تعريف:

ابر روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات با حفظ کارایی

معرفی محصول:

سیکا ويسکوز۲۰۱۰ یک افزودنی بر پایه پلی کربوکسیلات می باشد که برای تولید بتن های توانمند که نیاز به کسب مقاومت های زیاد و عملکرد خوب هستند طرح شده ا ند. این محصول فاقد یون کلر میباشد و با انواع سیمان سازگار است.

این محصول بر اساس استانداردISIR-2930 (جدول۳) و نوع Fاستاندارد ۴۹۴ ۸  (1017-EN934-2  ASMتولید  و عرضه میگردد.

عملکرد: 

ویسکوز ۲۰۱۰ با فوق روان کننده های متداول متفاوت است بدین ترتیب که دارای زنجیر ه های جا نبی مولکولی می باشد و در شروع آب گیری سیمان همانند فوق روان کننده های متداول با افزایش الکتریسیته ساکن باعث پخش شدگی ذرات سیمان می شود ولی در ادامه حضور همین زنجیر ه های جانبی باعث ممانعت شدید ازتجمع مجدد ذرات سیمان می شود. این رفتار باعث پدیدار شدن بتنی روان با حفظ کارایی حتی در مقادیر بسیار کم می باشد.

موارد کاربرد:

بتن ریزی در هوای نورمال یا نسبتان گرم

تولید بتن توانمند و با نسبت آب به سیمان کم

تولید بتن خود متراکم SCC

تولید بتن های حاوی انواع پوزولان و سرباره نظیر دوده سیلیسی. خاکستر بادی و غیره

استفاده در کف سازی صنعتی

مزایای استفاده :

  پخش بهتر ذرات داخل بتن

  بهبود مقاومت های مکانیکی بتن (مقاومت فشاری ، خمشی، وغیره)

   افزایش چسبندگی بتن و میلگرد

افزایش روانی بتن و بهبود خواص پمپ پذیری و پرکنندگی آن

   جلوگیری از ایجاد درز سرد در بتن ریزی های ناپیوسته با حجم زیاد

مقادیر مصرف :

    مصرف متداول ویسکوز ۲۰۱۰ بین  4/0  تا ۱  درصد وزن سیمان می باشد

    مقادیر خارج از محدوده به شرط انجام آزمایشهای کارگاهی مجاز است

    بدیهی است برای دستیا بی به مقدار مورد نیاز، انجام آزمایش های کارگاهی برای هر پروژه ضروری است

    مصرف بیش از اندازه این افزودنی باعث تاخیر در زمان اولیه و نهایی و همچنین تاخیر در کسب مقاومت کوتاه

    مدت میشود. 

روش مصرف:  

   ویسکوز۲۰۱۰ باید در زمان  ساخت بتن اضافه شود و تاثیر بهتر آن زمانی است حدودا ۷۰ الی ۸۰ درصد طرح       اضافه شده باشد.

   هرگز این محصول را به مصالح خشک اضافه نکنید.

   عدم اختلاط این محصول با هر نوع محصول دیگر مگر با تاییدیه این شرکت امکان پذیر است

    پس از افزودن این محصول باید عمل اختلاط تا دستیابی به بتن همگن ادامه یابد

مشخصات ظاهری: 

 شکل ظاهری : مایع روان

  رنگ: قهو ه ای

  وزن مخصوص:    1/06 +-   0/02  gr/cm در دمای ۲۰ سانتیگراد

  عدد قلیایی ۵٫ ۰ +-۵

   مقدار کلر:  کمتر از ۱/۰ درصد

بسته بندی:     

 ویسکوز ۲۰۱۰ در گالن های ۲۲ کیلوگرمی و بشکه های ۲۲۰ و ۱۱۰۰ کیلوگرمی و تانکر های بزرگ عرضه   می گردد.

شرايط نگهداري

  بایستی در ظروف اصلی خود و در دمای ۵+ سانتیگراد به دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری  شود.

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني: در صورت تماس با پوست با آب و صابون بشوئيد.

در صورت تماس با چشم يا مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوئيد و بلافاصله به پزشك مراجعه كنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب يا خاك نريزيد.

مسمويت: زير نظر آيين نامه هاي بهداشت سوييس غير سمي است.

حمل و .نقل: بي خطر

تعریف: ابر روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات با حفظ کارایی

معرفی محصول:

سیکا ويسکوز۲۰۳۰ یک افزودنی بر پایه پلی کربوکسیلات می باشد که برای تولید بتن های توانمند که نیاز به کسب مقاومت های زیاد و عملکرد خوب هستند طرح شده ا ند. این محصول فاقد یون کلر میباشد و با انواع سیمان سازگار است.

