افزودني روان كننده و ديرگير كننده بتن

تعريف:

اين ماده افزودني روان كننده و ديرگيركننده بسيار موثري است كه براي تهيه بتن مرغوب در شرايط دشوار آب و هوايي مورد استفاده قرار مي گيرد و مطابق با ASTM C 494 Type A&D  است.

موارد مصرف:

فواصل طولاني حمل بتن

بتن ريزي در شرايط دشوار

بالا بودن دماي محيط و بتن

——————————————————————————————

فوايد:

افزايش زمان گيرش بتن در هواي گرم

كاهش مقدار آب بدون لطمه به كارآيي بتن

كنترل اسلامپ در هنگام بالا بودن دماي بتن

بدون كلرايد است و به آرماتور صدمه نمي زند.

تسريع روند سخت شدن بتن پس از گيرش و افزايش مقاومت اوليه و نهايي

كاهش جمع شدگي و خزش بتن و در نهايت افزايش كيفيت نماي سطحي بتن

 

مشخصات فني:

رنگ:قهوه اي

نوع:ليگنو سولفانيت اصلاح شده

مقدار PH : 1 ± ۵/۶

بسته بندي: بشكه هاي ۲۲۰ كيلوگرمي

وزن مخصوص: ۰۲/۰ ± ۱۱/۱ كيلوگرم بر ليتر

شرايط نگهداري: بايد دور از انجماد و دور از تابش آفتاب نگهداري شود.

مدت نگهداري: ۱۸ ماه پس از توليد، به شرط نگهداري در بسته بندي اوليه و باز نشده

كاربرد:

ميزان مصرف: ۳/۰ تا ۵/۰ درصـد وزن سيمـان مصرفـي بـراي دستيـابي به مقـدار دقيـق مصرف توصيه مي شود كه مخلوط هاي آزمايشـي ساختـه شود. اين ماده با انـواع سيمـان پرتلند از جمله سيمان ضـد سولفـات (S.R.C) سـازگار وقابل اختلاط است.

طريقه اختلاط:اين ماده به آب مصرفي قبل از افزودن آن به مخلوط خشك اضافه ميشود.

v مصرف بيش از اندازه ، زمان گيرش اوليه را به تاخير مي اندازد و طي اين مدت براي جلوگيري از خشك شدن زود هنـگام بتـن، لازم است آنـرا خيـس نگهداشت.در صورت مصرف بيش از اندازه ممكن است مقداري هواي اضافي نيز در بتن وارد  شود.

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني: درصورت تماس با پوست با آب و صابون بشوييد .در صورت تماس با چشم و يا با مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوييد و بلافاصله به پزشك مراجعه كنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را  در آب و يا خاك نريزيد.

مسمويت: غير سمي است

حمل و نقل: بي خطر