ملات تعميراتي از جنس اپوكسي، جهت اجرا با ضخامت بالا

تعريف:

سیکا اپوكسي دور ۴۱ ملات تعميراتي سه جزيي فاقد حلال و با خاصيت تيكسوتروپي مي باشد كه تركيبي از رزين هاي اپوكسي و سنگدانه هاي كوارتزي (ماسه كوارتزي ) است.

موارد مصرف:

سیکا اپوكسي دور ۴۱ حاوي ميزان متوسطي از سنگدانه هاي پركننده است و بنابراين ميتواند براي كاربردهاي متعددي مورد استفاده قرار گيرد از جمله :

براي چسبندگي سازه اي درزهاي عريض

تعميرات لبه هاي بتن در درزها و راههاي بتني

براي ايجاد سطوح مقاوم در برابر سايش و ضربه

پر كردن حفره ها روي سطوح عمودي و بالاي سر

به عنوان ملات تعميراتي و يا ماده چسباننده روي سنگ بتن ملات فولاد آهن چوب و غيره

 

فوايد:

مقاومت مكانيكي عالي

چسبندگي خوب به بتن

مقاومت سايشي و ضربه اي بالا

سخت شدن سريع بسته به نوع مورد استفاده

رطوبت بالا در كيورينگ ماده تاثير نمي گذارد

هرجزء داراي رنگ مختلف براي كنترل اختلاط

 

مشخصات فني:

رنگ: خاكستري    (جزءA : سفيد       جزءB : سياه         جزءC : ماسه )

نسبت اختلاط:

A : B : C = 3 : 1 : 4  نسبت وزنــي
B : C = 3 : 1 : 5 : A  نسبت حجمي

بسته بندي:

واحـد هاي ۱۶ كيلوگرمي       (A+B+C)

شرايط نگهداري: در جاي خشك و در دماي ۵ تا ۳۰ درجه سانتيگراد نگهداري شود.

مدت نگهداري:۱۲ماه پس از توليدبه شرط نگهداري در جاي مناسب ودربسته بندي اوليه

زمان قابل كاركرد:

در دمای ۲۰درجه سانتی گراد:۶۰دقیقه

مشخصات فيزيكي:

جرم حجمي:

جزء  A:kg/l 7/1  جزء B :kg/l 7/1  جزء C: kg/l 5/1 (حالت انبوهي )

جزء  A + B + C:             kg/l 0/2 (ملات مخلوط شده)

مقاومت خمشي(N/mm²) ۳۰-۲۰
مقاومت کششي(N/mm²) ۱۵-۱۰
مقاومت فشاري(N/mm²) ۷۵-۶۰
پس از ۲۴ ساعت در دماي ۲۰ درجه ۵۰-۴۰
پس از ۲۴ ساعت در دماي ۳۰ درجه ۵۵-۵۰
پس از ۲۴ ساعت در دماي ۵۰ درجه ۴۵-۴۰
مقاومت چسبندگي به بتن(N/mm²) شکست در بتن شکست در بتن
مقاومت چسبندگي به فولاد(N/mm²) ۱۵-۱۰ ۱۵-۱۰

ضريب انبساط حرارتي: /ºC6-10 * 26 (در محدوده ۱۰- تا ۴۰+ درجه(

مدول الاستيسيته:  N/mm28800

كاربرد:

پوشش: براي سطح يك متر مربع و ضخامت يك ميليمترتقريباً ۲ كيلوگرم مصرف ميشود.

آماده سازي سطح:كليه سطوح بايستي تميز و خشك وعاري ازهرگونه لايه هاي يخزده و ذرات سست چسبنده باشد شيـره سيمان بايـد زدوده شود با توجـه به شرايط آب و هوا عمر بتن حداقل بايد بين۳ تا ۶ هفتـه باشد. بـراي تميز كردن سطوح ميتوان از ماسه پاشـي آب پاشي فشار قوي و يا برس زدن استفاده نمود.

طريقه اختلاط: جـزءA را به جزء B اضافه كنيدو با يك همزن دور كم (حداكثر ۵۰۰ دور در دقيقه ) هم بزنيد تا اينكه مخلوط يكدست با غلظت و رواني مطلوب بدست آيد سپس جزء C را به مخلوط اضافه كنيـد تا يك ملات همگن و همسان ايجاد شـود از ورود حباب هاي هوا در موقع مخلوط كردن اجتناب كنيد.

اجرا: بسته به شرايط اجرايي ملات آماده را مستقيماً به كمك كاردك ماله يا دست (پوشيده شده با دستكش ) بروي سطح اجـرا نماييد. در هنگام كار كردن روي سطوح مرطوب پيشنهاد مي شـود كه يك پرايمر از A + B بروي سطوح اجرا نماييد.

تميز كاري: تمام وسايل و ابزارالات را بلافاصله پس از استفاده توسط تینر پاك كنيد.

پرايمر كاري: نياز به پرايمر ندارد مگر در سطوح مرطوب كه ميتوان از مخلوط A+B به عنوان پرايمر استفاده نمود .

نكته مهم: درجه حرارت بهينه براي اجرا بین ۱۰ الی۳۰درجه سانتیگراد مي باشد:

v حداكثر ضخامت اجرا در هرلايه : ۶ سانتيمتر

v حداقل عمر بتن قديم : ۲۰ الی۴۰ روز  بسته به شرايط آب و هوايي

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني: هنگام اجرا از عينك و دستكش استفاده نماييد اين محصول ممكن است باعث حساسيتهاي پوستي شود در صورت تماس ب چشم و يا مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوييد و بلافاصله به پزشك مراجعه  كنيد.

مسائل زيست محيطي: مخلوطA+B در حالت مايع آب را آلوده ميكند مقادير اضافي را در آب يا خاك نريزيد.

