تركيب شيميايي براي عمل آوري (كيورينگ) بتن

تعريف:

يك مايع عمل آوري بتن كه براي جلوگيري ازتبخير آب بتن استفاده مي شود.

موارد مصرف:

براي عمل آوري سطوح سازه هاي بتني كه پس از بتن ريزي بر روي آنها رفت و آمد مي شود، بسيار مناسب است. اين ماده برروي بتن تازه ريخته شده پاشيده مي شود تا با ايجاد يك لايه نازك روي سطح بتن از تبخير زود هنگام آب آن جلوگيري كند، بدون اينكه در گيرش بتن تغييري حاصل شود ، ‌اين ماده اجازه مي دهدكه بتن به خوبي بعمل آيدو به كيفيت مطلوب برسد.کيورينگ بويژه در بتن ريزي درسطوح وسيع کاربرد دارد،  از جمله:

اسكله ها و كانال هاي آبياري ، تيرها و پايه هاي پل پيش تنيده ،سقف ها ، ديوارها ، كف هاي بتني ، بزرگراه ها ، باندهاي فرودگاه .

فوايد:

تضمين دستيابي به مقاومت هاي مطلوب

كاهش جمع شدگي و خطر ترك خوردگي خميري در بتن

صرفه جويي در هزينه هاي مربوط به مراقبت و محافظت از بتن

افزايش مقاومت بتن در برابر يخبندان و كاهش پودر شدگي بتن سطح

 

مشخصات فني:

رنگ: شيري

نوع: پلي اولفين امولسيوني

بسته بندي: بشكه هاي ۲۲۰ كيلوگرمي

وزن مخصوص: ۰۲/۰ ± ۱كيلوگرم بر ليتر

شرايط نگهداري: در مقابل انجماد و شعله محافظت شود.

مدت نگهداري: ۱۸ ماه پس از توليد به شرط نگهداري دربسته بندي اوليه و باز نشده

كاربرد:

پوشش: بسته به ميزان وزش باد و طوبت ودماي محيط، مقدار پوشش متفاوت مي باشد.به عنوان يك راهنماي كلي، مقدار مصرف آن حدود ۱۸/۰ كيلوگرم برمترمربع است.

شرايط سطح:آب سطح بتن تازه ريخته شده بايد تبخير شود.(حدود نيم ساعت تا دو ساعت بسته به درجه هوا)

روش اجرا:کيورينگ را قبل از استفاده به خوبي هم بزنيد روي بتن تازه اسپري و يا بپاشيد.

براي ايجاد لايه نازكي از اين ماده روي سطح ، ميتوان از وسايل اسپري کردن استفاده کرد.

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني: درصورت تماس با پوست و يا مخاطهاي تنفسي باعث ايجاد سوزش مختصري مي شود.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي آن در آب يا خاك ريخته نشود.

مسمويت: غير سمي است.

حمل و نقل: بي خطر

روغن قالب

تعريف:

تركيبي از روغنهاي معدني پالايش شده و مواد امولسيوني كه يك لايه نازك پايدار از روغن قالب را روي جدار قالب توليد مي نمايد. استفاده از اين ماده براي قالبهاي فلزي، پلاستيكي و چوبي باعث سهولت قالب برداري به صورتي سريع و تميز و آسان خواهد شد.

فوايد:

كاهش آلوده سازي بتن

افزايش عمر مفيد قالب ها

چسبندگي مطلوب به قالب

محلول در آب كه شستشوي ابزار و وسايل را به آساني با آب ميسر مي نمايد.

 

مشخصات فني:

شكل: مايع

رنگ: قهوه ای

بسته بندي: بشكه هاي ۲۲۰لیتری

وزن مخصوص:۰۲/۰ ± ۸۵/۰كيلوگرم بر ليتر

شرايط نگهداري: دور از يخ زدگي نگهداري شود.

مدت نگهداري: ۱۲ ماه پس از توليد ، به شرط نگهداري در بسته بندي اوليه و باز نشده

كاربرد:

نحوه اجرا: يك لايه پوشش كه توسط قلم مو، پارچه يا اسپري اجراء گردد.اين ماده بصورت آماده مصرف مي باشد و تنها در هنگام مصرف مي بايست به صورت مطلوب هم زده شود.

هنگاميكه روغن قالب روي سطح قالب ماليده شد ، مي بايست زمان كافي براي خشك شدن آن قبل از انجام عمليات بتن ريزي در نظر گرفته شود و به هيچ وجه نبايد پس از روغن كاري در مجاورت آب قرار گيرد.

ميزان پوشش سطح:   قالبهاي چوبي :                ۱۰ متر مربع به ازاي هر يك كيلوگرم

قالبهاي فلزي يا پلاستيكي:  ۲۰ متر مربع به ازاي هر يك كيلوگرم

تميز كاري: همه وسايل و تجهيزات و دستها با آب شسته شود .

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني: در صورت تماس با پوست ، چشم و يا قرنيه باعث صدمه احتمالي به اين اعضاء‌خواهد شد . هنگام كار با اين ماده استفاده از دستكش و عينك ايمني توصيه مي شود.

مسائل زيست محيطي: مقادير زيادي آن در آب يا خاك ريخته نشود.

مسمويت: غير سمي است   

حمل ونقل: بي خطر

روغن قالب

تعريف:

تركيبي از روغنهاي معدني پالايش شده و مواد امولسيوني كه يك لايه نازك پايدار از روغن قالب را روي جدار قالب توليد مي نمايد. استفاده از اين ماده براي قالبهاي فلزي، پلاستيكي و چوبي باعث سهولت قالب برداري به صورتي سريع و تميز و آسان خواهد شد.

فوايد:

كاهش آلوده سازي بتن

افزايش عمر مفيد قالب ها

چسبندگي مطلوب به قالب

محلول در آب كه شستشوي ابزار و وسايل را به آساني با آب ميسر مي نمايد.

 

مشخصات فني:

شكل: مايع

رنگ: زرد شفاف

بسته بندي: بشكه هاي ۱۸۰ كيلوگرمي

وزن مخصوص:۰۲/۰ ± ۸۵/۰كيلوگرم بر ليتر

شرايط نگهداري: دور از يخ زدگي نگهداري شود.

مدت نگهداري: ۱۲ ماه پس از توليد ، به شرط نگهداري در بسته بندي اوليه و باز نشده

كاربرد:

نحوه اجرا: يك لايه پوشش كه توسط قلم مو، پارچه يا اسپري اجراء گردد.اين ماده بصورت آماده مصرف مي باشد و تنها در هنگام مصرف مي بايست به صورت مطلوب هم زده شود.

هنگاميكه روغن قالب روي سطح قالب ماليده شد ، مي بايست زمان كافي براي خشك شدن آن قبل از انجام عمليات بتن ريزي در نظر گرفته شود و به هيچ وجه نبايد پس از روغن كاري در مجاورت آب قرار گيرد.

ميزان پوشش سطح:   قالبهاي چوبي :                ۱۰ متر مربع به ازاي هر يك كيلوگرم

قالبهاي فلزي يا پلاستيكي:  ۲۰ متر مربع به ازاي هر يك كيلوگرم

تميز كاري: همه وسايل و تجهيزات و دستها با آب شسته شود .

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني: در صورت تماس با پوست ، چشم و يا قرنيه باعث صدمه احتمالي به اين اعضاء‌خواهد شد . هنگام كار با اين ماده استفاده از دستكش و عينك ايمني توصيه مي شود.

مسائل زيست محيطي: مقادير زيادي آن در آب يا خاك ريخته نشود.

مسمويت: غير سمي است   

حمل ونقل: بي خطر