ملات تعميراتي يك جزيي، متشكل از سيمان، ميكروسليس اكريليك و الياف براي مسلح كردن ملات.

موارد مصرف:

ملات با صرفه اي براي تعميرات بتن بخصوص براي اجرا در سطوح عمودي و سقف ها (Over head) است. اين ماده براي اسپري مرطوب بسيار مناسب مي باشد.

فوايد:

اختلاط فقط با آب

غلظت قابل تنظيم

مقاومت مكانيكي بالا

مناسب اسپري مرطوب

مقاومت در برابر سولفات

غيرسمي و خوردگي ناپذيز

مقاومت عالي در برابر انجماد

همسان و همگن بودن بخصوص در سطوح عمودي و سقف ها

 

مشخصات فني:

رنگ: خاكستري

زمان استفاده: ۴۰ – ۵۰ دقيقه

بسته بندي:پاكت هاي ۲۵ كيلوگرمي

نسبت اختلاط: يک ليتر آب براي ۵/۷ تا ۸ کيلوگرم پودر

مدت نگهداري: ۹ ماه پس از توليد در جاي مناسب و در بسته بندي اوليه

شرايط نگهداري : دور از رطوبت نگهداري شوداين ماده در مقابل انجماد مقاوم است.

مشخصات فيزيكي:

وزن مخصوص:                                           پودر تقريباً ۸۵۰/۱ کيلوگرم بر ليتر

مقاومت فشاري:                                                              N/mm² ۵۲-۴۵

مقاومت خمشي:                                                                   N/mm²۹-۷

مقاومت چسبندگي به بتن:                                              N/mm²۵/۲ – ۵/۱

مدول الاستيسيته:                                                        تقربياًN/mm²۲۵۵۰

ضريب انبساط حرارتي:                                        تقريباً m/mºK 6- 10 x 12

مقاومت در برابر نفوذ بخار آب:                                                    تقريباً ۲۵۰

مقاومت در برابر نفوذ دي اكسيد كربن:                                        تقريباً ۱۱۸۰

 

 

نکات اجرايي: دماي زمان اجرا حداقل ۵ و حداكثر۳۰ درجه سانتيگراد مي باشد.

ضخامت اجرا:

حداقل ضخامت اجراي سیکاريپر تاپ S-25 بازاي هر لايه:     ۱ ميليمتر

حداکثر ضخامت اجراي سیکاريپر تاپ S-25  بازاي هر لايه:   ۵ ميليمتر

حداقل ضخامت اجراي ريپر سیکا تاپ S-12  بازاي هر لايه:   ۴ ميليمتر

حدااکثر ضخامت اجراي سیکا ريپر تاپ S-12  بازاي هر لايه: ۳۰  ميليمتر

حداقل ضخامت اجراي سیکا ريپر تاپ S-14 بازاي هر لايه: ۱۵ ميليمتر

حدااکثر ضخامت اجراي سیکا ريپر تاپ S-14  بازاي هر لايه: ۵۰ ميليمتر

ميزان مصرف:

براي هر ليتر ملات تاره۹۵/۱ ~ ۸۵/۱ كيلوگرم پودر موردنياز است. مقدار مصرف بستگي به سطح بتن و طريقه اجرا دارد. براي يك سطح يك مترمربعي به ضخامت ۱۰ ميليمتر در حدود۵/۱۹~۵/۱۸ كيلوگرم پودر موردنياز است.

آماده سازي سطوح:

سطوح بايستي تميز و عاري از چربي، روغن ، شيره سيمان و ذرات سست چسبنده باشد.

طريقه اختلاط:آب معين شده را دريك ظرف مناسب ريخته و در حال همزدن پودر را به آرامي اضافه كنيد .براي همزدن از يك همزن الكتريكي با دور كم مي توان استفاده نمود.

(حداكثر ۲۵۰ دور در دقيقه ) مخلوط را به مدت ۳ دقيقه هم بزنيدو از ورود حبابهاي هوا جلوگيري كنيد.با ريختن پودر در چند مرحله ميتوان رواني و غلظت مطلوب را بدست آورد.

نحوي اجرا: ملات را با كاردك اجرا كنيد بعنوان لايه چسبنده ميتوان از ريپير تاپ  استقاده نمود. فقط دقت شود ملات را تا زماني كه لايه چسبنده مرطوب است بايد اجرا كرد براي اجراي لايه‌هاي بيشتر از ۳ سانتيمتر بايد ملات را درچندين لايه اجرا كردبه محض اينكه ملات شروع به گيرش نمود سطح رويه را با ماله چوبي و يا وسايل مشابه صاف كنيد اين ملات با انقباض كمتر كيور ميشود براي جلوگيري از خشك شدن غيريكنواخت و زود هنگام ملات در صورت وجود نور خورشيد و باد سطح فوقاني را مرطوب نگهداريد. براي بعمل آوردن ملات استفاده از روشهاي معمول كيورينگ پيشنهاد ميشود. براي داشتن سطح بسيار خوب مي توان از سیکا ريپر تاپ S-20استفاده كرد.

تميزكاري: وسايل كار را بلافاصله پس از خاتمه كار وقتي كه هنوز ملات روي آن تازه ميباشد با آب بشوييد ملات خشك شده بصورت مكانيكي قابل جداشدن مي باشد.

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني: در صورت تماس با پوست سوزش آور خواهد بودكه بايد بلافاصله با آب و صابون شسته شود.

مسايل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب و خاك نريزيد.

مسموميت: غير سمي است 

حمل و نقل: بي خطر