S.K.A.Z

تعريف:

ماده  S.K.A.Z گونه پیشرفته ای از مواد افزودنی بتن است که برای ساخت بتن های توانمند و چند منظوره در زمان ساخت به بتن افزوده می شود.این ماده علاوه بر افزایش کارایی بتن در حالت خمیری و افزایش دوام بتن سخت شده از طریق رفع و قطع نفوذپذیری، موجب تسریع زمان گیرش بتن میگردد.

مواد اصلی سازنده مکمل بتن دیرگیر به شرح ذیل هستند:

۱- میکروسیلیس

۲- فوق روان کننده پلیمری

 3-واترپروف

۴-کاتالیزور و فیلرهای پرکننده

اثرات ماده مکمل بتن الیافی را پس از مصرف در بتن می توان با استانداردهای زیر مورد

 تحلیل قرار داد:

موارد مصرف:
*

      ۱- بتن ریزی در آب و هوای سرد و مناطق سردسیر

*

      ۲- ساخت بتن های پر مقاومت و نفوذ ناپذیر

*

      ۳- بتن ریزی درمناطق تحت حمله یون های مخرب شیمیایی نظیر نواحی شمالی و جنوبی کشور و شوره زارها

*

      ۴- ساخت بتن اسکله ها،پل ها،مخازن،منابع و….

*

      ۵-ساخت بتن تصفیه خانه ها

فوايد:
*

      کاهش نسبت آب به سیمان

*

      کاهش ۱۵تا۲۰ درصدی عیار سیمان

*

      افزایش روانی یاکارایی بتن

*

      تسریع زمان گیرش بتن

*

      سهولت پمپاژ و کاهش استهلاک تجهیزات بتن ریزی

*

      سازگاری با انواع سیمان های پرتلند

*

      افزایش مقاومت فشاری بتن در حدود۳۰ تا ۷۰ درصد نسبت به بتن فاقد ماده افزودنی

*

      امکان مصرف سیمان تیپ ۲ به جای تیپ ۵

*

      حصول مقاومت فشاری زودرس

*

      جلوگیری از نفوذ یون کلر و سایر یون های مخرب شیمیایی به داخل بتن

*

      کاهش احتمال بروزپدیده A-A-R بواسطه کاهش عیار سیمان

*

      رفع نفوذ پذیری بتن

مشخصات فني:

رنگ: خاکستری تیره  

حالت فیزکی:دو غاب غلیظ

یون کلر:ندارد

آلایندگی محیط زیست: ندارد

بسته بندي: سطل ۲۵کیلوگرمی

وزن مخصوص: ۰/۰۵ ± ۱/۳۴

شرايط نگهداري:بايد دور از انجماد و همچنين دوراز تابش شديد آفتاب نگهداري شود.

بهترین دمای نگهداری:۱۰+ تا ۳۰+ درجه سانتی گراد

مدت نگهداريیک سال  پس از توليد، به شرط نگهداري در بسته بندي اوليه و باز نشده

کاربرد:

ميزان مصرف: ۵ تا ۹ درصد وزن سيمان مصرفي خواهد بود.

طريقه اختلاط:

مکمل بتن زودگیر را می توان به دو صورت به بتن اضافه نمود:

۱-پس از اختلاط کامل تمام اجزاءسازنده بتن

۲-با کل آب اختلاط بتن یا بخشی از آن مخلوط نموده و

 به مخلوط بتنی اضافه شود.

——————————————————————————–

دستورات ايمني:

پيش بينيهاي ايمني: درصورت تماس با پوست باآب و صابون بشوئيد در صورت تماس با چشم ويا با مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوييد و بلافاصله به پزشک مراجعه کنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب ويا خاک نريزيد.

مسمويت: غير سمي است.

حمل و نقل:  بي خطر

S.K.A.D.

