افزودني آب بند كننده ملات، مخصوص اندودهاي سيماني

تعريف:

پودرآب بند آماده مصرفي است كه براي آب بند كردن ملاتهاي سيماني بكار مي رود.

موارد مصرف:

مخازن و منابع آب و استخرها

ملات بنايي جهت ديوار و نماي ساختماني

ملات بنايي جهت كف و سرويسهاي بهداشتي

 

فوايد:

فاقد كلرايد بودن

افزايش نفوذ ناپذيري ملات

تقويت كارايي ملات بدون افزايش آب

اين پودر شامل موادي است كه باعث نفوذ ناپذيري ملات شده است.

 

مشخصات فني:

رنگ:كرم روشن

شكل:پودر هيدرو فوبيك (آب گريز)

بسته بندي: بسته هاي ۲كيلوگرمي

وزن مخصوص:وزن مخصوص خشك ۱/۰ ± ۹/۰ كيلوگرم بر ليتر

مقاومت فشاري: مقاومت فشاري ۲۸ روزه ۲۰ نيوتن بر ميليمتر مربع

شرايط آزمايش:

ملات۱ به ۶ (سيمان به ماسه) و نگهداري شده در دماي۲۰درجه و رطوبت نسبي ۶۵ درصد

شرايط نگهداري: در شرايط خشک نگهداري شود.(ضمناً يخبندان بر آن تاثير ندارد.)

مدت نگهداري:۹ ماه پس ازتوليد، به شرط نگهداري مناسب دربسته بندي اوليه وباز نشده.

كاربرد:

ميزان مصرف: ۲ در صد وزن عيار سيمان

طريقه اختلاط: بهتر است اين ماده را مستقيماً‌ با آب اختلاط ملات ترکيب کرد.

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني: اجتناب از ايجاد گرد و غبار در حين مصرف

مسائل زيست محيطي:  مقادير اضافي را در آب و خاك نريزيد.

مسمويت: غير سمي است

حمل و نقل: بي خطر