تعريف:

ماده تخریب کننده با قدرت ۸۰۰۰تن بر متر مربع بر اساس انبساط آرام و بدون صدا و با ترکیبات آهکی وسایر افزودنی های شیمیائی ساخته شده است.

خواص و اثرات:
  1. امکان تخریب سنگ و بتن  بدون صدا و ارتعاش
  2. هنگام استفاده در مجاورت مناطق مسکونی خطری به همراه نخواهد داشت
  3. سازگاری با آب و هوای کشور
  4. سمی نیست و هیچکونه آسیبی به محیط زیست نمی رساند
  5. سهولت کاربرد
موارد کاربرد:

۱- احداث تونلها – ساخت موج شکن

۲- گود برداری و استخراج سنگهای تزئینی

۳-تخریب صخره های سنگی

۴-تخریب در زیر آب

۵-تخریب  بتن های مسلح و غیر مسلح (نظیر دیوارها،فونداسیونهاو…)

میزان و روش مصرف:

برای انجام عملیات تخریب  می بایست حفر چال نمائیم. برای این کاربهترین سایز مته قطرهای ۴۰ و ۵۰ میلیمتر میباشد و فاصله چال ها متناسب با قطر مته و حجم حفره می بایست به ترتیب ۲۵ و ۸۰ سانتی متر از یکدیگر باشد.

. فاصله اولین چال نزدیک به لبه بتن یا سنگ می بایست حدود ۲۰ سانتی متر باشد.

. بسته به اندازه مقطع تخریب چال ها در جهت های موازی، عمودی یا افقی می توانند حفر گردد.

 توجه ۱: در صورتی که مقطع تحت تخزیب به صورت نهفته باشد میبایست سوراخها با زاویه ۳۰ درجه نسبت به موقعیت مقطع حفر گردد.

توجه ۲: در صورتی که عمل تخریب روی بتن مسلح مد نظر باشد بهتر است با توجه به پیوستگی آرماتورها محل سوراخ ها را نزدیکتر در نظر بگیریم.

توجه ۳: در تمام موارد دقت بفرمائید چالها به یکدیگر متصل نگردد.

توجه ۴: عمق چال ها بهتر است ۸۰% ارتفاع مقطع تحت تخریب در نظر گرفته شود.

پس از حفر چالها میبایست پودر تخریب کننده را با آب مخلوط نمائیم که در تابستان به ازاء هر ۵ کیلوگرم تخریب کننده یک و یک سوم لیتر و در زمستان به ازاء هر ۵ کیلو گرم تخریب کننده ۱/۵ لیتر آب افزوده می گردد.

. هنگام اخبلاط از ظرف پلاستیکی و دستکش و عینک استفاده شود.

. ملات آماده شده را بلافاصله در عرض ۴ الی ۵ دقیقه مورد استفاده قرار دهید.

. حفره ها را از ملات پر نموده و روی آن را با نایلون بپوشانید.

.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی:

حالت فیزیکی:                 پودر

رنگ:                              خاکستری

وزن مخصوص:                    ton/m3  1/4

قابلیت انحلال:                     در آب

نوع بسته بندی:                  ۲۵ کیلوگرم

مدت و شرایط نگهداري:

۱۲ ماه پس از توليد ، در دمای ۳۵-۵ درجه سانتیگراد و دور از حرارت مستقیم خورشید وتابش طولانی نور خورشید و رطوبت و یخبندان نگهداری شود.