این محصول بر اساس استانداردISIR-2930 (جدول۳) و نوع Fاستاندارد ۴۹۴ ۸  (1017-EN934-2  ASMتولید  و عرضه میگردد.

عملکرد: 

ویسکوز ۲۰۳۰ با فوق روان کننده های متداول متفاوت است بدین ترتیب که دارای زنجیر ه های جا نبی مولکولی می باشد و در شروع آب گیری سیمان همانند فوق روان کننده های متداول با افزایش الکتریسیته ساکن باعث پخش شدگی ذرات سیمان می شود ولی در ادامه حضور همین زنجیر ه های جانبی باعث ممانعت شدید ازتجمع مجدد ذرات سیمان می شود. این رفتار باعث پدیدار شدن بتنی روان با حفظ کارایی حتی در مقادیر بسیار کم می باشد.

موارد کاربرد:

بتن ریزی در هوای نورمال یا نسبتان گرم

تولید بتن توانمند و با نسبت آب به سیمان کم

تولید بتن خود متراکم SCC

تولید بتن های حاوی انواع پوزولان و سرباره نظیر دوده سیلیسی. خاکستر بادی و غیره

استفاده در کف سازی صنعتی

مزایای استفاده :

 پخش بهتر ذرات داخل بتن  

بهبود مقاومت های مکانیکی بتن (مقاومت فشاری ، خمشی، وغیره)

افزایش چسبندگی بتن و میلگرد

افزایش روانی بتن و بهبود خواص پمپ پذیری و پرکنندگی آن

جلوگیری از ایجاد درز سرد در بتن ریزی های ناپیوسته با حجم زیاد

مقادیر مصرف :

    مصرف متداول ویسکوز ۲۰۳۰ بین  4/0  تا ۱  درصد وزن سیمان می باشد

    مقادیر خارج از محدوده به شرط انجام آزمایشهای کارگاهی مجاز است

    بدیهی است برای دستیا بی به مقدار مورد نیاز، انجام آزمایش های کارگاهی برای هر پروژه ضروری است

    مصرف بیش از اندازه این افزودنی باعث تاخیر در زمان اولیه و نهایی و همچنین تاخیر در کسب مقاومت کوتاه

    مدت میشود. 

روش مصرف:  

   ویسکوز۲۰۳۰ باید در زمان  ساخت بتن اضافه شود و تاثیر بهتر آن زمانی است حدودا ۷۰ الی ۸۰ درصد طرح       اضافه شده باشد.

 هرگز این محصول را به مصالح خشک اضافه نکنید.

  عدم اختلاط این محصول با هر نوع محصول دیگر مگر با تاییدیه این شرکت امکان پذیر است

   پس از افزودن این محصول باید عمل اختلاط تا دستیابی به بتن همگن ادامه یابد

مشخصات ظاهری:

     شکل ظاهری : مایع روان

      رنگ: قهو ه ای

      وزن مخصوص:    1/07 +-   0/02  gr/cm در دمای ۲۰ سانتیگراد

      عدد قلیایی ۵٫ ۰ +-۵

      مقدار کلر:  کمتر از ۱/۰ درصد

بسته بندی:     

 ویسکوز ۲۰۳۰ در گالن های ۲۲ کیلوگرمی و بشکه های ۲۲۰ و ۱۱۰۰ کیلوگرمی و تانکر های بزرگ عرضه می گردد.

شرايط نگهداري

  بایستی در ظروف اصلی خود و در دمای ۵+ سانتیگراد به دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری  شود.

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني: در صورت تماس با پوست با آب و صابون بشوئيد.

در صورت تماس با چشم يا مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوئيد و بلافاصله به پزشك مراجعه كنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب يا خاك نريزيد.

مسمويت: زير نظر آيين نامه هاي بهداشت سوييس غير سمي است.

حمل و .نقل: بي خطر P

سوپر فوق روان کننده با خاصيت زود سخت کنندگی.

تعريف:

اين ماده يك سوپر فوق روان کننده  زودگير براي بتن و ملات است. اين افزودني ، ‌مقاومت اوليه را افزايش مي دهد ، بدون آنكه بر روي مقاومت نهايي اثر منفي بگذارد.

موارد مصرف:

در موارديكه مقاومت اوليه بالا پس از ۸ الي ۲۴ ساعت مورد نظر باشد، در كارخانه هاي بتن آماده و براي استفاده با دماي بين ۵ تا ۲۰ درجه سانتيگراد قابل استفاده است.

استفاده از اين ماده امكان ماله كشي و پرداخت سطح بتن را در دماهاي پايين فراهم مي‌آورد، بدون آنكه از پيوستگي و چسبندگي بتن کاسته شود.

بدين ترتيب اين محصول براي استفاده در بتن دالها و سيستم سقفها بويژه در زمستان كه بتن در معرض هوا قرار دارد ،‌ بسيار مناسب است.

