چسب اپوکسی برای نصب سرامیکهای ضد اسید

تعريف:

اين ماده يك ملات اپوكسي سه جزيي با خاصیت تیکسوتروپیک مي باشد و طبق ضوابط Deutsche Bauchemie، فاقد حلال مي باشد.

موارد مصرف:

برای نصب انواع سرامیک و کاشیهای ضد اسید بر روی سطوح کف و بدنه به روش بستر نازک (Thin Bed) مورد استفاده قرار می گیرد.

فوايد:

سهولت اجرا

گرانروی قابل تنظیم

اختلاط آسان

مقاومت مكـانيكي زيـاد

چسبندگی عالی به سطوح بتنی

مقاومت شیمیایی زیاد

مشخصات فني:

رنگ:   جزء A: زرد روشن-شفاف

جزء B: زرد -شفاف

جزء C: پودر خاکستری

وزن مخصوص: kg/l 65/1 ~

نسبت وزنی اختلاط: ۸~: ۱ : ۳ A : B : C =

زمان قابل اجرا ( در °C20):  60 دقیقه

نگهداري: در ظروف در بسته اصلي در محل خشك و خنك حداقل ۲ سال

بسته بندي: واحدهاي (A+B+C ) 18 كيلو گرمي

اطلاعات محصول:

ميزان مصرف مواد: برای پوشش سطح یک متر مربع با ضخامت ۲ تا ۳ میلیمتر، حدوداً ۵/۳ الی ۵ کیلوگرم از این محصول مورد نیاز است.

شرايط سطح زیر كار : سطح كار بايد استحكام كافي داشته باشد (حداقل مقاومت فشاري N/mm2 25 ) و هموار بوده و گيرايي مكانيكي خوبي داشته باشد همچنين متراكم، خشك (براي سطوح سيماني رطوبت كمتر از ۴ %) و عاري از ذرات سست و شكننده باشد. حداقل مقاومت قلوه كن شدن بايد N/mm2 5/1 باشد.

آماده سازي سطح : لايه هاي ضعيف و همچنين آلودگـي ها را بايد توسط روش هاي مكانيكي ماننـد شات بلاست، برس سیمی برقی، يا تيشه اي كردن برداشت. پس از آن حتماً بايد سطح را به طور كامل از گرد و غبار تميز كرد .

اختلاط :  برای استفاده از Sika Bedding 156 بايد اجزاء A و B را به نسبتهاي اختلاط مذکور در مشخصات فنی محصول با هم مخلوط كرده و توسط همزن برقي با دور کم (حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دور در دقيقه ) به مدت حدود ۳ دقیقه كاملاً با هم مخلوط كنيد. سپس جزء C  را بتدریج اضافه کرده و اختلاط را ادامه دهید تا مخلوطی همگن بدست آید.  لازم است توجه شود که نسبت اختلاط اجزاء A و B باید بطور دقیق رعایت شود ولی بسته به شرایط (خصوصاً دمای محیط) می توان مقدار جزء C  (پودر) را تنظیم کرد تا غلظت و سفتی مناسب جهت اجرا فراهم شود.

در هر بار باید فقط مقداری از مواد را مخلوط کنید که بتوانید آنرا در مدت زمان قابل اجرا مصرف کنید. پس از گذشت این زمان، مواد مخلوط شده به سرعت سفت شده و غیر قابل استفاده می شوند.

روشهاي اجرا :

با استفاده از يك ماله يا كاردك دندانه دار (كنگره اي) ملات آماده شده را به ضخامت ۲ تا ۳ ميليمتر بر روي سطح بماليد. در هر مرحله باید ملات را روی مساحتی اجرا کنید كه بتوانید آنرا در مدت ۱۵ تا ۳۰ دقيقه مفروش کنید. سرامیک را به آرامي به چسب فشار دهيد. براي چسبندگي بهتر سرامیک را در حين فشردن به آرامي در جاي خود حركت دهيد. بستـه به نـوع و اندازه سرامیک درزهاي مناسبي (حدود ۵ میلیمتر)  بين آنها در نظر بگيريد. در هنگام نصب سرامیکها دقت كنيد كه ملات، درز بين آنها را پر نكند و درز به اندازه حداقل نصف ضخامت سرامیک جاي اجرای مواد بندکشی ضد اسید را  داشته باشد. اجرای مواد بندکشی ضد اسید را ميتوان پس از آماده شدن سطح برای تردد افراد طبق جدول زیر، و حداکثر تا ۴۸ ساعت انجام داد.

عمل آمدن نهايي:

Sika  Bedding 156 °C10 °C20 °C30
آماده براي تردد افراد ۲۴ ساعت ۱۲ ساعت ۶ ساعت
بار مكانيكي سبك ۵ روز ۳ روز ۲ روز
كاملا قابل استفاده ۱۰ روز ۷ روز ۵ روز

تميز كردن ابزار و وسايل: توسط تينر می توان مواد تازه را از روی ابزار و وسایل پاک کرد. مواد خشک شده را فقط بروشهای مکانیکی می توان زدود.

دستورات ايمني:

مواد در حالت مايع يا عمل آوري نشده مي توانند آبهاي زيرزميني را آلوده كنند بنابراين بايـد از ورود آنها بدرون فاضلاب يا مجـاري آب جلوگيـري كرد ظروف خالي واد ممكن است حاوي باقيمانـده هاي مواد خطرناك باشند دور ريختـن يا معدوم كردن بقاياي مواد بايد برطبق مقررات محلي انجام شود.