معرفی محصول:

مفتول های پا ملخی نوعی الیافی بوده که به دلیل مقاومت کششی بالا هنگام مخلوط شدن با بتن، به خوبی پخش شده و خواص مکانیکی آن را بهبود می بخشند.

مزایای استفاده از این محصول عبارتند از:

 • کاهش و کنترل ترک های انقباضی در بتن.
 • قابلیت افزودن به بتن در هر شکل و مرحله ای.
 • قابلیت پمپ پاژ تا مقدار ۱۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب.
 • ایجاد ارتباط پیوسته بین آرماتور و سایر اجزای بتن به دلیل
 •  توزیع نا منظم الیاف پا ملخی
 • جلوگیری از ایجاد ریز ترک در سطح بتن

موارد کاربرد:

 • تونل سازی، جاده سازی، پارکینگ ها
 •  صنایع کف سازی، سالن ها، کف پوش جاده ها و انبارها.
 •  محافظت دیواره پل ها
 • توانبخشی ساختارهای دریایی ضعیف شده
 •  سقف های عرشه فولادی
 •  پروژه های شاتکریت

مزایای استفاده از الیاف پاملخی:

مهم ترین مزیت استفاده از این نوع الیاف پا ملخی توزیع یک نواخت آن در بتن به هنگام اختلاط و گلوله نشدن آن است.همچنین الیاف پا ملخی در مقایسه با نوع تکی آن، به سبب کارایی بالا ناشی از استحکام کششی، نسبت ابعادی بزرگتر و جدایش یک نواخت در بتن قادر به تحمل بار بیشتر بوده و تغییر شکل بیشتری را جذب میکنند.

الیاف پا ملخی قابلیت بیشتری در رابطه با مکانیزم کنترل ترک دارند چرا که قسمت انتهایی این الیاف که قلاب شکل است لنگر بهینه ایی بین بتن و الیاف برقرار کرده که در نهایت منجر به این میشود که الیاف پا ملخی تنش اعمالی را به طور موثرتری توزیع و انتقال دهد. این الیاف به مانند پلهای کوچکی عمل کرده و از ایجاد تنش و ترک در بتن جلوگیری میکند.

الیاف پا ملخی موجب افزایش دوام بتن میشوند زیرا سطح  مقطع کوچکتری برخوردار میباشند.

مقاومت به ضربه و استحکام برشی بتن بااستفاده از این الیاف بهبود می یابد.

 

طول الیاف:

۶۰،۵۰،۳۰ میلی متر

بسته بندی:

۱۵ کیلوگرمی