میکروسیلیس ژل شده

تعريف:

ماده میکروسیلیس زل شده بااز بین بردن خطرات زیست محیطی ناشی از استفاده لز دوده های سیلیسی(به صورت پودری ) و نیز به دلیل پخش یکنواخت تر در بتن ،باعث بهبود خواص بتن سخت شده  میگردد.

اثرات ماده میکروسیلیس ژل شده را پس از مصرف در بتن  می توان با استانداردهای زیر مورد تحلیل قرار داد:

موارد مصرف:

۱- بتن های پرمقاومت، نفوذ ناپذیر ،بادوام و پایا

۲- بتن های مسلح و غیر مسلح

۳- بتن سازه های دریایی، کانال های انتقال آب و تصفیه خانه ها

۴- ساخت بتن با مقاومت بالا جهت کاهش ابعاد سازه ها

۵- ساخت بتن هایی که نیازمند به حداقل هدایت الکتریکی باشد

مناسب برای ساخت بتن های درمعرض انفجار

فوايد:

کاهش عیار سیمان در بتن

افزایش مقاومت های مکانیکی

کاهش نفوذپذیری بتن

سهولت پمپاژ و کاهش استهلات تجهیزات بتن ریزی

سازگاری با انواع سیمان های پرتلند

افزایش مقاومت الکتریکی بتن

افزایش مقاومت سایشی بتن

جلوگیری از نفوذ یون کلر و سایر یون های مخرب شیمیایی به داخل بتن

کاهش ترک های ایجاد شده دربتن در مقایسه با مصرف  به صورت پودری

افزایش دوام بتن

قابلیت استفاده همزمان با انواع روانسازها

مشخصات فني:

رنگ:خاکستری تیره

حالت فیزکی: دوغاب غلیظ

یون کلر:ندارد

آلایندگی محیط زیست: ندارد

بسته بندي: سطل ۱۸ و ۲۰ کیلویی

وزن مخصوص۰/۰۵ ±۱/۳۴

شرايط نگهداري:بايد دور از انجماد و همچنين دوراز تابش شديد آفتاب نگهداري شود.

مدت نگهداريیک سال  پس از توليد، به شرط نگهداري در بسته بندي اوليه و باز نشده

کاربرد:

ميزان مصرف: ۲  تا ۸ درصد وزن سيمان مصرفي . براي دستيابي به مقدار مصرف دقيق و مورد نياز توصيه مي شودكـه مخلوطهاي آزمايشـي ساخته شود.اين ماده با انواع سيمان پرتلند ازجمله سيمان ضد سولفات (S.R.C) سازگار است.

طريقه اختلاط:

میکروسیلیس ژل شده می توان به دو صورت به بتن اضافه نمود:

وبتن اضافه گردد.

۱- پس از اختلاط کامل تمام اجزاء سازنده بتن

اختلاط کامل عمل بتن ریزی آغاز گردد.

۲- با کل آب اختلاط بتن یا بخشی از آن مخلوط نمود و به مخلوط بتنی اضافه گردد.

——————————————————————————–

دستورات ايمني:

پيش بينيهاي ايمني: درصورت تماس با پوست باآب و صابون بشوئيد در صورت تماس با چشم ويا با مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوييد و بلافاصله به پزشک مراجعه کنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب ويا خاک نريزيد.

مسمويت: غير سمي است.

حمل و نقل:  بي خطر

پاور ژل

تعريف:

ماده افزودنی بهبود دهند خواصرئولوژیک در حالت خمیری و ارتقاء دهنده کیفیت بتن سخت شده به لحاظ افزایش مقاومت فشاری و کاهش مقادیر جذب آب و نفوذپذیری میباشد.افزایش مدت زمان کاپذیری بتن در حالت خمیری از مشخصات ویژه این ماده است.مواد اصلی سازنده پاور ژل به شرح ذیل می باشد.

