ملات آنی گیر

تعريف:

یک پودر سیمانی بدون کلراید است که پس از تماس با آب افزایش حجم می دهدوخمیری قدرتمند برای انسداد سریع نشت های پرفشارمی سازد.که با استاندارهای ذیل مطابقت دارد.

موارد مصرف:

متوقف کردن فشار اب و نشست بتن یا سنگ درمحل درزها

مجاری عبور آب

تونلها،سدها،مخازن

چاله آسانسورها

منهول ها و ولوپیت ها.

زیرزمین وسازه های مدفون

 

فوايد:

غير سمي است

چسبندگي فوق العاده به سطوح سالم

فاقد یون کلر

پایدار ودائمی

گیرش سریع

بدون انقباض وترک خوردگی

چسبندگی عالی به انواع مصالح مخصوصا بتن،سنگ واجر

حفظ کیفیت به عمرسازه مورد کاربرد

 

مشخصات فني:

رنگ: خاكستري

حالت فیزیکی:پودر،تک جزئی

۱۳-۱۲:PH

یون کلر:ندارد

زمان گیرش:  ۴۰الی ۸۰ثانیه

مدت زمان نگهداري : ۱۲  ماه پس از توليد بشرط نگهداري در بسته بندي اوليه و بازنشده

vدر صورت بازكردن كيسه ها بايد مواد موجود در كيسه ها در همان روز استفاده شوند.

بسته بندي: كيسه هاي۲۵-۱۰ كيلوگرمي

مشخصات فيزيكي:

وزن مخصوص : ۱/۲ کيلوگرم بر ليتر براي ملات تازه

مقاومتهاي مكانيكي پس از ۲ساعت پس از ۲۸ روز
مقاومت نهایی  ۱۰۹    ۵N/mm ۱۰۹    ۲۵N/mm
     
     

 

 

روش مصرف:

 

سطح را از وجود هرگونه آلودگی،چربی و… پاک کرده وقسمت های سست و ناپایدار را حذف نموده ودرون درزها وشکاف ها را بابرس تمیز کرده ودر صورت خشک بودن محل را با آب خیس نمایید.

آنی گیر را با آب گرم مخلوط کرده تاشکل پذیر گردد.جهت جلوگیری و آب بندی درزها و سوراخها

ملات را به صورتی که به داخل سوراخ موجود وارد گردد شکل دهید.پس از وارد کردن به مدت ۱الی ۲دقیقه با دست آن را نگه دارید تا ازدیاد حجم داده و به جدارها بچسبد.

 

 

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني: از آنجايي كه اين ماده بر پايه سيمان است لذا حساسيت زا بوده و مي تواند باعث ناراحتي هاي چشمي و پوستي شود بنابراين هنگام كار با اين ماده از دستكش و عينك استفاده كنيد.

مسايل زيست محيطي: پودر ملات باعث آلودگي آب مي شود و بايد تحت قوانين بهداشتي دور ريخته شود پودر ملات را در فاضلاب آب يا خاك نريزيد.

مسموميت: غير سمي

حمل و نقل: بي خطر