور كامل تميز كرد. هر دو لايه بايد با غلطك نايلوني با پرز كوتاه اجرا شوند.

 

 

 

 

 

v شمشه به ضخامت تقريبي ۸ ميليمتر:

آستري: Sika Epoxy Floor 261 (تيكسو) حدود ۳/۰ تا ۶/۰ كيلوگرم بر متر مربع

شمشه: Sika Epoxy Floor 261 (A+B+C ) حدود ۱۷ كيلوگرم بر متر مربع

نسبت اختلاط:

جز A به B = 77 به ۲۳ (قسمت وزني )

جمع اجزا A+B به C 1 به ۱۰-۷ (قسمت وزني ) جز C = ماسه

مخلوط زير از ماسه هاي كوارتز در عمل جواب مناسبي ميدهد (دانه بندي براي لايه اي به ضخامت تقريبي ۸ ميليمتر).

۳۳ قسمت وزني ماسه كوارتز  ۱/ ۰ تا  ۵/۰ميليمتر

۳۳ قسمت وزني ماسه كوارتز ۴۵/۰ تا ۷/۰ ميليمتر

۳۳ قسمت وزني ماسه كوارتز ۱ تا ۲ ميليمتر

بزرگترين سايز دانه بايد تقريباً يك سوم ضخامت لايه باشد نسبت دانه بنديهاي مختلف به يكديگر را بايد بر اساس شكل دانه ها و دماي محيط كار بطور تجربي بدست آورد.

لايه ملات را بوسيله تخته و شمشه تراز بطور يكدست روي آستري كه هنوز چسبناك است اجرا كنيد و با ماله دستي يا ماله برقي (با پره تفلون ) صاف كنيد.

نسبت اختلاط Sika Epoxy Floor 261با ماسه بر اساس طيفها رنگ استاندارد ضخامت لايه پيشنهادي و دماي °C20 براي مواد و نيز سطح كار ميباشد ساير طيفهاي رنگ ضخامتهاي كمتر لايه ملات و نيز دماهاي كمتر ميتواند نسبت اختلاط راكاهش دهد استفاده از ماسه درشت تر ميتواند اثر منفي بر زيبايي ظاهري داشته باشد .

 

 

اطلاعات فني :

 

  استاندارد عمل آوري نهايي مقدار شاخص
چگالي مخلوط رزين به ماسه(۱ : ۱ ) DIN 53217 kg/lit 8/1
مقاومت فشاري EN 196-1 ۲۸ روز در °C 23 N/mm2 60
مقاومت خمشي EN 196-1 ۲۸ روز در °C 23 N/mm2 30
سايش Taber DIN 53109 ۸ روز در °C 23 mg 70

 

مقاومت مكانيكي: مناسب براي بار مكانيكي سبك و نيمه سنگين

مقاومت حرارتي (بدون بار مكانيكي يا شيميايي همزمان ) :

حرارت مرطوب تا °C80

حرارت خشك تا °C120

نكاتي در مورد اجرا :

شرايط سطح كار: سطح بايد استحكام كافي داشته باشد

(حداقل مقاومت فشاري N/mm2 25 ) و خشك تميز و عاري از چربي و روغن باشد تسطيح و آستر كردن بستگي به نوع سطح كار دارد.

حداقل مقاومت قلوه كن شدن بايد N/mm2 5/1 باشد.

آماده سازي سطح: سطح بايد خشك، تميز، و عاري از چربي و روغن باشد. ذرات ماسه سست را بوسيله جاروي دستي يا برقي از روي سطوحي كه دانه دار شده اند جمع آوري كنيد.

اختلاط: قبل از اختلاط ابتدا جزء A را كاملا بهم بزنيد سپس اجزاء A و B را به نسبتهاي صحيح با هم مخلوط كرده و با يك همزن برقي (۳۰۰ تا ۴۰۰ دور در دقيقه ) بطور كامل بهم بزنيد.

زمان اختلاط حداقل ۳ دقيقه است تا مخلوطي كاملاً يكنواخت بدست آيد مواد مخلوط شده را به ظرف تميزي منتقل كنيد و مجدداً براي مدت كوتاهي مخلوط كنيد.

روش اجراء: مواد مخلوط شده و آماده را به صورت نواري روي سطح ريخته و بوسيله ماله ليسه يا ماله دندانه دارآنرا پهن كنيد تا لايه اي يكنواخت و يه ضخامت مورد نظر بدست آيد. اگر سيستمي كه اجرا ميكنيد خودتراز است بايد هـواي محبوس شده در لايـه اجرا شده را با غلطک مخصوص، هواگيري کنيد.

براي اجراي لايه هاي دانه دار بايد سطح کفپوش تازه اجرا شده را با مقدار اضافي ماسه كوارتز كه در كوره خشك شده است بپوشانيد بطوريكـه هيچ جاي خالي ديده نشود. بعد از خشك شدن كامل بايد ماسه اضافي را جارو كرد و سطح را توسط جاروبرقي صنعتي كاملاً از گرد و غبار پاك كرد. قبل از اعمال لايه محافظ بهتر است سطح زبر ايجاد شده را ساب ملايم بزنيد تا پرداخت نهايي خوب انجام شود و مصرف مواد نيز كاهش يابد. لايه محافظ بوسيله يك پاروي لاستيكي اعمال ميشود همچنين مي توان با يك غلطك پرز كوتاه نيز آنرا اجرا كرد.

دمـاي محيط و دماي سطح كار: حداقل °C10 ( ولي دست كم °C3 بالاتر از نقطه شبنم ) و حداكثـر °C30 و رطوبت نسبي هوا حداكثر ۸۰ % .

 

طول عمر مخلوط:

Sika Epoxy Floor 261 °C 10 °C20 °C 30
  ۵۰ دقيقه ۲۵ دقيقه ۱۵ دقيقه

زمان انتظار بين اجراي لايه ها:

Epoxy Floor 261 °C 10 °C 20 °C 30
حداقل ۲۴ ساعت ۸ ساعت تقريباً ۵ ساعت
حداكثر ۳ روز ۲ روز ۱ روز

پوشش مجدد: چنانچه نياز به پوشش مجدد باشد ميتوان پس از ساب زدن يا سند بلاست كردن كامل سطح Sika Epoxy Floor 261از خود آن براي پوشش مجدد استفاده كرد.

تميز كردن ابزار و وسايل: با تينر C

دستورات ايمني :

مواد در حالت مايع يا عمل آوري نشده ميتوانند آبهاي زيرزميني را آلوده كنند بنابراين بايد از

 ورود آنها بدرون فاضلاب يا مجـاري آب جلوگيـري كرد ظروف خـالي مواد ممكن است حاوي

باقيمانده هاي مواد خطرناك باشند دور ريختن يا معدوم كردن بقاياي مواد بايد بر طبق مقررات

محلي انجام شود.