افزودني فوق روان كننده و كاهنده ممتاز آب بتن

تعريف:

اين ماده افزودني فوق روان كننده مايع بسيار موثري است كه براي توليد بتن روان يا بعنوان يك ماده كاهنده آب بسيارقوي براي ايجاد مقاومت هاي اوليه و نهايي بالا مورد استفاده قرار مي گيرد .

موارد مصرف:

بعنوان فوق روان كننده براي توليد بتن روان

سطوح نقش دار

مقاطع باريك و پر آرماتور

دالها ، پي ها ، ديوارها ،‌ ستونها و پايه هاي پل

بعنوان كاهنده آب براي توليد بتن بامقاومت اوليه بالا

بتن پيش تنيده

قطعات پيش ساخته بتني

پل ها و سازه هاي طره اي

انواع اعضاي بتني كه نياز به بارگذاري فوري دارند و قالبها بايد سريع بازگرداند.

 

فوايد:

كاهش مقدار آب تا ميزان۲۰ درصد

زمان گيرش عـادي بدون اثر ديرگيـري

كاهش قابل ملاحظه خطر جداشدگي سنگدانه ها

اين ماده  بدون كلرايد است و به آرماتور صدمه نمي زند

سهولت بتن ريزي در مقاطع باريك با شبكه فشرده آرماتور بندي

بهبود قابل ملاحظه كارايي بتن و در نهايت سهولت در بتن ريزي و ويبره كمتر

افزايش مقاومت۸ ساعته تا حدود۱۰۰ درصدو افزايش مقاومت۲۸روزه بتن تاحدود۴۵ درصد

 

 

مشخصات فني:

رنگ: قهوه اي تيره

نوع: نفتالين فرمآلدئيد سولفونات

مقدار PH : 1± ۸

بسته بندي: بشکه هاي ۲۳۰ کيلوگرمي

وزن مخصوص: ۰۲/۰ ± ۲۰/۱ كيلوگرم بر ليتر

شرايط نگهداري: بايد دور از انجماد و دور از تابش شديد آفتاب نگهداري شود.

مدت نگهداري: ۱۸ ماه پس از توليد، به شرط نگهداري در بسته بندي اوليه و باز نشده

كاربرد:

ميزان مصرف:

۷/۰ تا ۵/۱ در صد وزن سيمان مصرفي بسته به كارآيي و مقاومت مورد نظر. اين ماده باانواع سيمان پرتلنداز جمله سيمان ضد سولفات (S.R.C) سازگار مي باشد.

جهت بدست آوردن ميزان مصرف بهينه ساخت مخلوط هاي آزمايشگاهي توصيه مي گردد.

طريقه اختلاط:

اين ماده را مي توان به آب اختلاط پيش از افزودن آب به سنگدانه ها يا بطور مستقيم به بتن تازه افزود (اثر روان كنندگي در اين حالت مشهود تراست) براي بتن آماده، فوق روان كننده و كاهنده آب بتن پيش از تخليه به بتن افزوده مي شود و لازم است كه عمل اختلاط پس از افزودن آن بمدت حداقل ۳ دقيقه ادامه يابد.

دستورات ايمني:

پيش بيني ايمني: درصورت تماس با پوست با آب و صابون بشوييد در صورت  تماس  با چشم و يا با مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوييد و بلافاصله به پزشك مراجعه كنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب و يا خاك نريزيد.

مسمويت : غير رسمي است.

حمل و نقل : بي خطر