افزودني روان كننده و دير گيركننده بتن

تعريف:

اين ماده يك مايع ديرگيركننده بتن همراه با خاصيت روان كنندگي است که مطابق با ASTM C ۴۹۴-۸۱ Type D  و استاندارد ۲۹۳۰ ايران نوع ( د ) است.

موارد مصرف:

بتن آماده و بتن پيش تنيده

دماهاي بالا و مسافتهاي طولاني حمل

 

فوايد:

كاهش جمع شدگي و خزش بتن

افزايش زمان گيرش در دماهاي بالا

كنترل افت اسلامپ در زمان طولاني

بهبود كارايي بتن بدون افزايش مقدار آب

بدون كلرايد است و به آرماتور صدمه اي نمي زند.

 

مشخصات فني:

رنگ: قهوه اي

مقدارPH:1 ±۰۰/۷

بسته بندي: بشكه هاي ۲۳۰ كيلوگرمي

وزن مخصوص: ۰۲/۰ ± ۱۰/۱ كيلوگرم برليتر

نوع : ليگنوسولفونات اصلاح شده + مواد آلي خاص

شرايط نگهداري: بايد دور از تابش مستقيم نور آفتاب و انجماد نگهداري شود.

مدت نگهداري: ۱۸ ماه پس از توليد ، به شرط نگهداري در بسته بندي اوليه و باز نشده.

كاربرد:

ميزان مصرف:

۲/۰ تا ۵/۰ درصـد وزن سيمان مصرفي مي باشد. البته مقدار دقيق مصرف به نوع تاثير موردنظر ، كيفيت سيمان و مصالح، دانه بندي و نسبت آب به سيمان و دماي محيط دارد ، براي تعيين مقدار دقيق مصرف توصيه مي‌شود كه مخلوطهاي آزمايشي تهيه شود.اين ماده با انواع سيمان پرتلند از جمله سيمان ضد سولفات (S.R.C) سازگار است.

طريقه اختلاط:

اين ماده بايد مستقيماً به آب بتن قبل از اضافـه شدن به مصالح افزوده گردد.

vدرهنگام مصرف بيش ازاندازه سبب ايجاد هواي اضافي در بتن نمي شود.

دستورات ايمني:

پيش بينيهاي ايمني: درصورت تماس با پوست با آب و صابون بشوييد . در صورت تماس با چشم و يا با مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوييد و بلافاصله به پزشك مراجعه كنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب و يا خاك نريزيد.

مسمويت: غير سمي است.

حمل و نقل: بي خطر