۱-دوده سیلیسی

۲-کاهنده قوی آب بتن با بنیان پلی کربوکسیلات .اثرات ماده افزودنی پاورژل را پس از مصرف  دربتن می توان با استانداردهای زیر مورد تحلیل قرار داد:

موارد مصرف:

۱- ساخت بتن های با مقاومت بالا که در معرض بارهای دینامیکی شدیدقراردارند

۲-ساخت بتن های نفوذ ناپذیر و بادوام در مناطق تحت  حمله یون های شیمیایی مخرب

۳-ساخت بتن سازه های مسلح و غیر مسلح

۴-ساخت بتن انواع سازه ها از قبیل سدها،تصفیه خانه ها ،کانال های انتقال آب،پل ها

۵-ساخت بتن با مقاومت بالا جهت کاهش ابعاد سازه ها

۶-مناسب جهت  ساخت بتن های  در معرض انفجار و آتش سوزی

۷- ساخت بتن در مناطق  گرمسیر و خشک

فوايد:

کاهش نسبت آب به سیمان

کاهش حداقل ۲۰ در صدی عیار سیمان در بتن

افزایش روانی و کارایی بتن

افزایش مقاومت فشاری، خمشی و کششی بتن

حصول مقاومت فشاری زودرس

سهولت پمپاژ و کاهش استهلات تجهیزات بتن ریزی

رفع کسری فیلرسنگدانه ها و ایجاد بافت خمیری بیشتر در بتن

اقتصادی شدن طرح های بتن در شرایطی که بتن در معرض ضربه و بارهای دینامیکی،حمله سولفات ها و کلرایدها قرار میگیرد

رفع نفوذ پذیری بتن

افزایش دوام بتن

کاهش آسیب های ناشی از عدم اجرای سریع کیورینگ بتن

افزایش احتمال بروز انواع ترک در بتن

مشخصات فني:

رنگ:خاکستری تیره

حالت فیزکی: دوغاب

یون کلر:ندارد

آلایندگی محیط زیست: ندارد

بسته بندي: سطل ۲۴کیلوگرمی

وزن مخصوص: ۰/۰۵ ± ۱/۳۴ کيلوگرم بر ليتر

شرايط نگهداري:بايد دور از انجماد و همچنين دوراز تابش شديد آفتاب نگهداري شود.

مدت نگهداريیک سال  پس از توليد، به شرط نگهداري در بسته بندي اوليه و باز نشده

کاربرد:

ميزان مصرف: ۱ تا ۳ درصد وزن سيمان مصرفي . براي دستيابي به مقدار مصرف دقيق و مورد نياز توصيه مي شودكـه مخلوطهاي آزمايشـي ساخته شود.اين ماده با انواع سيمان پرتلند ازجمله سيمان ضد سولفات (S.R.C) سازگار است.

طريقه اختلاط: می توان به دو صورت به بتن  اضافه نمود:

۱- پس از اختلاط کامل تمام اجزاء سازنده بتن

۲- با کل آب اختلاط بتن یا بخشی از آن مخلوط نموده وبه مخلوط بتنی اضافه شود.

——————————————————————————–

دستورات ايمني:

پيش بينيهاي ايمني: درصورت تماس با پوست باآب و صابون بشوئيد در صورت تماس با چشم ويا با مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوييد و بلافاصله به پزشک مراجعه کنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب ويا خاک نريزيد.

مسمويت: غير سمي است.

حمل و نقل:  بي خطر

سوپر ژل

تعريف:

ماده افزودنی گونه پیشرفته ای از بهبود دهنده خواص رئولوژیک بتن در حالت خمیری وارتقاء دهنده دوام دهنده دوام و پایایی بتن و سازه های بتنی، کاهش مقادیر جذب آب و نفوذ پذیری می باشد. مواد اصلی سازنده سوپر ژل به شرح ذیل می باشد.

۱-دوده سیلیسی

۲-کاهنده قوی آب بتن با بنیان پلی کربوکسیلات .