فوايد:

موجب پراكندگي بهتر سيمان در بتن مي شود، كه در نتيجه بدون كاهش پيوستگي و چسبندگي ، حالت خميري بهتري به بتن مي دهد.

البته بسته به مقدار مصرف ، نسبت آب به سيمان را مي توان تا ۱۰% كاهش داد و بواسطه آن مقاومت هاي اوليه را تا حدود ۵۰%  نسبت به بتن حاوي ساير فوق روان كننده افزايش داد.

اين ماده بدون كلرايد است و هيچ محدوديتي براي استفاده در بتن مسلح و بتن پيش تنيده ندارد. با اين وجود ، نبايد آنرا بهمراه افزودني هاي منبسط شونده و افزودني هاي جبران كننده جمع شدگي بكار برد.

چنانچه مقاومت هاي اوليه بالاتري مورد نياز باشد ، مي توان از افزودني زود سخت كننده رپيد در بتن استفاده كرد.

مشخصات فني :

PH: 5+-1

شكل ظاهري: مايع مايل به زرد شیری

بسته بندي: بشكه هاي ۲۲۰ كيلوگرمي

وزن مخصوص: ۰/۰۲ ± ۱/۰۷ كيلوگرم بر ليتر

نوع: تركيبي از مواد ديسپرس شده مصنوعي و مواد تركيب كننده

مدت نگهداري:۱۸ماه پس از توليد ، به شرط نگهداري در بسته بندي اوليه و باز نشده

شرايط نگهداري: بايد دور از تابش مستقيم  نور آفتاب و همچنين انجماد نگهداري شود.

 

 

كاربرد:

ميزان مصرف: ميـزان مصرف پيشنهادي براي دستيابي به بتن خميري وبا مقاومت اوليه بالا بين ۰/۴ تا۱/۵ درصد وزن  سيمان مصرفي است .

طريقه اختلاط: اين افزودني را مي توان به آب اختلاط افـزود و يا همزمان با افزودن آب اختلاط به داخـل ميکسر ريخت . همچنين مي توان اين افزودني را در محل بتن ريزي به داخل تراك ميكسـر اضافه كرد. در اين حالت پس از افـزودن آن به داخل تراك ميكسر لازم است كه عمل مخلوط كردن به مدت حداقل يك دقيقه به ازاي هرمتر مكعب افزايش يابد. پيش از تخليه بتن بايد يكنواختي و همگني آن بطور چشمي كنترل شود.

بتن ريزي: با استفـاده از اين ماده مي تـوان بتن با كيفيت بالا توليـد كرد. بتن تازه ، بويژه در دماهاي پايين بايد به نحو مناسبي عمل‌آوري شود.

v طبـق استاندارد  SIA 162_ 1989، دماي بتن تازه در حين بتن ريزي نبايـد كمتر از ۵ درجه سانتيگراد باشد. چناچه احتمال يخ زدگي وجود داشته باشد بايد تمهيداتي مناسب براي محافظت بتن بكار برده شود تا زماني كه بتن به مقاومت كافي در برابر يخبندان  ۱۰  نيوتن بر ميليمتر مربع  دست يابد.

v اين ماده را نمي توان با افزودني هاي منبسط شونده تركيب كرد.

نكات مهم:

چنانچه اين افزودني براي توليد و ريختن بتن روان مورد استفاده قرار مي گيرد ، نكات اجراي مناسب را درنظر بگيريد.

سیکامنت۲۰HE يخ زده را پس از آنكه به آرامي در دماي اتاق باز شد و به دقت نيز مخلوط شد ميتوان مورد استفاده قرارداد.

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني درصورت تماس با پوست با آب وصابون بشوييد در صورت تماس با چشم و يا با مخاطهاي تنفسي باآب گرم بشوييد و بلافاصله به پزشك مراجعه كنيد.

مسائل زيست محيطي:   مقادير اضافي را در آب و يا خاك نريزيد.

مسمويت: غيرسمي است

حمل

تعريف:

ابر روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات با حفظ کارایی

معرفی محصول:

سیکا ويسکوز۲۰۱۲ یک افزودنی بر پایه پلی کربوکسیلات می باشد که برای تولید بتن های توانمند که نیاز به کسب مقاومت های زیاد و عملکرد خوب هستند طرح شده ا ند. این محصول فاقد یون کلر میباشد و با انواع سیمان سازگار است.

این محصول بر اساس استانداردISIR-2930 (جدول۳) و نوع Fاستاندارد ۴۹۴ ۸  (1017-EN934-2  ASMتولید  و عرضه میگردد.