تعريف:

ماده  S.K.A.D گونه پیشرفته ای از مواد افزودنی بتن است که برای ساخت بتن های توانمند و چند منظوره در زمان ساخت به بتن افزوده می شود.این ماده علاوه بر بالا بردن اسلامپ در زمان ساخت بتن (افزایش کارایی) ، رفع نفوذپذیری در بتن سخت شده، موجب ایجاد تاخیر در زمان گیرش می گردد و سرعت روند پیشرفت واکنش هیدراسیون را

 کم می نماید.

مواد اصلی سازنده مکمل بتن دیرگیر به شرح ذیل هستند:

۱- میکروسیلیس

۲- فوق روان کننده پلیمری

 3-واترپروف

۴-کاتالیزور و فیلرهای پرکننده

اثرات ماده مکمل بتن الیافی را پس از مصرف در بتن می توان با استانداردهای زیر مورد

 تحلیل قرار داد:

موارد مصرف:
*

      ۱- ساخت و حمل بتن در مسافت های طولانی و مناطق گرمسیر

*

      ۲- ساخت بتن های پر مقاومت و نفوذ ناپذیر

*

      ۳- بتن ریزی درمناطق تحت حمله یون های مخرب شیمیایی نظیر نواحی شمالی و جنوبی کشور و شوره زارها

*

      ۴- ساخت بتن اسکله ها،پل ها،مخازن،منابع و….

*

      ۵-ساخت بتن تصفیه خانه ها

*

      ۶-بتن ریزی های حجیم و نیمه حجیم

*

      7- بتن ریزی در شرایط آب و هوایی گرم

فوايد:
*

      کاهش نسبت آب به سیمان

*

      کاهش ۱۵تا۲۰ درصدی عیار سیمان

*

      افزایش روانی یاکارایی بتن

*

      افزایش مدت زمان کارایی بتن در حالت خمیری

*

      ایجاد تاخیر در زمان گیرش بتن

*

      جلوگیری از به وجود آمدن ترک های سطحی

*

      سهولت پمپاژ و کاهش استهلاک تجهیزات بتن ریزی

*

      سازگاری با انواع سیمان های پرتلند

*

      افزایش مقاومت فشاری بتن در حدود۳۰ تا ۷۰ درصد نسبت به بتن فاقد ماده افزودنی

*

      امکان مصرف سیمان تیپ ۲ به جای تیپ ۵

*

      جلوگیری از نفوذ یون کلر و سایر یون های مخرب شیمیایی به داخل بتن

*

      کاهش احتمال بروزپدیده A-A-R بواسطه کاهش عیار سیمان

*

      رفع نفوذ پذیری بتن

*

      کاهش احجام یا حذف آرماتورهای حرارتی

*

      بهبود مقاومت خمشی و کششی بتن

مشخصات فني:

رنگ: خاکستری تیره  

حالت فیزکی:دو غاب غلیظ

یون کلر:ندارد

آلایندگی محیط زیست: ندارد

بسته بندي: سطل ۲۵کیلوگرمی

وزن مخصوص: ۰۵/۰ ± ۴۳/۱

شرايط نگهداري:بايد دور از انجماد و همچنين دوراز تابش شديد آفتاب نگهداري شود.

بهترین دمای نگهداری:۱۰+ تا ۳۰+ درجه سانتی گراد

مدت نگهداريیک سال  پس از توليد، به شرط نگهداري در بسته بندي اوليه و باز نشده

کاربرد:

ميزان مصرف: ۵ تا ۹ درصد وزن سيمان مصرفي خواهد بود.

طريقه اختلاط:

مکمل بتن دیرگیر را می توان به دو صورت به بتن اضافه نمود:

۱-پس از اختلاط کامل تمام اجزاءسازنده بتن

۲-با کل آب اختلاط بتن یا بخشی از آن مخلوط نموده و

 به مخلوط بتنی اضافه شود.

——————————————————————————–

دستورات ايمني:

پيش بينيهاي ايمني: درصورت تماس با پوست باآب و صابون بشوئيد در صورت تماس با چشم ويا با مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوييد و بلافاصله به پزشک مراجعه کنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب ويا خاک نريزيد.

