روغن قالب

تعريف:

تركيبي از روغنهاي معدني پالايش شده و مواد امولسيوني كه يك لايه نازك پايدار از روغن قالب را روي جدار قالب توليد مي نمايد. استفاده از اين ماده براي قالبهاي فلزي، پلاستيكي و چوبي باعث سهولت قالب برداري به صورتي سريع و تميز و آسان خواهد شد.

فوايد:

كاهش آلوده سازي بتن

افزايش عمر مفيد قالب ها

چسبندگي مطلوب به قالب

محلول در آب كه شستشوي ابزار و وسايل را به آساني با آب ميسر مي نمايد.

 

مشخصات فني:

شكل: مايع

رنگ: قهوه ای

بسته بندي: بشكه هاي ۲۲۰لیتری

وزن مخصوص:۰۲/۰ ± ۸۵/۰كيلوگرم بر ليتر

شرايط نگهداري: دور از يخ زدگي نگهداري شود.

مدت نگهداري: ۱۲ ماه پس از توليد ، به شرط نگهداري در بسته بندي اوليه و باز نشده

كاربرد:

نحوه اجرا: يك لايه پوشش كه توسط قلم مو، پارچه يا اسپري اجراء گردد.اين ماده بصورت آماده مصرف مي باشد و تنها در هنگام مصرف مي بايست به صورت مطلوب هم زده شود.

هنگاميكه روغن قالب روي سطح قالب ماليده شد ، مي بايست زمان كافي براي خشك شدن آن قبل از انجام عمليات بتن ريزي در نظر گرفته شود و به هيچ وجه نبايد پس از روغن كاري در مجاورت آب قرار گيرد.

ميزان پوشش سطح:   قالبهاي چوبي :                ۱۰ متر مربع به ازاي هر يك كيلوگرم

قالبهاي فلزي يا پلاستيكي:  ۲۰ متر مربع به ازاي هر يك كيلوگرم

تميز كاري: همه وسايل و تجهيزات و دستها با آب شسته شود .

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني: در صورت تماس با پوست ، چشم و يا قرنيه باعث صدمه احتمالي به اين اعضاء‌خواهد شد . هنگام كار با اين ماده استفاده از دستكش و عينك ايمني توصيه مي شود.

مسائل زيست محيطي: مقادير زيادي آن در آب يا خاك ريخته نشود.

مسمويت: غير سمي است   

حمل ونقل: بي خطر