عملکرد: 

ویسکوز ۲۰۱۲ با فوق روان کننده های متداول متفاوت است بدین ترتیب که دارای زنجیر ه های جا نبی مولکولی می باشد و در شروع آب گیری سیمان همانند فوق روان کننده های متداول با افزایش الکتریسیته ساکن باعث پخش شدگی ذرات سیمان می شود ولی در ادامه حضور همین زنجیر ه های جانبی باعث ممانعت شدید ازتجمع مجدد ذرات سیمان می شود. این رفتار باعث پدیدار شدن بتنی روان با حفظ کارایی حتی در مقادیر بسیار کم می باشد.

موارد کاربرد:

بتن ریزی در هوای نورمال یا نسبتان گرم

تولید بتن توانمند و با نسبت آب به سیمان کم

تولید بتن خود متراکم SCC

تولید بتن های حاوی انواع پوزولان و سرباره نظیر دوده سیلیسی. خاکستر بادی و غیره

استفاده در کف سازی صنعتی

مزایای استفاده :

 پخش بهتر ذرات داخل بتن

بهبود مقاومت های مکانیکی بتن (مقاومت فشاری ، خمشی، وغیره)

افزایش چسبندگی بتن و میلگرد

افزایش روانی بتن و بهبود خواص پمپ پذیری و پرکنندگی آن

جلوگیری از ایجاد درز سرد در بتن ریزی های ناپیوسته با حجم زیاد

مقادیر مصرف :

مصرف متداول ویسکوز ۲۰۱۲ بین  0/3  تا ۱  درصد وزن سیمان می باشد

مقادیر خارج از محدوده به شرط انجام آزمایشهای کارگاهی مجاز است

بدیهی است برای دستیا بی به مقدار مورد نیاز، انجام آزمایش های کارگاهی برای هر پروژه ضروری است

مصرف بیش از اندازه این افزودنی باعث تاخیر در زمان اولیه و نهایی و همچنین تاخیر در کسب مقاومت     کوتاهمدت میشود.

روش مصرف:  

ویسکوز۲۰۱۲ باید در زمان  ساخت بتن اضافه شود و تاثیر بهتر آن زمانی است حدودا ۷۰ الی ۸۰ درصدطرح    اضافه شده باشد.

هرگز این محصول را به مصالح خشک اضافه نکنید.

عدم اختلاط این محصول با هر نوع محصول دیگر مگر با تاییدیه این شرکت امکان پذیر است

پس از افزودن این محصول باید عمل اختلاط تا دستیابی به بتن همگن ادامه یابد

مشخصات ظاهری:

 شکل ظاهری : مایع روان

رنگ: قهو ه ای

وزن مخصوص :   gr/cm   02/0 +-  1/11 در دمای ۲۰ سانتیگراد

عدد قلیایی:  5. 0 +- 5

مقدار کلر:  کمتر از۰/۱ درصد

بسته بندی:     

ویسکوز ۲۰۱۲ در گالن های ۲۲ کیلوگرمی و بشکه های ۲۲۰ و ۱۱۰۰ کیلوگرمی و تانکر های بزرگ عرضه

می گردد.

شرايط نگهداري:

بایستی در ظروف اصلی خود و در دمای ۵+ سانتیگراد به دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني: در صورت تماس با پوست با آب و صابون بشوئيد.

در صورت تماس با چشم يا مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوئيد و بلافاصله به پزشك مراجعه كنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب يا خاك نريزيد.

مسمويت: زير نظر آيين نامه هاي بهداشت سوييس غير سمي است.

حمل و .نقل: بي خطر

تعريف:

ابر روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات با حفظ کارایی

معرفی محصول:

سیکا ويسکوز۲۰۲۰ یک افزودنی بر پایه پلی کربوکسیلات می باشد که برای تولید بتن های توانمند که نیاز به کسب مقاومت های زیاد و عملکرد خوب هستند طرح شده ا ند. این محصول فاقد یون کلر میباشد و با انواع سیمان سازگار است.

این محصول بر اساس استانداردISIR-2930 (جدول۳) و نوع Fاستاندارد ۴۹۴ ۸  (1017-EN934-2  ASMتولید  و عرضه میگردد.

عملکرد: 

ویسکوز ۲۰۲۰ با فوق روان کننده های متداول متفاوت است بدین ترتیب که دارای زنجیر ه های جا نبی مولکولی می باشد و در شروع آب گیری سیمان همانند فوق روان کننده های متداول با افزایش الکتریسیته ساکن باعث پخش شدگی ذرات سیمان می شود ولی در ادامه حضور همین زنجیر ه های جانبی باعث ممانعت شدید ازتجمع مجدد ذرات سیمان می شود. این رفتار باعث پدیدار شدن بتنی روان با حفظ کارایی حتی در مقادیر بسیار کم می باشد.

