عایق روی دیوار کف و دیوار استخر. حوض جهت آبندی قبل از اجرای آبند کننده پلیمری و قیرآماده

طول رول ۶۰ سانت

عرض رول ۱۶۵ متر

مش سایز در هر اینچ مربع ۳*۳