روان کننده وکاهنده آب ، مناسب بتن ريزيهاي حجيم

تعريف:

اين ماده روان کننده وکاهنده‌آب، مناسب بتن‌‌ريزيهاي ‌حجيم و با محدوده وسيعي از مقادير مصـرف است و مطابق باASTM C 494 Type A  و استاندارد۲۹۳۰ ايران نوع(الف) است.

موارد مصرف:

سطوح نمايان بتن مهم باشد

شرايط بتن ريزي مشکل باشد

کيفيت شن و ماسه پايين باشد

عملکرد و کارآيي عالي مورد نظر باشد

خاصيت روان کنندگي آن بويژه در موارد بسياري سودمند است .

 

فوايد:

بر زمان گيرش تاثيري ندارد

کاهش جمع شدگي و خزش

بهبود ظاهري سطوح بتن هاي نمايان

بدون کلرايد است و به آرماتورها صدمه نمي زند.

کاهش آب بدون کاستن از کارايي بتن و افزايش مقاومت اوليه و نهايي

 

مشخصات فني :

رنگ: قهوه اي

نوع : ليگنو سولفانيت اصلاح شده

مقدار PH  : ۱ ±  ۰۰/ ۷

بسته بندي: بشکه هاي ۲۳۰ کيلو گرمي

وزن مخصوص: ۰۲/۰ ± ۲۰/۱ کيلو گرم بر ليتر

شرايط نگهداري: بايد دور از تابش مستقيم نور آفتاب و انجماد نگهداري شود.

مدت نگهداري: ۱۸ ماه پس از توليد، به شرط نگهداري در بسته بندي اوليه و باز نشده

کاربرد:

ميزان مصرف: ۲/۰ تا ۵/۰درصـد وزن سيمـان مصرفي‌.البته در مواقـع عادي۲/۰ درصد و در مواقعي که به عملکرد بهتـر نيـاز باشـد تا ۵/۰ استفاده مي شود. اين ماده با انواع سيمان پرتلند ازجمله سيمان ضد سولفات (S.R.C) سازگار مي باشد. مصـرف بيش از اندازه موجب به تأخيـرافتـادن زمان گيـرش اوليه بتن مي شود. طي اين مدت براي جلوگيري از خشك شـدن زود هنگام بتن لازم است آن را خيس نگهداشت.

طريقه اختلاط: اين ماده را مي توان باآب مصرفي مخلوط و سپس به مصالح افزود.

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي  ايمني: در صورت تماس با پوست با آب وصابون بشوييد ، در صورت تماس با چشم و يا با مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوييد و بلافاصله به پزشک مراجعه نماييد .

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب يا خاک نريزيد .

مسمويت: غير سمي است.

حمل و نقل: بي خطر