موارد کاربرد:

بتن ریزی در هوای نورمال یا نسبتان گرم

تولید بتن توانمند و با نسبت آب به سیمان کم

تولید بتن خود متراکم SCC

تولید بتن های حاوی انواع پوزولان و سرباره نظیر دوده سیلیسی. خاکستر بادی و غیره

استفاده در کف سازی صنعتی

مزایای استفاده :

 پخش بهتر ذرات داخل بتن

بهبود مقاومت های مکانیکی بتن (مقاومت فشاری ، خمشی، وغیره)

افزایش چسبندگی بتن و میلگرد

افزایش روانی بتن و بهبود خواص پمپ پذیری و پرکنندگی آن

جلوگیری از ایجاد درز سرد در بتن ریزی های ناپیوسته با حجم زیاد

مقادیر مصرف :

مصرف متداول ویسکوز ۲۰۲۰ بین ۰/۳  تا ۱  درصد وزن سیمان می باشد

مقادیر خارج از محدوده به شرط انجام آزمایشهای کارگاهی مجاز است

بدیهی است برای دستیا بی به مقدار مورد نیاز، انجام آزمایش های کارگاهی برای هر پروژه ضروری است

مصرف بیش از اندازه این افزودنی باعث تاخیر در زمان اولیه و نهایی و همچنین تاخیر در کسب مقاومت کوتاه مدت میشود.

روش مصرف:  

ویسکوز۲۰۲۰ باید در زمان  ساخت بتن اضافه شود و تاثیر بهتر آن زمانی است حدودا ۷۰ الی ۸۰ درصد طرح     اضافه شده باشد.

هرگز این محصول را به مصالح خشک اضافه نکنید.

عدم اختلاط این محصول با هر نوع محصول دیگر مگر با تاییدیه این شرکت امکان پذیر است

پس از افزودن این محصول باید عمل اختلاط تا دستیابی به بتن همگن ادامه یابد

مشخصات ظاهری:

شکل ظاهری : مایع روان

رنگ : قهو ه ای

وزن مخصوص :  1/09 +-   0/02  gr/cm در دمای ۲۰ سانتیگراد

عدد قلیایی : ۵٫ ۰ +-۵

مقدار کلر:  کمتر از ۰/۱ درصد

بسته بندی:     

ویسکوز ۲۰۲۰ در گالن های ۲۲ کیلوگرمی و بشکه های ۲۲۰ و ۱۱۰۰ کیلوگرمی و تانکر های بزرگ عرضه     می گردد.

شرايط نگهداري:

بایستی در ظروف اصلی خود و در دمای ۵+ سانتیگراد به دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری  شود.

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني: در صورت تماس با پوست با آب و صابون بشوئيد.

در صورت تماس با چشم يا مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوئيد و بلافاصله به پزشك مراجعه كنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب يا خاك نريزيد.

مسمويت: زير نظر آيين نامه هاي بهداشت سوييس غير سمي است.

حمل و .نقل: بي خطر

سوپر فوق روان کننده و کاهنده آب ممتاز

تعريف:

سیکا ويسکوکریت۵ نسل سوم فوق روان كننده ها جهت استفاده در بتن و ملات است.

اين ماده مطابق با استاندارد SIA 162 (1989) AND prEN 934-2 است.

موارد مصرف:

سیکا ويسکوکریت۵ براي توليد بتن در كارگاه جهت دستيابي به كيفيت بالا مانند بتن آماده مناسب مي باشد.

سیکا ويسکوکریت۵ جهت استفاده در فصل تابستان براي بتن هاي با مسافت حمل بالا و همچنين بتن ريزي هايي كه با تأخير زياد مواجه مي شود مناسب مي باشد.

افزودني فوق امكان كاهندگي قابل توجه آب ، ايجاد چسبندگي و پيوستگي بالا بين سنگدانه ها و همچنين خودتراكمي بتن (بتن خودويبره) را فراهم مي سازد.

سیکا ويسکوکریت۵ جهت توليد انواع بتن هاي ذيل استفاده مي گردد:

بتن هاي خودويبره و خودتراكم

بتن ريزي در هواي گرم ، با مسافت حمل و زمان بتن ريزي بالا

بتن هاي با كاهندگي آب بالا (تا۳۰درصد)

بتن هاي مقاومت بالا

كاهندگي آب به ميزان قابل توجه و رواني بالا در اجراي بتن هاي مذكور و در نتيجه دستيابي به مقاومتهاي اوليه بالا حاصل استفاده از سیکا ويسکوکریت۵ مي باشد.

فوايد:

سیکا ويسکوکریت۵ به واسطه خواص جذب سطحي و جداسازي مولكولي ذرات سيماني با مكانيزم هاي متفاوتي به شرح ذيل عمل مي كند.

