چسب ملات براي آب بندي و تعميرات

تعريف:

يك محلول امولسيون پليمري است كه به ملات افزوده مي شود تا چسبندگي و مقاومت در برابر آب آنرا بهبود بخشد.

اين ماده يك امولسيون با كيفيت بالا است كه ويژگيهاي ملات سيماني را بطور قابل ملاحظه اي اصلاح مي كند و آنها را افزايش مي د‌هد.

موارد مصرف:

لايه هاي مقاوم در برابر سايش

ملاتهاي لكه گيري با ضخامت كم

دوغاب چسباننده بين بتن جديد و قديم

توليد انواع ملاتهاي تعميراتي براي بتن، ملاتهاي كاشيكاري، ملاتهاي بنايي،كروم بندي كف

 

فوايد:

چسبندگي خيلي خوب

غير خورنده و آماده مصرف

مقاومت بسيار خوب در برابر آب

كاهش جمع شدگي و الاستيسيته بالاتر

به آساني با آب اختلاط ترکيب مي شود

بهبود قابل ملاحظه مقاومت سايشي و شيميايي

حتي در محيط هاي بسيار قليايي نيز هيدروليز تبديل نمي شود

 

مشخصات فني:

شكل ظاهري: سفيد

نوع:امولسيون استايرن بوتادين

جرم حجمي: ۰۱/۱ كيلوگرم در ليتر

شرايط نگهداري:دور از تابش مستقيم آفتاب و انجماد نگهداري شود.

بسته بندي:  بشكه هاي ۲۰۰ كيلوگرمي و گالن هاي ۴ و ۲۰ كيلوگرمي

مدت نگهداري:۱۲ماه پس ازتوليد به شرط نگهداري درجاي مناسب و در بسته بندي اوليه

كاربرد:

نسبت اختلاط:

بسته به كاربرد مورد نظر، به نسبت ۱: ۱ تا ۱ :۳ به آب اختلاط افزوده مي شود.

آماده سازي سطح:

سطح بتن بايد تميز ، سالم و عاري از چربي ، گريس، شيره سيمان و ذرات سست باشد . سطوح جاذب آب بايد پيش ازاجرا كاملاً اشباع (سير آب) شوند.

 

نحوه اجرا:

 

“دوغاب چسباننده”

جزء مايع: يك قسمت حجمي باند + يك قسمت حجمي آب

دوغـاب: يك قسمت حجمي سيمان با جزء مايع به اندازه اي  اضافه شود كه رواني دوغاب بدست آيد.

مقدار مصرف: دوغاب: براي هر ليتر دوغاب آماده به ۲۵/۰ كيلوگرم چسب پليمري باند نياز است.

 

“ملات تعميراتي و لكه گيري”

جزء مايع: يك قسمت حجمي Bond S.B+ دو قسمت حجمي آب

مــلات: يك قسمت حجمي سيمان با ۴ تا ۶ قسمت حجمي ماسه مخلوط شود و از جزء مايع تا آن اندازه  اضافه شود كه رواني مورد نظر بدست آيد.

مقدار مصرف: حدود ۰/۱ تا ۲/۱ كيلوگرم Bond S.Bبراي يك متر مربع به ضخامت ۱ سانتيمتر ملات .

 

“ملات بنائي و كاشيكاري”

جزء مايع: يك قسمت حجمي Bond S.B + سه قسمت حجمي آب

مــلات: يك قسمت حجمي سيمان با ۴ تا ۶ قسمت حجمي ماسه مخلوط شود و از جزء مايع تاآن اندازه  اضافه شود كه رواني مورد نظر بدست آيد.

مقدار مصرف: حدود ۵/۰ كيلوگرم Bond S.B براي يك مترمربع به ضخامت ۱ سانتي متر

در كليه موارد يك آستر از  Bond S.B ، آب  به نسبت ۱:۱ بايد با سيمان تازه و پودر سنگ مخلوط شده و روي سطح آماده سازي  شده ماليده، ساير لايه ها بايد تا زمانيكه استر خشك نشده اجرا گردند.

 

تميز كاري:

تمامي وسايل و ابزار كار را پس از استفاده بلافاصله با آب بشوييد.

نكات مهم:

در مورد تعميرات و رويه كاري كف بايد عمل آوري صحيح انجام گيرد و از انجماد محافظت گردد.

هم زدن بيش از اندازه ملات موجب ايجاد هواي زايد در ملات مي شود.

از استفاده Bond S.B به تنهايي و يا مخلوط آب و Bond S.B بعنوان لايه چسباننده پرهيز كنيد و همواره به آن ماسه و سيمان بيفزاييد.

حداقل دماي محيط براي اجراي ، ۵ درجه سانتيگراد است.

 

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني: در صورت تماس با پوست، چشم يا مخاطهاي تنفسي ممكن است حساسيت زا باشد . از عينك و دستكش ايمني استفاده كنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب و يا خاك نريزيد.

مسمويت: غير سمي است.

حمل و نقل: بي خطر