افزودني فوق روان کننده بتن با خاصيت ديرگيري

تعريف:

اين ماده فوق روان کننده بسيار موثري است که براي توليد بتن روان در هواي گرم بکار مي‌رود.

موارد مصرف:

مناسب توليد بتن در شرايط آب و  هوايي نامساعد و گرم ، در سراسر ايران.

فوايد:

بعنوان فوق روان کننده:

بدون تاثير منفي بر مقاومتهاي نهايي

بهبود قابل ملاحظه کارآيي بتن بدون نياز به مصرف آب اضافي

بهبود کارايي بدون افزايش خطر جداشدگي دانه هاي ريز و درشت

بعنوان کاهنده آب:

افزايش آب بندي بتن

مناسب بتن ريزي در هواي گرم

هواي اضافي در بتن ايجاد نمي کند

جمع شدگي زيانباري به همراه ندارد

کاهش قابل ملاحظه مقدار آب و افزايش مقاومت اوليه و نهائي

 

مشخصات فني:

رنگ: قهوه اي

نوع: پليمر ديسپرس شده

مقدار PH  : ۱ ±۰۰/ ۷

بسته بندي: بشکه هاي ۲۲۰کيلوگرمي

وزن مخصوص:  ۰۲/۰ ± ۰۶/۱ کيلوگرم بر ليتر

شرايط نگهداري: بايد دور ازانجماد و دور از تابش شديد آفتاب نگهداري شود.

مدت نگهداري: ۱۸ ماه پس از توليد ، به شرط نگهداري در بسته بندي اوليه و باز نشده

 

 

کاربرد:

ميزان مصرف:

۸/۰ تا ۳/۲ درصد وزن سيمان مصرفي براي تعيين مقدار دقيق مصرف توصيه مي شودكه مخلوطهاي آزمايشي ساخته و آزمايش شوند.اين ماده با انواع سيمان پرتلند از جمله سيمان ضد سولفات (S.R.C) سازگار مي باشد.

طريقه اختلاط:

اين ماده را مي توان بطور جداگانه به بتن مخلوط شده يا بطور مستقيم به آب اختلاط، پيش از افزودن آب به سنگدانه ، اضافه کرد. در صـورت اضـافه کردن آن به بتـن آماده ، لازم است که مخلوط کردن به مدت حـداقـل يک دقيقه به ازاي هر مترمكعب ادامه يابد.

v مصرف بيش از اندازه گيرش اوليه بتن را به تاخير مي اندازد، لذا مي بايست پس از باز کردن قالبها تا سخت شدن بتن فرآيند عمل آوري ادامه داشته باشد.

دستورات ايمني:

پيش بيني‌هاي ايمني: در صورت تماس با پوست با آب و صابون بشوييد. در صورت تماس با چشم و يا با مخاطهاي تنفسي با آب گرم  بشوييد و بلافاصله به پزشک مراجعه کنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب يا خاک نريزيد.

مسمويت: غير سمي است.   

حمل و نقل: بي خطر