چسب بتن براي آب بندي، تعميرات و لايه چسباننده بين بتن و ملات قديم و جديد (ضد سايش)

تعريف:

سیکابتن پارسیان  لاتکس يك محلول امولسيون پليمري جهت افزودن به ملات سيماني است و در مواقعي كه چسبندگي بالا و مقاومت در برابر آب مورد نياز باشد كاربرد دارد.

موارد مصرف:

لايه هاي مقاوم در برابر سايش

توليد ملات هاي ترميمي جهت تعميرات با ضخامت کم

لاتکس،كيفيت ملات سيماني را به مقدار زيادي افزايش مي دهد

توليد ملات هاي بنايي ، كروم بندي كف ، ملات لكه گيري ، ملات هاي كاشي كاري

فوايد:

غير خورنده و آماده مصرف

افزايش مدول ارتجاعي و كاهش جمع شدگي

لاتکس به سادگي به آب اختلاط افزوده مي شود

افزايش مقاومت سايشي و بهبود مقاومت شيميايي

مقاومت عالي در برابر آب و چسبندگي بسيار خوب

حتي در شرايط و محيط هاي با قليايي بالا ،‌ لاتکس هيدروليز نمي شود.

 

مشخصات فني:

شكل ظاهري: سفيد

نوع: امولسيون استايرن بوتادين

وزن مخصوص: ۰۲/۱ كيلوگرم بر ليتر

بسته بندي: بشكه هاي ۲۰۰ كيلوگرمي

شرايط نگهداري: دور از تابش مستقيم آفتاب و انجماد نگهداري شود.

مدت نگهداري:۱۸ماه پس ازتوليد به شرط نگهداري درجاي مناسب و در بسته بندي اوليه

كاربرد:

ميزان مصرف:

با توجه به كاربرد مورد نياز به نسبت ۱به۱ تا ۱به۴ با آب مصرفي تركيب مي شود.

آماده سازي سطوح:

سطح بتن بايد كاملاً تميز و عاري ازهرگونه روغن ،‌چربي و ذرات سست باشد . سطوح جاذب آب بايد  قبلاً بطور كامل اشباع شوند.

نوع سنگدانه: سنگدانه مصرفي بايد داراي دانه بندي خوب و كاملاً شسته شده باشند . اندازه دانه هاي شن و ماسه بايد  متناسب با ضخـامت لايـه ملات و سطح تمـام شده باشد . دانه بندي هاي زير براي ضخامت هاي  مختلف توصيه ميگردد:

ضخامت دانه بندي
كمتر از۵ ميليمتر صفر تا ۵/۰ ميليمتر
بين ۵/۲ تا ۱۰ ميليمتر صفر تا ۰/۱ ميليمتر
بين ۵/۷ تا ۳۰ ميليمتر صفر تا ۰/۳ ميليمتر
بيش از ۱۵ تا ۷۰ ميليمتر صفر تا ۰/۷ ميليمتر
   

مصرف سیکا بتن پارسیان  لاتکس بازاي هر کيلوگرم در هرمتر مربع

سیکالاتكس:آب ۱:۱ ۲:۱ ۳:۱ ۴:۱
۱:۱ ۳ ۳/۲ ۱/۲ ۵/۱ ۵/۱ ۱/۱ ۲/۱ ۹/۰
۲:۱ ۹/۱ ۴/۱ ۳/۱ ۹/۰ ۱ ۷/۰ ۸/۰ ۶/۰
۳:۱ ۵/۱ ۱/۱ ۱ ۷/۰ ۸/۰ ۵/۰ ۶/۰ ۴/۰
(W+L)/C ۸/۰ ۵/۰ ۸/۰ ۵/۰ ۸/۰ ۵/۰ ۸/۰ ۵/۰

ميزان رقيق سازي:

سیکا بتن پارسیان  لاتکس عموماٌ‌ در محدوده ۱:۱ تا ۴:۱ با آب تميز تركيب ميشود. در كليه موارد يك آستر از سیکا لاتكس آب به نسبت ۱:۱ بايد با سيمان و پودر سنگ مخلوط شده روي سطح كار ماليده شود. سايرلايه ها بايد تا زمانيكه آستر خشك نشده اجرا گردد.

تميز كاري: كليه وسايل و ابزار را پس از استفاده بلافاصله با آب بشوييد.

نكات مهم:

v در مواردي كه تعميرات و رويه كاري كف انجام ميشود،عمل آوري(كيورينگ)وجلوگيري   از يخ زدگي از  نكات حائز اهميت مي باشد.

v هم زدن بيش از حد ملات باعث ايجاد هواي زائد در ملات مي شود.

v از استفاده سیکابتن پارسیان لاتكس به تنهايي و يا با آب و مخلوط سیکا بتن پارسیان لاتكس بعنوان ماده چسبنده پرهيز كنيد و همواره به آن  ماسه و سيمان اضافه كنيد.

v حداقل دماي محيط براي اجراي ملات فوق ،‌۵ درجه سانتيگراد مي باشد.

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني: در صورت تماس با پوست با آب و صابون بشوئيد.در صورت تماس با چشم و  با مخاطهاي تنفسي با آب  گرم بشوئيد بلافاصله به پزشك مراجعه كنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب ويا خاك نريزيد.

مسمويت: غير سمي است.

حمل و نقل: بي خطر