دوده  سیلیسی

تعريف:

پودری است به رنگ خاکستری روشن یا تیره که حاوی حدود ۹۶%-۹۴% دی اکسید سیلیسیوم می باشد که از فرآیند تولید فروسیلیسیوم در کوره های قوس الکتریکی به دست  می آید و برای ارتقاء بعضی از خواص بتن در زمان ساخت ،به بتن افزوده می شود.

این ماده براساس استاندارد های زیر ارزیابی می باشد.

موارد مصرف:

می تواند در زمان ساخت بتن با اجزای خشک مخلوط گردد.

می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده گردد و پس از اختلاط کامل عمل بتن ریزی آغاز گردد.

می تواند با بخشی از آب بتن مخلوط و به صورت دوغاب به بتن اضافه گردد.

نکته : باید توجه داشت در هر دوحالت اختلاط بر شمرده بخشی از میکروسیلیس به صورت کلویید واکنش نداده،در بتن باقی می ماند و اختلاط کامل آن به نوع بچینگ سرعت اختلاف و حالت پره ها بستگی دارد که عملا غیر ممکن است.لذا بهتراست پودر میکروسیلیس پیش از افزوده شدن به بتن با آب اختلاط و ماده کاهند آب با بهره گیری از میکسر پر سرعت دیسپرس گشته ،سپس به بتن اضافه شود.

 

 

 

فوايد:

افزودن میکرو سیلیس به مخلوط بتن باعث می گردد sio2 فعال آن با محلول هیدرواکسید کلسیم۲ ca(OH) آزاد موجود در منافذ مویین بتن ترکیب گردد و کریستال سیلیکات کلسیم نامحلول تولید نماید و در نهایت باعث تراکم ساختار خمیری سیمان وافزایش مقاومت بتن گردد.

.افزایش مقاومت فرسایشی بتن

.کاهش پتانسیل واکنش قلیایی  سنگدانه ها

مشخصات فني:

رنگ:خاکستری روشن یا تیره

حالت فیزیکی:پودر پوزولان

شکل ذرات: کروی وغیرکریستاله (آموف)

بسته بندي: کیسه های بزرگ ۳۰۰تا۶۰۰کیلوگرمی

وزن مخصوص:۰۲/۰ ± ۴۰/۱ کيلوگرم بر ليتر

شرايط نگهداري:دور از رطوبت به مدت نامحدود

 

کاربرد:

ميزان مصرف: ساخت بتن هایی بامقاومت فشاری زیاد

.کاهش احتمال بروز پدیدسرطان بتن

——————————————————————————–

دستورات ايمني:

پيش بينيهاي ايمني: درصورت تماس با پوست باآب و صابون بشوئيد در صورت تماس با چشم ويا با مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوييد و بلافاصله به پزشک مراجعه کنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب ويا خاک نريزيد.

مسمويت: غير سمي است.

حمل و نقل:  بي خطر