تركيب شيميايي براي عمل آوري (كيورينگ) بتن

تعريف:

يك مايع عمل آوري بتن كه براي جلوگيري ازتبخير آب بتن استفاده مي شود.

موارد مصرف:

براي عمل آوري سطوح سازه هاي بتني كه پس از بتن ريزي بر روي آنها رفت و آمد مي شود، بسيار مناسب است. اين ماده برروي بتن تازه ريخته شده پاشيده مي شود تا با ايجاد يك لايه نازك روي سطح بتن از تبخير زود هنگام آب آن جلوگيري كند، بدون اينكه در گيرش بتن تغييري حاصل شود ، ‌اين ماده اجازه مي دهدكه بتن به خوبي بعمل آيدو به كيفيت مطلوب برسد.کيورينگ بويژه در بتن ريزي درسطوح وسيع کاربرد دارد،  از جمله:

اسكله ها و كانال هاي آبياري ، تيرها و پايه هاي پل پيش تنيده ،سقف ها ، ديوارها ، كف هاي بتني ، بزرگراه ها ، باندهاي فرودگاه .

فوايد:

تضمين دستيابي به مقاومت هاي مطلوب

كاهش جمع شدگي و خطر ترك خوردگي خميري در بتن

صرفه جويي در هزينه هاي مربوط به مراقبت و محافظت از بتن

افزايش مقاومت بتن در برابر يخبندان و كاهش پودر شدگي بتن سطح

 

مشخصات فني:

رنگ: شيري

نوع: پلي اولفين امولسيوني

بسته بندي: بشكه هاي ۲۲۰ كيلوگرمي

وزن مخصوص: ۰۲/۰ ± ۱كيلوگرم بر ليتر

شرايط نگهداري: در مقابل انجماد و شعله محافظت شود.

مدت نگهداري: ۱۸ ماه پس از توليد به شرط نگهداري دربسته بندي اوليه و باز نشده

كاربرد:

پوشش: بسته به ميزان وزش باد و طوبت ودماي محيط، مقدار پوشش متفاوت مي باشد.به عنوان يك راهنماي كلي، مقدار مصرف آن حدود ۱۸/۰ كيلوگرم برمترمربع است.

شرايط سطح:آب سطح بتن تازه ريخته شده بايد تبخير شود.(حدود نيم ساعت تا دو ساعت بسته به درجه هوا)

روش اجرا:کيورينگ را قبل از استفاده به خوبي هم بزنيد روي بتن تازه اسپري و يا بپاشيد.

براي ايجاد لايه نازكي از اين ماده روي سطح ، ميتوان از وسايل اسپري کردن استفاده کرد.

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني: درصورت تماس با پوست و يا مخاطهاي تنفسي باعث ايجاد سوزش مختصري مي شود.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي آن در آب يا خاك ريخته نشود.

مسمويت: غير سمي است.

حمل و نقل: بي خطر