گروت اپوكسي

تعريف:

سیکا اپوكسي دور ۴۲ گروت اپوكسي سه جزئي فاقد حلال و خود ترازشونده (self level) است.

موارد مصرف:

اپوكسي دور۴۲ گروت اپوكسي خودتراز شونده و روان قابل استفاده بر روي بتن، سنگ، فولاد، آلومينيوم، چوب، پلي استر و اپوكسي مي باشد.

كاشتن (چسباندن) سازه اي:

ميل مهاري و تكيه گاه ها

مهار بندي و ميلگردهاي كلاف

ميلگردهاي انتظار (ميلگردهاي ريشه اي )

گروت ريزي زير:

ريل ها

پايه هاي فونداسيون ماشين آلات

پايه نرده هاي جان پناه و ستون ها

تونل ها ، پل ها و تكيه گاه پله ها

صفحه هاي تكيه گاهي (بيس پليت)

 

فوايد:

فاقد حلال

مقاومت مكانيكي بالا

سخت شدن بدون جمع شدگي

رواني بالا حتي در لايه هاي نازك

قابل اجرا بر روي لايه هاي سطوح مرطوب

 

مشخصات فني :

رنگ: مخلوط( A + B + C ) قهوه ای تیره

جزء A: عسلی

جزء B: زرد روشن

جزء C: خاكستري

وزن مخصوص(ºC 20):

جزء A: kg/l 15/1

جزء B: kg/l 01/1

مخلوط (A+B+C) : kg/l 2

نسبت اختلاط:  ۱۸ : ۱ : ۶A : B : C =   ( نسبت وزني )

v هنگام افزودن جزء C (ماسه) با توجه به شرايط آب و هوايي و اجراي گروت ريزي و رواني مورد نظر مي توان از جزء C در حد مجاز آن كم كرد.

v مقاومت هاي بدست آمده بستگي به درجه حرارت محيط و نسبت حجمي مصرف جزء C دارد.

زمان قابل كاركرد:

در دمای ۲۵درجه :۴۵دقیقه

مقاومت هاي مکانيکي:

مقاومت فشاري(N/mm2)
۱۴ روز ۷ روز ۳روز ۱روز دما
۱۰۵ ۱۰۵ ۹۰ ۷۵ ºC5
۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۸۵ ºC20

v در محيط هاي كه درجه حرارت زير ۲۵ الي۳۰ درجه باشد رشد مقاومت آهسته تر  مي باشد.

 

مقاومت خمشي- كششي(N/mm2)
۱۴ روز ۷ روز ۳ روز ۱روز
۲۹ ۲۷ ۲۵ ºC5
۳۰ ۲۹ ۲۷ ۲۵ ºC20

v مقاومت چسبندگي ۱۴ روزه در دماي ºC20 مطابق با آيين نامه DIN 53232 است.

 

مقاومت چسبندگي به بتن (شكست در بتن ):               N/mm24

مقاومت چسبندگي به فولاد:                                   N/mm219-16

مدول الاستيسيته:                                                N/mm21750

ضريب انبساط حرارتي:                                           per º K 6-10 × ۱۸~

شرايط و مدت نگهداري: ۱۲ماه پس از توليد در بسته بنديهاي اوليه و به شرط نگهداري در جاي مناسب و خشك و در دماي ºC5 تاºC 30.

بسته بندي: بسته بندي در واحدهاي  Kg (A + B + C )18 + 1 + 6 = 25 كيلوگرم

كاربرد:

نكات مهم :دماي اجرا و سطوح بايد حداقل ºC 5 و حداكثر ºC 30 باشد.

حداقل ضخامت لايه اجرايي mm 10 و حداكثر mm 45 ميباشد.

توضيح اينكه در دماي کمتر از ºC 10 رواني سیکا اپوكسي دور۴۲ در هنگام اجرا كاهش يابد.

قبل از استفاده اين ماده حداقل ۲۴ ساعت در دماي اتاق بين °C20 تا  °C 25 نگهداري شود.

آماده سازي سطح زير كار:تمامي سطوح بايستي تميز و عاري از ذرات سست و چربي و همچنين خشك و بدون جمع شدگي آب باشـد. شيره خميـر سيمان بايـد زدوده شود. بـراي تميز كردن سطوح بتني ملات و سنگ از سنـد بلاست يا واتـرجت استفـاده مي گردد. بـراي سطوح فولادي و آهن استفاده از سند بلاست يا ساب زدن و براي سطوح اپوكسي و پلي استر ساب زدن با سمباده پيشنهاد مي گردد.

طريقه اختلاط: ابتدا جزء A را درون يك ظرف ريخته و جزء B را به آن اضافه كنيد. همزدن با استفاده از يك همزن سبـدي دور پايين (حداكثر ۳۰۰دور در دقيقه ) انجام گيرد تا اينكه يك مخلوط يكدست با غلظت و روانـي مناسب بدست آيـد سپس مخلوط حاصل را در يك ظرف مناسب ريخته جزء C (ماسه ) در هنگام همزدن (سه دقيقه) به مخلوط اضافه گردد و اين عمل تا به دست آمدن يك مخلوط همگـن ادامه يابد.

نحوه اجراء: قبل از گروت ريزي به مخلوط حاصله اجازه داده شود تا حبابهاي هوا (در صورت ورود) از آن خارج شود. توصيه ميگردد هنگام ريختن گروت از قيف و ظرف مناسب استفاده شود. از خـروج حباب هاي هـوا اطمينان حاصـل شود. گروت ريـزي در حجم بالا بايستـي در چند لايه صورت پذيـرد. ريختن لايه بعدي منـوط به سخت شدن و همچنين سرد شدن لايه قبلي مي باشد، لذا بايستي فاصله زماني بين دو لايه متوالي رعايت شود.

توضيح اينكه نسبت اختلاط هر سه جزء در بسته بندي ها رعايت شده است لذا تغييري در نسبت اختلاط ايجاد نشود.

تميز كاري: تمام وسايل و ابزارآلات را بلافاصله بعد از استفاده توسط تینر پاك كنيد.

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني : ايـن ماده ممكن است موجب حساسيت پوست شـود از دستكش و عينك ايمني استفاه كنيد در صورت تماس با چشم و يا مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوييد و بلافاصله به پزشك مراجعه كنيد.جزءA و B  آب را آلوده كرده لذا از ريختن آن درون سيستم هاي فاضلاب و آب و خاك بپرهيزيد.

مسموميت: جزءA/B ، درجه سمي بودن A+B كلاس ۴ است.

حمل ونقل :

جزء A: c 11/9

جزء B: c 53/8

جزء C: بي خطر