سوپر فوق روان کننده با خاصيت نگهداري اسلامپ

تعريف:

سوپرويسکوز-۳۱۱۰ نسل سوم فوق روان كننده ها جهت استفاده در بتن و ملات است و از ويژگيهاي آن توليد بتن روان با خاصيت نگهداري اسلامپ ميباشد.

اين ماده مطابق با استاندارد ASTM C494-86 Type G and BS 5075:Part 3 است.

موارد مصرف:

سوپرويسکوز-۳۱۱۰بعنوان كاهنده آب بسيار موثر (تا ۳۰ درصد)جهت توليد بتن خود متراكم(S.C.C) با خاصيت رواني بالا وبا ايجاد چسبندگي و پيوستگي بالا بين سنگدانه ها بدون هيچگونه جدا شدگي دانه بندي مورد استفاده قرار ميگيرد ماده مذكور براي بتن ريزي هايي كه با تأخير زياد مواجه مي شود مناسب ميباشد.

كاهندگي آب به ميزان قابل توجه و رواني بالا در اجراي بتن هاي مذكور ودر نتيجه دستيابي به مقاومتهاي اوليه بالا  حاصل استفاده از سوپرويسکوز-۳۱۱۰ مي باشد.

فوايد:

سوپرويسکوز-۳۱۱۰ به واسطه خواص جذب سطحي و جداسازي مولكولي ذرات سيماني با مكانيزم هاي متفاوتي به شرح ذيل عمل مي كند.

رفتار خودتراكمي بالا مناسب براي توليد بتن هاي خودويبره (S.C.C)

كاهندگي قابل توجه آب در نتيجه توليد بتن با وزن مخصوص و مقاومت بالا

رواني بسيار بالا و تراكم آسان تر بتن

افزايش قابل توجه مقاومتهاي اوليه

حفظ رواني بتن(اسلامپ)كه بستگي به مسافت حمل وزمان بتن ريزي دارد.

كاهش جمع شدگي و خزش

كاهش نرخ كربناسيون در بتن

سوپرويسکوز-۳۱۱۰ فاقد يون كلر و مواد خورنده بوده و به آرماتور صدمه اي نمي زند لذا استفاده از آن در بتنهاي مسلح و پيش تنيده بلامانع است.

مشخصات فني:

نوع : پلي كربوكسي ليت اصلاح شده

رنگ: مايع قهوه اي روشن

وزن مخصوص: ۰/۰۲ ± ۱/۱۰

مقدار PH : 1±۶

شرايط نگهداري: به دور از تابش مستقيم آفتاب و انجماد در دماي بين ۵ تا ۳۵ درجه سانتي گراد نگهداري گردد.

مدت نگهداري: ۱۵ ماه پس از توليد به شرايط نگهداري در بسته بندي اوليه و ياز نشده

بسته بندي: بشكه هاي ۲۰۰ كيلوگرمي وفلوبين هاي ۱۰۰۰ ليتري (قابل ارائه در كانتينر و تانكر)

کاربرد:

ميزان مصرف: جهت توليد بتن هاي پلاستيك و خميري ميزان مصرف پيشنهادي ۰/۳ تا ۱ درصد وزن سيمان مصرفي است.

جهت توليد بتن هاي خودويبره (S.C.C) و بتن هاي با رواني بالا ميزان مصرف ۴ تا ۱/۵ درصد وزن سيمان مصرفي است.

توضيح اينكه براي تعيين مقدار دقيق مصرف توصيه مي شود كه مخلوطهاي آزمايشي توصيه شود.

طريقه اختلاط: سوپو ويسكوز-۳۱۱۰ مستقيماً به آب اختلاط بتن قبل از اضافه شدن به مصالح و يا همزمان با آب اختلاط به مصالح افزوده گردد. (جهت كنترل بهتر خاصيت كاهندگي آب اين افزودني ابتدا حداقل ميزان آب اختلاط اضافه گردد و ۶۰ ثانيه مخلوط بتن در ميكسر هم زده شود سپس مابقي آب اختلاط در صورت پايين بودن رواني جهت حصول كارايي مورد نظر به مخلوط بتن اضافه گردد).

بتن ريزي: استفاده از سوپرويسکوز-۳۱۱۰ موجبات توليد بتن با كيفيت بالا را فراهم مي سازد. لذا رعايت اصول بتن ريزي با استفاده از اين ماده آسان تر مي گردد و بتن تازه بايستي به طور مناسب عمل آوري گردد.

توجه: سوپرويسکوز-۳۱۱۰ جهت توليد بتن هاي خودويبره (S.C.C) نيز استفاده مي گردد براي اين منظور طرح اختلاط خاصي مورد نياز است.

در صورتيكه سوپرويسکوز-۳۱۱۰ يخ بزند بايستي در دماي اتاق به آرامي ذوب شود و پس از آن هم زده شود

ترکيبات:

سوپرويسكوز سازگار با مواد ذيل مي باشد:

Rapid

FG 901

Silica Fume

Retarder

قبل از استفاده از تركيب سوپرويسكوز و مواد فوق الذكر لطفاً با واحد فني مشورت نمائيد.

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني: در صورت تماس با پوست با آب و صابون بشوئيد.

در صورت تماس با چشم يا مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوئيد و بلافاصله به پزشك مراجعه كنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب يا خاك نريزيد.

مسمويت: زير نظر آيين نامه هاي بهداشت سوييس غير سمي است.

حمل و .نقل: بي خطر