رفتار خودتراكمي بالا مناسب براي توليد بتن هاي خودويبره (S.C.C)

كاهندگي قابل توجه آب در نتيجه توليد بتن با وزن مخصوص و مقاومت بالا

رواني بسيار بالا و تراكم آسان تر بتن

حفظ رواني بتن(اسلامپ)كه بستگي به مسافت حمل وزمان بتن ريزي دارد.

بهبود آب بندي بتن

كاهش جمع شدگي و خزش

كاهش نرخ كربناسيون در بتن

سیکا ويسکوکریت۵ فاقد يون كلر و مواد خورنده بوده و به آرماتور صدمه اي نمي زند لذا استفاده از آن در بتنهاي مسلح و پيش تنيده بلامانع است.

مشخصات فني:

نوع : پلي كربوكسيلات اصلاح شده

رنگ: مايع زرد شیری

وزن مخصوص:۱٫۰۵

مقدار PH :1±۵

شرايط نگهداري: به دور از تابش مستقيم آفتاب و انجماد در دماي بين ۵ تا ۳۵ درجه سانتي گراد نگهداري گردد.

مدت نگهداري: ۱۵ ماه پس از توليد به شرايط نگهداري در بسته بندي اوليه و ياز نشده

بسته بندي: بشكه هاي ۲۲۰ كيلوگرمي

کاربرد:

ميزان مصرف: جهت توليد بتن هاي پلاستيك و خميري ميزان مصرف پيشنهادي ۰/۵ تا ۱/۵ درصد وزن سيمان مصرفي است.

جهت توليد بتن هاي خودويبره (S.C.C) و بتن هاي با رواني بالا ميزان مصرف ۱/۵ تا ۲ درصد وزن سيمان مصرفي است.

توضيح اينكه براي تعيين مقدار دقيق مصرف توصيه مي شود كه مخلوطهاي آزمايشي توصيه شود.

طريقه اختلاط: سیکا ويسکوکریت۵ مستقيماً به آب اختلاط بتن قبل از اضافه شدن به مصالح و يا همزمان با آب اختلاط به مصالح افزوده گردد. (جهت كنترل بهتر خاصيت كاهندگي آب اين افزودني ابتدا حداقل ميزان آب اختلاط اضافه گردد و ۶۰ ثانيه مخلوط بتن در ميكسر هم زده شود سپس مابقي آب اختلاط در صورت پايين بودن رواني جهت حصول كارايي مورد نظر به مخلوط بتن اضافه گردد).

بتن ريزي: استفاده از سیکا ويسکوکریت۵ موجبات توليد بتن با كيفيت بالا را فراهم مي سازد. لذا رعايت اصول بتن ريزي با استفاده از اين ماده آسان تر مي گردد و بتن تازه بايستي به طور مناسب عمل آوري گردد.

توجه: سیکا ويسکوکریت۵ جهت توليد بتن هاي خودويبره (S.C.C) نيز استفاده مي گردد براي اين منظور طراح اختلاط خاصي مورد نياز است. در صورتيكه سیکا ويسکوکریت۵ يخ بزند بايستي در دماي اتاق به آرامي ذوب شود و پس از آن هم زده شود.

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني: در صورت تماس با پوست با آب و صابون بشوئيد.

در صورت تماس با چشم يا مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوئيد و بلافاصله به پزشك مراجعه كنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب يا خاك نريزيد.

مسمويت: زير نظر آيين نامه هاي بهداشت سوييس غير سمي است.

حمل و .نقل: بي خطر

سوپر فوق روان کننده و کاهنده آب ممتاز

تعريف:

سیکا ويسکوکریت۱ نسل سوم فوق روان كننده ها جهت استفاده در بتن و ملات است.

موارد مصرف:

سیکا ويسکوکریت۱ براي توليد بتن در كارگاه جهت دستيابي به كيفيت بالا مانند بتن آماده مناسب مي باشد.

سیکا ويسکوکریت۱ جهت استفاده در فصل تابستان براي بتن هاي با مسافت حمل بالا و همچنين بتن ريزي هايي كه با تأخير زياد مواجه مي شود مناسب مي باشد.

افزودني فوق امكان كاهندگي قابل توجه آب ، ايجاد چسبندگي و پيوستگي بالا بين سنگدانه ها و همچنين خودتراكمي بتن (بتن خودويبره) را فراهم مي سازد.

سیکا ويسکوکریت۱ جهت توليد انواع بتن هاي ذيل استفاده مي گردد:

*

      بتن هاي خودويبره و خودتراكم

*

      بتن ريزي در هواي گرم ، با مسافت حمل و زمان بتن ريزي بالا

*

      بتن هاي با كاهندگي آب بالا (تا۳۰درصد)

*

      بتن هاي مقاومت بالا

كاهندگي آب به ميزان قابل توجه و رواني بالا در اجراي بتن هاي مذكور و در نتيجه دستيابي به مقاومتهاي اوليه بالا حاصل استفاده از سیکا ويسکوکریت۱ مي باشد.

