ماده آب بند زودگير

تعريف:

Accelerator Sika2/4a مايع واترپروف كننده ای است كه مخلوط حاصل از تركيب آن با سيمان واکنش شدید صورت گرفته و باعث جلوگيري از نشتي هاي شديد مي گردد.

موارد مصرف:

 واترپروف كردن اوليه سطوح خيس                         در بولت گذاري در صخره ها و سازه هاي بتني

مشخصات فني:

رنگ: شفاف

مقدار PH: 12

نوع: مايع قليايي ويسكوز

وزن مخصوص: ۱/۲۴ كيلوگرم در ليتر

بسته بندي: بنا به درخواست مشتری

شرايط نگهداري:  در جاي خشك نگهداري شود.

مدت نگهداري:۱۶ماه پس ازتوليد، دور از نور آفتاب و در بسته بندي اوليه و باز نشده

كاربرد:

ميزان مصرف:

محصول فوق را بسته به شرایط كار و فشار آب به نسبت ۱:۱ تا ۱:۵ با آب تميز رقيق كرده مصرف نماييد. زمان گيرش حدود ۶۰-۲۰ ثانيه مي باشد.

نکته: با سیمان پوزولانی مخلوط نشود.

نحوه اجرا:

سطح بتن را زبر و تميز كنيد.

در زماني كه روي سطح كار مي كنيد، تمام مواد زايد و سست اضافي جدا شود. مخلوطي به نسبت ۱:۱ ساخته و در محل نشتي ماليده شود ولي در عين حال اجازه عبور آب از لوله پلاستيكي داده شود.

روكش اول سیکا مورتارپروف را روي ديواره و اطراف لوله پلاستيكي نصب شده اجرا نماييد و بگذاريد تا خود را بگيرد.لوله پلاستيكي را برداريد و سوارخ را با مخلوط ۲/۴A و سيمان پر كنيد. پوشش نهايي را با سیکا مورتار پروف اجرا كنيد. خمير را به قدري تهيه كنيد كه بتوانيد بلافاصله مصرف نماييد.

۱) بتن: زبر و تميز شود.

صخره: تميز و اجزا سست زدوده شود.

۲) نشتي آب در يك محل معين متمركز شود.

۳) آب بندي ابتدايي توسط خمير سيمان همراه با Sika 4a صورت بگيرد.

۴) لوله پلاستيكي در خمير موجود جايگذاري شود.

۵) تنظيم عبور آب از لوله پلاستيكي

۶) دو لايه آب بند روي سطح بتن زبر شده لايه هاي واترپروف كننده قبلي اجرا شود.

۷) بعد از خارج كردن لوله پلاستيكي،محل تنظيم شده آب توسط خمير Accelerator Sika2/4a و خمير سيمان بسته شود.

نكات مهم:

بايد توجه داشت كه سيمان مصرفي با ۲/۴a در محيط بالاي صفر درجه سانتيگراد نگهداري شده باشد.

آب مصرفي بايد تميز، عاري از مواد مضر براي سيمان و دمايي بالاي ۵ درجه سانتيگراد داشته باشد. سطح زيرين بايد تميز باشد. تمام اجرا سست بايد زدوده و سطوح تيز و خشن بايد مسطح شوند. مخلوط خمير سيمان در ظرف تميز ساخته شود. براي ايجاد رواني يكنواخت براي ملات يك اختلاط مشخص صورت گيرد. در ابندا ۲/۴a را در يك ظرف ريخته و سيمان را به سرعت روي آن بريزيد تا كه سطح مايع را بپوشاند. مخلوط را هم بزنيد تا حالت خمير پيدا كند. تقريباً يك حجم مايع با سه حجم سيمان استفاده مي شود. بعد از اختلاط فوراً مصرف شود. چنانچه ملات موجود خشك شد ديگر قابل استفاده مجدد نمي باشد و بايد دور ريخته شود.

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني: در تمام مدت كار كردن با اين مواد، از دستكش لاستيكي و عينك استفاده شود. حتماً از كرم روي پوست استفاده شود. اگر به طور تصادفي ماده به چشم پاشيده شد فوراً آن را با آب تميز و يا محلول اسيد بوريك بشورييد.

در ظرف مشخص با برچسب ۲/۴a نگهداري شود.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب و يا خاك نريزيد..

 حمل و نقل: (c46/8)