مسمويت: غير سمي است.

حمل و نقل:  بي خطر

S.K.A.L.

تعريف:

ماده  S.K.A.L گونه پیشرفته ای از مواد افزودنی بتن است که برای ساخت بتن های توانمندوچند منظوره در زمان ساخت به بتن افزوده می شود.این ماده علاوه برافزایش کارایی ( بالا بردن اسلامپ) در زمان ساخت باعث رفع جذب آب و قطع نفوذپذیری بتن سخت شده میگردد و در افزایش مقاومت های خمشی و کششی بتن بسیار موثر است.

عمده مواد سازنده مکمل بتن الیافی به شرح ذیل هستند:

۱- میکروسیلیس

۲- فوق روان کننده پلیمری

 3-واترپروف

۴-کاتالیزور و فیلرهای پرکننده

۵- الیاف PP

اثرات ماده مکمل بتن الیافی را پس از مصرف در بتن می توان با استانداردهای زیر مورد

 تحلیل قرار داد:

موارد مصرف:
*

      ۱- ساخت و حمل بتن در مسافت های طولانی و مناطق گرمسیر

*

      ۲- ساخت بتن های پر مقاومت و نفوذ ناپذیر

*

      ۳- بتن ریزی درمناطق تحت حمله یون های مخرب شیمیایی نظیر نواحی شمالی و جنوبی کشور و شوره زارها

*

      ۴- ساخت بتن اسکله ها،پل ها،مخازن،منابع و….

*

      ۵-ساخت بتن تصفیه خانه ها

*

      ساخت بتن های مسلح بدون آرماتور حرارتی

*

      ساخت سقف های COMPOSITE DECK SLAB

C.D.S بدون استفاده از میلگردهای حرارتی

فوايد:
*

      کاهش نسبت آب به سیمان

*

      کاهش ۱۵تا۲۰ درصدی عیار سیمان

*

      افزایش روانی یاکارایی بتن

*

      افزایش مدت زمان کارایی بتن در حالت خمیری

*

      سهولت پمپاژ و کاهش استهلاک تجهیزات بتن ریزی

*

      سازگاری با انواع سیمان های پرتلند

*

      افزایش مقاومت فشاری بتن در حدود۳۰ تا ۷۰ درصد نسبت به بتن فاقد ماده افزودنی

*

      امکان مصرف سیمان تیپ ۲ به جای تیپ ۵

*

      جلوگیری از نفوذ یون کلر و سایر یون های مخرب شیمیایی به داخل بتن

*

      کاهش احتمال بروزپدیده A-A-R بواسطه کاهش عیار سیمان

*

      رفع نفوذ پذیری بتن

*

      کاهش احجام یا حذف آرماتورهای حرارتی

*

      بهبود مقاومت خمشی و کششی بتن

مشخصات فني:

رنگ: خاکستری تیره  

حالت فیزکی:دو غاب غلیظ

یون کلر:ندارد

آلایندگی محیط زیست: ندارد

بسته بندي: سطل ۲۵کیلوگرمی

وزن مخصوص: ۰/۰۵ ±۱/۳۸

شرايط نگهداري:بايد دور از انجماد و همچنين دوراز تابش شديد آفتاب نگهداري شود.

بهترین دمای نگهداری:۱۰+ تا ۳۰+ درجه سانتی گراد

مدت نگهداريیک سال  پس از توليد، به شرط نگهداري در بسته بندي اوليه و باز نشده

کاربرد:

ميزان مصرف: ۵ تا ۹ درصد وزن سيمان مصرفي خواهد بود.

طريقه اختلاط:

مکمل بتن را می توان به دو صورت به بتن اضافه نمود:

۱-پس از اختلاط کامل تمام اجزاءسازنده بتن

۲-با کل آب اختلاط بتن یا بخشی از آن مخلوط نموده و

 به مخلوط بتنی اضافه شود.