فوايد:

سیکا ويسکوکریت۱ به واسطه خواص جذب سطحي و جداسازي مولكولي ذرات سيماني با مكانيزم هاي متفاوتي به شرح ذيل عمل مي كند.

*

      رفتار خودتراكمي بالا مناسب براي توليد بتن هاي خودويبره (S.C.C)

*

      كاهندگي قابل توجه آب در نتيجه توليد بتن با وزن مخصوص و مقاومت بالا

*

      رواني بسيار بالا و تراكم آسان تر بتن

*

      حفظ رواني بتن(اسلامپ)كه بستگي به مسافت حمل وزمان بتن ريزي دارد.

*

      بهبود آب بندي بتن

*

      كاهش جمع شدگي و خزش

*

      كاهش نرخ كربناسيون در بتن

سیکا ويسکوکریت۱ فاقد يون كلر و مواد خورنده بوده و به آرماتور صدمه اي نمي زند لذا استفاده از آن در بتنهاي مسلح و پيش تنيده بلامانع است.

مشخصات فني:

نوع : پلي كربوكسيلات اصلاح شده

رنگ: مايع قهوه اي روشن

وزن مخصوص:۱٫۰۸

مقدار PH :1±۶

شرايط نگهداري: به دور از تابش مستقيم آفتاب و انجماد در دماي بين ۵ تا ۳۵ درجه سانتي گراد نگهداري گردد.

مدت نگهداري: ۱۵ ماه پس از توليد به شرايط نگهداري در بسته بندي اوليه و ياز نشده

بسته بندي: بشكه هاي ۲۲۰ كيلوگرمي

کاربرد:

ميزان مصرف: جهت توليد بتن هاي پلاستيك و خميري ميزان مصرف پيشنهادي ۰/۳ تا ۱ درصد وزن سيمان مصرفي است.

جهت توليد بتن هاي خودويبره (S.C.C) و بتن هاي با رواني بالا ميزان مصرف ۰/۸ تا ۱/۵ درصد وزن سيمان مصرفي است.

توضيح اينكه براي تعيين مقدار دقيق مصرف توصيه مي شود كه مخلوطهاي آزمايشي توصيه شود.

طريقه اختلاط: سیکا ويسکوکریت۱ مستقيماً به آب اختلاط بتن قبل از اضافه شدن به مصالح و يا همزمان با آب اختلاط به مصالح افزوده گردد. (جهت كنترل بهتر خاصيت كاهندگي آب اين افزودني ابتدا حداقل ميزان آب اختلاط اضافه گردد و ۶۰ ثانيه مخلوط بتن در ميكسر هم زده شود سپس مابقي آب اختلاط در صورت پايين بودن رواني جهت حصول كارايي مورد نظر به مخلوط بتن اضافه گردد).

بتن ريزي: استفاده از سیکا ويسکوکریت۱ موجبات توليد بتن با كيفيت بالا را فراهم مي سازد. لذا رعايت اصول بتن ريزي با استفاده از اين ماده آسان تر مي گردد و بتن تازه بايستي به طور مناسب عمل آوري گردد.

توجه: سیکا ويسکوکریت۱ جهت توليد بتن هاي خودويبره (S.C.C) نيز استفاده مي گردد براي اين منظور طراح اختلاط خاصي مورد نياز است. در صورتيكه سیکا ويسکوکریت۱ يخ بزند بايستي در دماي اتاق به آرامي ذوب شود و پس از آن هم زده شود.

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني: در صورت تماس با پوست با آب و صابون بشوئيد.

در صورت تماس با چشم يا مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوئيد و بلافاصله به پزشك مراجعه كنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب يا خاك نريزيد.

مسمويت: زير نظر آيين نامه هاي بهداشت سوييس غير سمي است.

حمل و .نقل: بي خطر

سوپر فوق روان کننده با خاصيت نگهداري اسلامپ

تعريف:

سوپرويسکوز-۳۱۱۰ نسل سوم فوق روان كننده ها جهت استفاده در بتن و ملات است و از ويژگيهاي آن توليد بتن روان با خاصيت نگهداري اسلامپ ميباشد.

اين ماده مطابق با استاندارد ASTM C494-86 Type G and BS 5075:Part 3 است.

موارد مصرف:

سوپرويسکوز-۳۱۱۰بعنوان كاهنده آب بسيار موثر (تا ۳۰ درصد)جهت توليد بتن خود متراكم(S.C.C) با خاصيت رواني بالا وبا ايجاد چسبندگي و پيوستگي بالا بين سنگدانه ها بدون هيچگونه جدا شدگي دانه بندي مورد استفاده قرار ميگيرد ماده مذكور براي بتن ريزي هايي كه با تأخير زياد مواجه مي شود مناسب ميباشد.