مسموميت:درجه سمي بودن آن كلاس ۴ مي باشد.

حمل و نقل :

جزء C وA : بي خطر

جزء B : براي حالت نرمال :۸/۶۵ C

ملات اپوكسي جهت تعميرات با خاصيت تيكسوتروپيك

تعريف:

سیکا اپوكسي دور ۳۱ چسب و ملات تعميراتي است كه از دو جزء تشكيل شده و تركيبي از رزين هاي اپوكسي با فيلرهاي مخصوص بسيار مقاوم فاقد حلال. است.

اين محصول مطابق با grade 3 classA + B ، ASTM C 881 – TYPE 1 مي باشد.

موارد مصرف:

تعميرات بتن

پر كردن سوراخهاي هوا

پركردن درزها و ترك ها

بعنوان چسب ساختماني براي قطعات بتني پيش ساخته ستون ها جدول پياده روها

ماده چسبنده و تسطيح كننده براي بتن ،فولاد ،آهن ،چوب ، سراميك ،پلي استر ،اپوكسي و شيشه

فوايد:

فاقد حلال

مقاومت مكانيكي عالي

سخت شدن بدون نشست

مقاومت سايشي و ضربه اي بالا

حتي در دماي بالا هم شره نمي كند

هر جزء داراي رنگ مختلف براي كنترل مخلوط

اجراي آسان و مناسب براي سطوح خشك و مرطوب

 

مشخصات فني:

رنگ:خاكستري (جزء A سفيد ، جزء B سياه)

نسبت اختلاط:      A:B = 3:1          نسبت وزني و حجمي

بسته بندي: سطل هاي ۸ كيلوگرمي ( A + B )

نگهداري : درجاي خشك و در دماي بين ۳۰-۵ درجه سانتيگراد

مدت نگهداري: ۱۲ماه پس از توليد در جاي مناسب و در بسته بندي اوليه

مدت زمان استفاده از مخلوط:‌ در دمای ۲۰درجه سانتی گراد:۴۵دقیقه

مشخصات فيزيكي:

مقاومت مكانيكي: پس از ۱۰ روز  دردماي۳۰-۲۰ درجه سانتيگراد–نيوتن برميليمتر مربع

     
مقاومت خمشي   ۴۰-۳۰
مقاومت کششي   ۲۰-۱۵
مقاومت فشاري   ۷۰-۶۰
پس از ۲۴ ساعت در دماي ۲۰ درجه   ۵۰-۴۰
پس از ۲۴ ساعت در دماي ۳۰ درجه   ۳۵-۳۰
مقاومت چسبندگي به بتن   ۵/۳
مقاومت چسبندگي به فولاد ۱۵

مدول الاستيسيته: ۴۳۰۰ نيوتن بر ميليمتر مربع

جرم حجمي دردماي۲۰ درجه سانتيگراد: جزء  A: kg/l 70/1   جزء  B: kg/l 70/1

ضريب انبساط حرارتي:/ºC 6-10*55(در محدوده ۲۰- تا ۴۰+ درجه سانتيگراد )

نكته مهم :درجه حرارت بهينه براي اجرا۳۰ -۱۰ درجه سانتيگراد مي باشد:

در دماي بالاتر از دماهاي پيشنهادي مدت استفاده از مخلوط كمتر خواهد شد در حالي كه در دماهاي پايين تر كار مشكل شده و مدت زمان زيادي طول خواهد كشيد تا مخلوط سفت شود. (در دماي بالاتر از ۴۵ درجه با بخش فني تماس حاصل فرماييد. )

نحوه اجرا:

براي سطوح ۱ مترمربع و ضخامت ۱ ميليمتر تقريباً ۲ كيلوگرم مصرف مي شود .

آماده سازي سطح:

كليه سطوح بايستي تميز و عاري از هرگونه لايه هاي يخزده و ذرات سست چسبنده باشدگردو غبار و شيره سيمان بايد پاك شود با توجه به شرايط آب و هوا عمر بتن حداقل بايد بين ۶-۳ هفته باشد براي تميز كردن سطوح ميتوان از سند بلاست واتر جت و يا برس زدن استفاده نمود.

پرايمر كاري:

نيازي به پرايمر نداردمگر در سطوح مرطوب كه ميتوان از مخلوط A+B بعنوان پرايمر استفاده نمود.

طريقه اختلاط:

جزءA ر ابه جزء B اضافه كنيد و به آرامي با يك همزن دوركم (حداكثر ۵۰۰ دور در دقيقه ) بهم بزنيد تا اينـكه روانـي مخلوط يكدست و يكنواخت با غلظت و روانـي مناسب بدست آيد. از ورود حبابهاي هوا در موقع مخلوط كردن اجتناب كنيد.

اجرا:

مستقيماً روي سطوح آماده شده را با كاردك اجرا شود استفاده از دستكش ضروري است حداكثر ضخامت لايه۶۰ ميليمتر است و عمر بتن بسته به شرايط آب و هوايي ۳ تا ۶ هفته بايد باشد.

تميز كاري:

تمام وسايل و ابزارآلات را بلافاصله پس از استفاده توسط تینر پاك كنيد.

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني:در صورت تماس با پوست با آب و صابون بشوييد.

درصورت تماس با چشم و يا مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوييدو بلافاصله به پزشك مراجعه كنيد.

مسايل زيست محيطي :مخلوطA + B در حالت مايع آّب را آلوده مي كند مقادير اضافي را در آب و يا خاك نريزيد.

مسموميت: درجه سمي بودن A + B كلاس ۴ و C غير سمي مي باشد.

حمل و نقل:جزء A , C: بي خطر

جزءB براي تمام انواع: ۸/۶۵ C