——————————————————————————–

دستورات ايمني:

پيش بينيهاي ايمني: درصورت تماس با پوست باآب و صابون بشوئيد در صورت تماس با چشم ويا با مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوييد و بلافاصله به پزشک مراجعه کنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب ويا خاک نريزيد.

مسمويت: غير سمي است.حمل و نقل:  بي خطر

S.K.A

تعريف:

ماده  S.K.A گونه پیشرفته ای از مواد افزودنی بتن است که برای ساخت بتن های توانمندوچند منظوره در زمان ساخت به بتن افزوده می شود.این ماده علاوه بر بالا بردن اسلامپ در زمان ساخت بتن (افزایش کارایی)باعث رفع جذب آب و قطع نفوذپذیری بتن سخت شده میگردد.

مواداصلی سازنده مکمل بتن به شرح ذیل هستند:

۱- میکروسیلیس

۲- فوق روان کننده پلیمری

 3-واترپروف

۴-کاتالیزور و فیلرهای پرکننده

اثرات ماده مکمل بتن را پس از مصرف در بتن می توان با استانداردهای زیر مورد

 تحلیل قرار داد:

موارد مصرف:
*

      ۱- ساخت و حمل بتن در مسافت های طولانی و مناطق گرمسیر

*

      ۲- ساخت بتن های پر مقاومت و نفوذ ناپذیر

*

      ۳- بتن ریزی درمناطق تحت حمله یون های مخرب شیمیایی نظیر نواحی شمالی و جنوبی کشور و شوره زارها

*

      ۴- ساخت بتن اسکله ها،پل ها،مخازن،منابع و….

*

      ۵-ساخت بتن تصفیه خانه ها

فوايد:
*

      کاهش نسبت آب به سیمان

*

      کاهش ۱۵تا۲۰ درصدی عیار سیمان

*

      افزایش روانی یاکارایی بتن

*

      افزایش مدت زمان کارایی بتن در حالت خمیری

*

      سهولت پمپاژ و کاهش استهلاک تجهیزات بتن ریزی

*

      سازگاری با انواع سیمان های پرتلند

*

      افزایش مقاومت فشاری بتن در حدود۳۰ تا ۷۰ درصد

*

      امکان مصرف سیمان تیپ ۲ به جای تیپ ۵

*

      جلوگیری از نفوذ یون کلر و سایر یون های مخرب شیمیایی به داخل بتن

*

      کاهش احتمال بروزپدیده A-A-R بواسطه کاهش عیار سیمان

*

      رفع نفوذ پذیری بتن

*

      افزایش مقاومت سایش بتن

مشخصات فني:

رنگ: خاکستری تیره  

حالت فیزکی:دو غاب غلیظ

یون کلر:ندارد

آلایندگی محیط زیست: ندارد

بسته بندي: سطل ۲۵کیلوگرمی

وزن مخصوص:۰/۰۵ ± ۱/۳۴

شرايط نگهداري:بايد دور از انجماد و همچنين دوراز تابش شديد آفتاب نگهداري شود.

بهترین دمای نگهداری:۱۰+ تا ۳۰+ درجه سانتی گراد

مدت نگهداريیک سال  پس از توليد، به شرط نگهداري در بسته بندي اوليه و باز نشده

کاربرد:

ميزان مصرف: ۵ تا ۹ درصد وزن سيمان مصرفي خواهد بود.

طريقه اختلاط:

مکمل بتن را می توان به دو صورت به بتن اضافه نمود:

۱-پس از اختلاط کامل تمام اجزاءسازنده بتن

۲-با کل آب اختلاط بتن یا بخشی از آن مخلوط نموده و

 به مخلوط بتنی اضافه شود.

——————————————————————————–

دستورات ايمني:

پيش بينيهاي ايمني: درصورت تماس با پوست باآب و صابون بشوئيد در صورت تماس با چشم ويا با مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوييد و بلافاصله به پزشک مراجعه کنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب ويا خاک نريزيد.

مسمويت: غير سمي است.

حمل و نقل:  بي خطر