سوپر فوق روان کننده و کاهنده آب ممتاز

تعريف:

سیکا ويسکوکریت۱ نسل سوم فوق روان كننده ها جهت استفاده در بتن و ملات است.

موارد مصرف:

سیکا ويسکوکریت۱ براي توليد بتن در كارگاه جهت دستيابي به كيفيت بالا مانند بتن آماده مناسب مي باشد.

سیکا ويسکوکریت۱ جهت استفاده در فصل تابستان براي بتن هاي با مسافت حمل بالا و همچنين بتن ريزي هايي كه با تأخير زياد مواجه مي شود مناسب مي باشد.

افزودني فوق امكان كاهندگي قابل توجه آب ، ايجاد چسبندگي و پيوستگي بالا بين سنگدانه ها و همچنين خودتراكمي بتن (بتن خودويبره) را فراهم مي سازد.

سیکا ويسکوکریت۱ جهت توليد انواع بتن هاي ذيل استفاده مي گردد:

*

      بتن هاي خودويبره و خودتراكم

*

      بتن ريزي در هواي گرم ، با مسافت حمل و زمان بتن ريزي بالا

*

      بتن هاي با كاهندگي آب بالا (تا۳۰درصد)

*

      بتن هاي مقاومت بالا

كاهندگي آب به ميزان قابل توجه و رواني بالا در اجراي بتن هاي مذكور و در نتيجه دستيابي به مقاومتهاي اوليه بالا حاصل استفاده از سیکا ويسکوکریت۱ مي باشد.

فوايد:

سیکا ويسکوکریت۱ به واسطه خواص جذب سطحي و جداسازي مولكولي ذرات سيماني با مكانيزم هاي متفاوتي به شرح ذيل عمل مي كند.

*

      رفتار خودتراكمي بالا مناسب براي توليد بتن هاي خودويبره (S.C.C)

*

      كاهندگي قابل توجه آب در نتيجه توليد بتن با وزن مخصوص و مقاومت بالا

*

      رواني بسيار بالا و تراكم آسان تر بتن

*

      حفظ رواني بتن(اسلامپ)كه بستگي به مسافت حمل وزمان بتن ريزي دارد.

*

      بهبود آب بندي بتن

*

      كاهش جمع شدگي و خزش

*

      كاهش نرخ كربناسيون در بتن

سیکا ويسکوکریت۱ فاقد يون كلر و مواد خورنده بوده و به آرماتور صدمه اي نمي زند لذا استفاده از آن در بتنهاي مسلح و پيش تنيده بلامانع است.

مشخصات فني:

نوع : پلي كربوكسيلات اصلاح شده

رنگ: مايع قهوه اي روشن

وزن مخصوص:۱٫۰۸

مقدار PH :1±۶

شرايط نگهداري: به دور از تابش مستقيم آفتاب و انجماد در دماي بين ۵ تا ۳۵ درجه سانتي گراد نگهداري گردد.

مدت نگهداري: ۱۵ ماه پس از توليد به شرايط نگهداري در بسته بندي اوليه و ياز نشده

بسته بندي: بشكه هاي ۲۲۰ كيلوگرمي

کاربرد:

ميزان مصرف: جهت توليد بتن هاي پلاستيك و خميري ميزان مصرف پيشنهادي ۰/۳ تا ۱ درصد وزن سيمان مصرفي است.

جهت توليد بتن هاي خودويبره (S.C.C) و بتن هاي با رواني بالا ميزان مصرف ۰/۸ تا ۱/۵ درصد وزن سيمان مصرفي است.

توضيح اينكه براي تعيين مقدار دقيق مصرف توصيه مي شود كه مخلوطهاي آزمايشي توصيه شود.

طريقه اختلاط: سیکا ويسکوکریت۱ مستقيماً به آب اختلاط بتن قبل از اضافه شدن به مصالح و يا همزمان با آب اختلاط به مصالح افزوده گردد. (جهت كنترل بهتر خاصيت كاهندگي آب اين افزودني ابتدا حداقل ميزان آب اختلاط اضافه گردد و ۶۰ ثانيه مخلوط بتن در ميكسر هم زده شود سپس مابقي آب اختلاط در صورت پايين بودن رواني جهت حصول كارايي مورد نظر به مخلوط بتن اضافه گردد).

بتن ريزي: استفاده از سیکا ويسکوکریت۱ موجبات توليد بتن با كيفيت بالا را فراهم مي سازد. لذا رعايت اصول بتن ريزي با استفاده از اين ماده آسان تر مي گردد و بتن تازه بايستي به طور مناسب عمل آوري گردد.

توجه: سیکا ويسکوکریت۱ جهت توليد بتن هاي خودويبره (S.C.C) نيز استفاده مي گردد براي اين منظور طراح اختلاط خاصي مورد نياز است. در صورتيكه سیکا ويسکوکریت۱ يخ بزند بايستي در دماي اتاق به آرامي ذوب شود و پس از آن هم زده شود.

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني: در صورت تماس با پوست با آب و صابون بشوئيد.

در صورت تماس با چشم يا مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوئيد و بلافاصله به پزشك مراجعه كنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب يا خاك نريزيد.

مسمويت: زير نظر آيين نامه هاي بهداشت سوييس غير سمي است.

حمل و .نقل: بي خطر