ملات ترمیم کننده معمولی طوسی

تعريف:

ملاتترمیم کننده  پايه سيماني يك جزيي اصلاح شده با پليمر است.

موارد مصرف:

قابل اجرا بر روي سطوح بتني ، ملات سيماني و روي آجر كاري

تعمير و مرمت بتن هايي كه در اثر تماس با نمك هاي يخ زدا آسيب ديده اند

حفاظت از سازه هاي بتني در برابر نمك هاي يخ زدا از جمله: ديواره هاي جدا كننده پلها، تكيه گاه هاي پل ها، تاج قوس در پل هاي قوسي،  ديوارهاي جدا كننده و مخازن آب.

 

فوايد:

غير سمي است

چسبندگي فوق العاده به سطوح سالم

باعث خوردگي ميلگردهاي فولادي نمي شود

مي توان بوسيله اسپري (پاشيدن) آنرا اجرا كرد

با استفاده از مش هاي ويژه مي تواند مسلح شـود

مقاومت عالي در برابر يخ بندان و نمك هاي يخ زدا

روانـي قابل تنظيم براي اجرا به روش دوغاب مالـي

چنانچه بطور صحيح اجرا شود فاقد جمع شدگي و تركهاي ناشي از جمع شدگي در اثر خشك شدن مي باشد

مشخصات فني:

رنگ: خاكستري

زمان قابل كاركردن: ۳۰ تا۴۵دقيقه (در دماي  ºC25)

مدت زمان نگهداري : ۹  ماه پس از توليد بشرط نگهداري در بسته بندي اوليه و بازنشده

vدر صورت بازكردن كيسه ها بايد مواد موجود در كيسه ها در همان روز استفاده شوند.

بسته بندي: كيسه هاي ۲۰ كيلوگرمي

مشخصات فيزيكي:

وزن مخصوص : ۲/۲ کيلوگرم بر ليتر براي ملات تازه

مقاومتهاي مكانيكي پس از ۳ روز پس از ۲۸ روز
مفاومت فشاري: ۲۵-۲۰ N/mm248-45
مقاومت کششي(خمشي): N/mm26 – ۵ N/mm211-10
مقاومت چسبندگي به بتن: N/mm25/1

(سطح بتن سند بلاست شده باشد)

 

كاربرد:

نسبت اختلاط:

براي اجرا به روش پاشيدن:              ۹الی۱۰ ليتر آب براي هر كيسه ۲۰كيلوگرمي

براي اجرا به روش ماله كشي                ۵/۸الی۵/۹ ليتر آب براي هر كيسه ۱۰ كيلوگرمي

براي اجرا به روش دوغاب مالي:           ۸الی۹ ليتر آب براي هر كيسه ۱۰ كيلوگرمي

محدوديت ها :

v حداقل در دو لايه اجرا شود.

v حداقل دماي اجرا و دماي سطح زمينه ۵ درجه سانتيگراد مي باشد.

v حداقل مصالح مورد نياز براي آب بندي در برابر نفوذ آب تا :

v ارتفاع آب            ۱ متر:    ۵/۱ کيلوگرم بر متر مربع

v ارتفاع آب   بيش از ۱ متر:       ۲ کيلوگرم بر متر مربع

vبراي محافظت در برابر نمكهاي يخ زدا :  ۲ کيلوگرم بر متر مربع

vهرگز بيش از ۴ کيلوگرم بر متر مربع براي هر لايه استفاده نشود.

vملات را تا آنجا كه ممكن است بطور يكنواخت بر روي سطح پخش كنيد.

مقدار مصرف:

مقدارمصرف پودر براي لايه ايي به ضخامت ۱ ميليمتر بر روي سطوح هموار و صاف حدود ۸/۱ کيلوگرم بر متر مربع است.

زيرسازي:

(بتن، ملات، آجركاري): سطح زيرين بايد عاري از ذرات سست، شيره سيمان وچربي بوده و تا آنجاكه ممكن است هموار باشد.

(فولاد، آهن): سطح زيرين بايد عاري از چربي ، گريس ، زنگ زدگي و پوسته شدگي باشد.

نحوه اختلاط:

بسته به نسبت اختلاط مورد نظرآب مورد نياز را در ظرف مخلوط كن بريزيد .در حاليكه عمل هم زدن بطور يكنواخت ادامه مي يابد پودر را به آرامي به مخلوط اضافه كنيد. براي پرهيز از داخل شدن هواي زيادي به داخل ملات عمل اختلاط را بطور مكانيكي و با استفاده از يك هم زن الكتريكي دور پايين (حداكثر ۲۵۰ دور دردقيقه ) به مدت ۳ دقيقه انجام دهيد.براي اختلاط پيشنهاد مي شود كه از مخلوط كن هاي بشكه اي با دو بازوي همزن و يا از مخلوط كن هاي ديگ چرخان استفاده شود.

نحوه اجرا:

سطوح جاذب آب بايد به دقت خيس شوند ( حالت اشباع با سطح خشك ) و در هنگام اجرا اولين لايه تاپ سيل ۳۰۷ مرطوب باشد.

بلافاصله پس از آنكه لايه اول قدري سخت شد لايه دوم اجرا مي شود. قلم موهاي (برسهاي)تخت براي اجرا به روش دوغاب مالي مناسب هستند.براي سطوح افقي از تي هاي لاستيكي يا جاروهاي پلاستيكي استفاده كنيد. تاپ سيل ۳۰۷ بايدتا حد امكان در لايه هاي صاف و تخت اجرا شود.

انباشته شدگي سنگ دانه ها در گوشه ها و كرموشدگي سطح زيرين مي تواند باعث ايجاد ترك شود.چنين نواحي نامناسبي بايد در ابتدا تعمير و همتراز بقيه نقاط سطح زيرين شود.

تميز كردن: ملات تازه را مي توان بوسيله شستن با آب از روي ابزار مخلوط كننده و از روي ابزار كار پاك كرد.ملات خشك شده را تنها مي توان بطور مكانيكي از روي ابزار زدود.

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني: از آنجايي كه اين ماده بر پايه سيمان است لذا حساسيت زا بوده و مي تواند باعث ناراحتي هاي چشمي و پوستي شود بنابراين هنگام كار با اين ماده از دستكش و عينك استفاده كنيد.

مسايل زيست محيطي: پودر ملات باعث آلودگي آب مي شود و بايد تحت قوانين بهداشتي دور ريخته شود پودر ملات را در فاضلاب آب يا خاك نريزيد.

مسموميت: غير سمي

حمل و نقل: بي خطر