۳-بهبود دهنده های رئولوژی بتن

سوپر ژل در دونوع دیرگیر و الیافی نیز ارائه می باشد.این ماده بر اسال استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:

موارد مصرف:

۱- ساخت بتن انواع سازه ها از قبیل سدها، تصفیه خانه ها،کانال های انتقال آب ،پل ها و…

۲-ساخت بتن های نفوذ ناپذیر و بادوام در مناطق تحت  حمله یون های مخرب شیمیایی نظیر نواحی شمالی و جنوبی کشور و شوره زارها

۳-ساخت بتن سازه های مسلح و غیر مسلح

۴-ساخت و حمل بتن  در مسافت های طولانی و مناطق گرمسیر

فوايد:

کاهش نسبت آب به سیمان

افزایش روانی و کارایی بتن

افزایش مدت زمانی کارایی بتن در حالت خمیری

کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی عیار سیمان

کاهش جذب آب بتن

سهولت پمپاژ و کاهش استهلات تجهیزات بتن ریزی

رفع کسری فیلرسنگدانه ها و ایجاد بافت خمیری بیشتر در بتن

اقتصادی شدن طرح های بتن در شرایطی که بتن در معرض ضربه و بارهای دینامیکی،حمله سولفات ها و کلرایدها قرار میگیرد

افزایش مقاومت فشاری

حصول مقاومت فشاری زودرس

کاهش نفوذپذیری بتن

سازگاری با انواع سیمان های پرتلند

مشخصات فني:

رنگ:خاکستری تیره

حالت فیزکی: دوغاب

یون کلر:ندارد

آلایندگی محیط زیست: ندارد

بسته بندي: سطل ۲۴کیلوگرمی

وزن مخصوص: ۰/۰۵ ± ۱/۴۵

شرايط نگهداري:بايد دور از انجماد و همچنين دوراز تابش شديد آفتاب نگهداري شود.

مدت نگهداريیک سال  پس از توليد، به شرط نگهداري در بسته بندي اوليه و باز نشده

کاربرد:

ميزان مصرف: ۳ تا ۱۰ درصد وزن سيمان مصرفي . براي دستيابي به مقدار مصرف دقيق و مورد نياز توصيه مي شودكـه مخلوطهاي آزمايشـي ساخته شود.اين ماده با انواع سيمان پرتلند ازجمله سيمان ضد سولفات (S.R.C) سازگار است.

طريقه اختلاط: می توان به دو صورت به بتن  اضافه نمود:

۱- پس از اختلاط کامل تمام اجزاء سازنده بتن

۲- با کل آب اختلاط بتن یا بخشی از آن مخلوط نموده وبه مخلوط بتنی اضافه شود.

——————————————————————————–

دستورات ايمني:

پيش بينيهاي ايمني: درصورت تماس با پوست باآب و صابون بشوئيد در صورت تماس با چشم ويا با مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوييد و بلافاصله به پزشک مراجعه کنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب ويا خاک نريزيد.

مسمويت: غير سمي است.

حمل و نقل:  بي خطر

دوده  سیلیسی

تعريف:

پودری است به رنگ خاکستری روشن یا تیره که حاوی حدود ۹۶%-۹۴% دی اکسید سیلیسیوم می باشد که از فرآیند تولید فروسیلیسیوم در کوره های قوس الکتریکی به دست  می آید و برای ارتقاء بعضی از خواص بتن در زمان ساخت ،به بتن افزوده می شود.

این ماده براساس استاندارد های زیر ارزیابی می باشد.

موارد مصرف:

می تواند در زمان ساخت بتن با اجزای خشک مخلوط گردد.

می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده گردد و پس از اختلاط کامل عمل بتن ریزی آغاز گردد.

می تواند با بخشی از آب بتن مخلوط و به صورت دوغاب به بتن اضافه گردد.

نکته : باید توجه داشت در هر دوحالت اختلاط بر شمرده بخشی از میکروسیلیس به صورت کلویید واکنش نداده،در بتن باقی می ماند و اختلاط کامل آن به نوع بچینگ سرعت اختلاف و حالت پره ها بستگی دارد که عملا غیر ممکن است.لذا بهتراست پودر میکروسیلیس پیش از افزوده شدن به بتن با آب اختلاط و ماده کاهند آب با بهره گیری از میکسر پر سرعت دیسپرس گشته ،سپس به بتن اضافه شود.