كاهندگي آب به ميزان قابل توجه و رواني بالا در اجراي بتن هاي مذكور ودر نتيجه دستيابي به مقاومتهاي اوليه بالا  حاصل استفاده از سوپرويسکوز-۳۱۱۰ مي باشد.

فوايد:

سوپرويسکوز-۳۱۱۰ به واسطه خواص جذب سطحي و جداسازي مولكولي ذرات سيماني با مكانيزم هاي متفاوتي به شرح ذيل عمل مي كند.

رفتار خودتراكمي بالا مناسب براي توليد بتن هاي خودويبره (S.C.C)

كاهندگي قابل توجه آب در نتيجه توليد بتن با وزن مخصوص و مقاومت بالا

رواني بسيار بالا و تراكم آسان تر بتن

افزايش قابل توجه مقاومتهاي اوليه

حفظ رواني بتن(اسلامپ)كه بستگي به مسافت حمل وزمان بتن ريزي دارد.

كاهش جمع شدگي و خزش

كاهش نرخ كربناسيون در بتن

سوپرويسکوز-۳۱۱۰ فاقد يون كلر و مواد خورنده بوده و به آرماتور صدمه اي نمي زند لذا استفاده از آن در بتنهاي مسلح و پيش تنيده بلامانع است.

مشخصات فني:

نوع : پلي كربوكسي ليت اصلاح شده

رنگ: مايع قهوه اي روشن

وزن مخصوص: ۰/۰۲ ± ۱/۱۰

مقدار PH : 1±۶

شرايط نگهداري: به دور از تابش مستقيم آفتاب و انجماد در دماي بين ۵ تا ۳۵ درجه سانتي گراد نگهداري گردد.

مدت نگهداري: ۱۵ ماه پس از توليد به شرايط نگهداري در بسته بندي اوليه و ياز نشده

بسته بندي: بشكه هاي ۲۰۰ كيلوگرمي وفلوبين هاي ۱۰۰۰ ليتري (قابل ارائه در كانتينر و تانكر)

کاربرد:

ميزان مصرف: جهت توليد بتن هاي پلاستيك و خميري ميزان مصرف پيشنهادي ۰/۳ تا ۱ درصد وزن سيمان مصرفي است.

جهت توليد بتن هاي خودويبره (S.C.C) و بتن هاي با رواني بالا ميزان مصرف ۴ تا ۱/۵ درصد وزن سيمان مصرفي است.

توضيح اينكه براي تعيين مقدار دقيق مصرف توصيه مي شود كه مخلوطهاي آزمايشي توصيه شود.

طريقه اختلاط: سوپو ويسكوز-۳۱۱۰ مستقيماً به آب اختلاط بتن قبل از اضافه شدن به مصالح و يا همزمان با آب اختلاط به مصالح افزوده گردد. (جهت كنترل بهتر خاصيت كاهندگي آب اين افزودني ابتدا حداقل ميزان آب اختلاط اضافه گردد و ۶۰ ثانيه مخلوط بتن در ميكسر هم زده شود سپس مابقي آب اختلاط در صورت پايين بودن رواني جهت حصول كارايي مورد نظر به مخلوط بتن اضافه گردد).

بتن ريزي: استفاده از سوپرويسکوز-۳۱۱۰ موجبات توليد بتن با كيفيت بالا را فراهم مي سازد. لذا رعايت اصول بتن ريزي با استفاده از اين ماده آسان تر مي گردد و بتن تازه بايستي به طور مناسب عمل آوري گردد.

توجه: سوپرويسکوز-۳۱۱۰ جهت توليد بتن هاي خودويبره (S.C.C) نيز استفاده مي گردد براي اين منظور طرح اختلاط خاصي مورد نياز است.

در صورتيكه سوپرويسکوز-۳۱۱۰ يخ بزند بايستي در دماي اتاق به آرامي ذوب شود و پس از آن هم زده شود

ترکيبات:

سوپرويسكوز سازگار با مواد ذيل مي باشد:

Rapid

FG 901

Silica Fume

Retarder

قبل از استفاده از تركيب سوپرويسكوز و مواد فوق الذكر لطفاً با واحد فني مشورت نمائيد.

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني: در صورت تماس با پوست با آب و صابون بشوئيد.

در صورت تماس با چشم يا مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوئيد و بلافاصله به پزشك مراجعه كنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب يا خاك نريزيد.

مسمويت: زير نظر آيين نامه هاي بهداشت سوييس غير سمي است.

حمل و .نقل: بي خطر