امروز الیاف های شیشه و سایر انواع الیاف کاربرد های مختلفی در صنایع مختلف از جمله ساختمان ، کشتی سازی و هواپیما سازی دارند . در ایران و سایر کشور ها عمده مصرف الیاف شیشه در مقاوم سازی ساختمان ها و نیز اجرای پوشش های فایبرگلاس با مقاومت شیمیایی بالا می باشد.

نوع المان سازه ای:

·دالهای بتنی

·سقف های کامپوزیت

·سقفهای طاق ضربی

·سقف های تیرچه بلوک

· سقف های تیرچه کرومیت

هدف از مقاوم سازی:

·افزایش مقاومت برشی

· افزایش عمر و دوام

· کنترل ترک

· افزایش مقاومت در برابر خوردگی

نصب و اجرای

الیاف و مصالح مختلف  می‌توانند نوسط روشهای دستی، روش دور پیچی با دستگاه مکانیزه (ماشینی)، دستگاه آغشته ساز الیاف،  عمل آوری سریع در محل اجرا و یا از طریق روش انتقال تزریق رزين  بدون نیاز به حفاری بر روی المانهای مورد نظر نصب گردد. مراحل گام به گام اجرای الیاف برای تقویت و مقاوم سازی به شرح زیر است:

۱٫ آماده سازی سازه مقاوم سازی: قبل از انجام هرگونه تقویت با ورقه های  بایستی درصورت نیاز بتن تخریب شده را جدا کرده و در صورت رسیدن به آرماتور خورده شده اقدامات مربوط به ترمیم آنها یا تعویض آنها را انجام دهیم و سپس با مصالح یکنواخت سطح آنها را بپوشانیم.

۲٫ آماده سازی سطح: پس از تعمیر سازه آسیب دیده، سطح آن کاملا صاف شده و نامنظمی ها و زوایای تند و تیز گوشه ها به وسیله ماسه پاشی ، ماله، فشار آب  یا ساب کاملا گرد می شود.

۳٫ به کار بردن آستری یا پرایمر: برای افزایش چسبندگی و جلوگیری از جدایش ورقه از لایه چسب یا رزین اپوکسی بین بتن و ورقه، با غلتک یک لایه اپوکسی با لزجت کم به طور موضعی روی سطح موردنظر به عنوان پرایمر می‌مالند.

۴٫ بتونه کردن سطح مقاوم سازی: یک لایه چسب با ویسکوزیته بالا برای پرکردن خلل و فرج و فرورفتگیها در محلهای مورد نیاز به کار برده می شود. چسبندگی مناسب الیاف یا لمینت با اجرای مستقیم مصالح ترمیم بر روی لایه زیرین که به درستی آماده شده است حاصل می‌شود.

۵٫ بریدن شیت: بر روی یک سطح تمیز و آماده که عاری از هر گونه آلودگی، چسب و ناصافی است ورقه مطابق مشخصات و جزئیات ارائه شده بریده می شود.

۶٫ اشباع کردن الیاف: در پروژه های بزرگ مقاوم سازی ورقه ها با دستگاههای گرداننده خاص در کارخانه اشباع می شوند و لایه اپوکسی یا ماتریس رزین به آن اضافه می شود و فقط کافی است در محل مورد نظر چسبانده شود ولی در کارهای کوچکتر در محل کارگاه رزین روی سطح موردنظر مالیده شده سپس ورقه خشک و بدون چسب بر روی سطح بتن چسبانده می شود.

۷٫ کاربرد  مصالح : الیاف را با دقت روی سطح هموار و بدون هیچ گونه آلودگی، حباب هوای محبوس به صورت کاملا صاف و مستقیم دقیق می چسبانند.

۸٫ نظارت بر کنترل کیفیت : در زمان عمل آوری ۲ تا ۶ ساعت بسته به شرایط حاکم، سطح مقاوم سازی شده با  چک و کنترل می شوند تا هیچ گونه حباب هوا بین لایه  و بتن حبس نشده باشد و خم شدگی یا بیرون زدگی  وجود نداشته باشد و ناظرهای تربیت شده ای برای کنترل کیفیت استفاده می شود.

۹٫ اطمینان از کیفیت اجرای مقاوم سازی با : گزارش های کنترل کیفیت تهیه شده و به خوبی نگهداری می شوند تا اطمینان از اجرای موفقیت آمیز ترمیم ، تقویت و تعمیر با حاصل شود.

۱۰٫ لایه رویه : پس از عمل آوری و نظارت بر کیفیت اجرای مقاوم سازی، ورقه های به منظور حفاظت، نگهداری و حفظ زیبایی و معماری با یک لایه بتن رویین یا ماده ای دیگر پوشانده می شوند.