 

 

 

فوايد:

افزودن میکرو سیلیس به مخلوط بتن باعث می گردد sio2 فعال آن با محلول هیدرواکسید کلسیم۲ ca(OH) آزاد موجود در منافذ مویین بتن ترکیب گردد و کریستال سیلیکات کلسیم نامحلول تولید نماید و در نهایت باعث تراکم ساختار خمیری سیمان وافزایش مقاومت بتن گردد.

.افزایش مقاومت فرسایشی بتن

.کاهش پتانسیل واکنش قلیایی  سنگدانه ها

مشخصات فني:

رنگ:خاکستری روشن یا تیره

حالت فیزیکی:پودر پوزولان

شکل ذرات: کروی وغیرکریستاله (آموف)

بسته بندي: کیسه های بزرگ ۳۰۰تا۶۰۰کیلوگرمی

وزن مخصوص:۰۲/۰ ± ۴۰/۱ کيلوگرم بر ليتر

شرايط نگهداري:دور از رطوبت به مدت نامحدود

 

کاربرد:

ميزان مصرف: ساخت بتن هایی بامقاومت فشاری زیاد

.کاهش احتمال بروز پدیدسرطان بتن

——————————————————————————–

دستورات ايمني:

پيش بينيهاي ايمني: درصورت تماس با پوست باآب و صابون بشوئيد در صورت تماس با چشم ويا با مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوييد و بلافاصله به پزشک مراجعه کنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب ويا خاک نريزيد.

مسمويت: غير سمي است.

حمل و نقل:  بي خطر

سیکا ژل

تعريف:

اين ماده به دلیل پخش یکنواخت تر در بتن باعث بهبود خواص بتن سخت شده میگردد.

موارد مصرف:

بتن های پرمقاومت –نفوذناپذیرو پایا

بتن های مسلح و غیرمسلح

اجراي بتن ريزي با کيفيت بالا مورد نياز باشد

بتن سازه های دریایی و کانال های انتقال آب و همچنین تصفیه خانه های آب

فوايد:

افزایش دوام بتن و قابلیت استفاده همزمان با انواع روان کننده های بتن

بدون کلرايد است و به آرماتورها صدمه نمي زند.

باعث افزايش مقاومت در کارايي يکسان مي شود

افزایش مقاومت الکتریکی بتن و سازگاری با انواع سیمان

افزایش مقاومت فشاری و خمشی و کششی بتن.

کاهش عیار سیمان در بتن.

افزایش مقاومت سایشی بتن

مشخصات فني:

رنگ:قهوه اي

مقدار PH : 1 ± ۸

نوع:بحالت دوغاب غلیظ

بسته بندي: بشکه هاي ۲۴۰ کيلو گرمي وسطل های ۲۵کیلوگرمی

وزن مخصوص ۰/۰۲ ± ۱/۴۲ کيلوگرم بر ليتر

شرايط نگهداري:بايد دور از انجماد و همچنين دوراز تابش شديد آفتاب نگهداري شود.

مدت نگهداري: ۱۸ ماه پس از توليد، به شرط نگهداري در بسته بندي اوليه و باز نشده

کاربرد:

ميزان مصرف: ۵ تا ۸ درصد وزن سيمان مصرفي . براي دستيابي به مقدار مصرف دقيق و مورد نياز توصيه مي شودكـه مخلوطهاي آزمايشـي ساخته شود.اين ماده با انواع سيمان پرتلند ازجمله سيمان ضد سولفات (S.R.C) سازگار است.

طريقه اختلاط: بايد به آب بتن قبل از اضافه شدن به مصالح افزوده گردد.

——————————————————————————–

دستورات ايمني:

پيش بينيهاي ايمني: درصورت تماس با پوست باآب و صابون بشوئيد در صورت تماس با چشم ويا با مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوييد و بلافاصله به پزشک مراجعه کنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اض