پوشش قيري آماده مصرف بدون فنل

تعريف:

Sika Coat oil پوشش يك جزيي مايع برپايه مواد قيري صورت عمل آوري صحيح چسبندگي زياد به سطوح سيماني و فلزي پيدا مي كند.

موارد مصرف:

Sika Coat oil جهت پوشش سازه هاي بتن و فولاد بكار ميرود. همانند سازه هاي زير:

*

      سطح داخلي منابع ذخيره آب

*

      سطح داخلي سيلوها ي مواد غذايي

*

      فونداسيون هاي بتني، ستونها ،ديواره هاي حائل كه با خا ك در تماس هستند.

   کف استخرهای آب و پرورش ماهی

———————————————————————————

فوايد:
*

      فاقد فنل مي باشد.

*

      در برابر آبـهاي كلـردار مقاوم است.

*

      بر روي سطوح آماده چسبندگي زياد دارد.

*

      آمـاده مصرف است و نيازي به اختلاط نـدارد.

مشخصات فني:

رنگ:سياه

مقدار ذرات جامد:۵۵ -۵۰درصد وزني

وزن مخصوص: ( ۲۰ درجه ) ۱ كيلوگرم بر ليتر

بسته بندي: ظروف ۲۰ ليتري و  بشكه ۲۲۰ ليتري

شرايط نگهداري: در محيط خشک با حداكثر دماي ۳۵ درجه نگهداري شود .

مدت نگهداري: ۲۴ ماه از تاريخ توليد به شرط نگهداري درظروف اوليه و باز نشده.

كاربرد:

ميزان مصرف:

سطوح سيماني: ۰٫۴ – ۰٫۶ kg/m² ، براي دولايه آستر

سطوح فلزي: ۰٫۳ – ۰٫۵kg/m² ، براي دو تا سه لايه آستر

——————————————————————-

 نحوه اجرا:

حداقل دو لايه را توسط برس (قلم مو) غلتك و يا اسپري اجرا كنيد پس از اجراي لايه اول ۲۴ ساعت صبر كنيد سپس لايه دوم را اجرا كنيد در صورتيكه از اسپري استفاده مي كنيد اولين لايه بايد توسط آب تا حدود ۱۰% رقيق گردد.

*

      درجه حرارت محيط در حين كار بايد بين ۵ تا ۲۵ درجه باشد.

تميزكاري:

 پس از استفاده كليه وسايل و ابزارآلات را با تینر تميز كنيد.

زمان خشك شدن:

بعد از حدود سه ساعت تقريبا خشك مي شود در صورت اعمال چند لايه پس از حدود ۸ ساعت خشك مي شود خشك شدن نهايي پس از دو روز صورت مي گيرد.

سطح زير كار:

سطح زير كار بايد خشك و تميزو عاري از هر گونه ذرات سست باشد.

كرموشدگيها بايد ابتدا توسط مواد پايه سيماني ترميم شوند

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني:هنگام اجرا از عينك و دستكش استفاده نماييد.

 مسائل زيست محيطي:مقادير اضافي را در آب يا خاك نريزيد.

مسمويت:غير سمي است.

حمل و نقل: بي خطر